Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro život v 21. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro život v 21. století"— Transkript prezentace:

1 Škola pro život v 21. století
ZŠ a MŠ Kotlářská Brno

2 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4
Počet žáků – Počet tříd – 30 učitelů ZŠ, 6 vychovatelek ŠD, 8 učitelek MŠ Zřizovatel – ÚMČ Brno-střed Zdravá škola Otevřená škola Tvořivá škola

3 Co se podařilo v minulých letech
Školní poradenské pracoviště Nový školní řád – dohoda (škola,žák,rodič) Nové třídnické hodiny Vlastní žákovská knížka OK skupina Výuka Etické výchovy OST Organizace spojených tříd

4 Školní poradenské pracoviště
dva výchovní poradci, školní psycholog, metodik prevence rizikového chování, speciální pedagog práce s kolektivem třídy – cílem je pozitivně ovlivnit vztahy mezi dětmi, prohloubit jejich komunikační dovednosti a schopnost spolupráce, posílit třídní kolektiv prevence výskytu rizikového chování jako je např. šikana, zneužívání návykových látek poskytování individuálních poradenských konzultací dětem, jejich rodičům a učitelům - prospěchové, výchovné či jiné potíže, krizová intervence péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami – zaměřujeme se především na děti se speciálními poruchami učení a chování, žáky ze sociokultrně znevýhodněného prostředí, nadané děti zajištění profesního poradenství - volba střední školy a budoucího povolání náprava specifických poruch učení ve speciální skupině pod vedením speciální pedagožky

5 Nový školní řád - dohoda
žáci si vytváří vlastní pravidla třídy v souladu s vnitřním řádem rodiče i žák svým podpisem potvrdí, že byli s vnitřním řádem seznámeni a že s ním souhlasí

6 Nové třídnické hodiny Manuál k třídnické hodině Proškolení pedagogů
1x za měsíc Dva způsoby vedení třídnické hodiny: Formou skupinové diskuze Osobnostně – sociální rozvoj žáků

7 Vlastní žákovská knížka
Veškeré informace o žákovi, o škole, organizace školního roku Hodnocení a sebehodnocení (učitel, žák,rodič) Informace o ŠPP a školní družině

8

9

10

11

12

13

14 OK SKUPINA Skupina pro žáky s problémovým chováním
Pod vedením psychologa 1x týdně odpoledne, mimo vyučování + dvoudenní výjezd Náplň skupiny: rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty zvýšení zdravého sebevědomí žáků rozvoj vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry nácvik řešení zátěžových situací.

15 OST - Organizace spojených tříd
prostor pro zapojení žáků do života školy aktivně se podílet na rozvoji pozitivního klimatu ve škole být prostředníky mezi žáky a učiteli realizovat své nápady a organizovat akce pro své spolužáky i veřejnost 1x týdně o velké přestávce – organizační záležitost 1x za 14 dní práce školním psychologem – osobnostní rozvoj, týmový duch, rozvoj vzájemné spolupráce Výjezdní zasedání – tři dny mimo školu

16 Výuka etické výchovy pomáhá utvářet třídní kolektiv a spoluvytvářet dobré vztahy mezi dětmi slouží k rozvoji sociální adaptability a zvýšení sebevědomí - využívají se interaktivní komunikační hry a aktivity pro rozvoj tvořivosti a fantazie Žáci vstupují do rolí a situací, ve kterých mají možnost se rozhodovat Důležitá je i reflexe, která umožňuje dětem ventilovat jejich prožitky a závěry, což přispívá k orientaci dětí v konkrétních životních situacích pomáhá utvářet třídní kolektiv a spoluvytvářet dobré vztahy mezi dětmi slouží k rozvoji sociální adaptability a zvýšení sebevědomí - využívají se interaktivní komunikační hry a aktivity pro rozvoj tvořivosti a fantazie Žáci vstupují do rolí a situací, ve kterých mají možnost se rozhodovat Důležitá je i reflexe, která umožňuje dětem ventilovat jejich prožitky a závěry, což přispívá k orientaci dětí v konkrétních životních situacích

17 Akce školy Projektová výuka Společné akce s rodiči
Environmentální výchova Sportovní aktivity Školy v přírodě, výlety, koncepce výuky v terénu (II. stupeň) DVPP Prezentace školy pro veřejnost

18 Projektová výuka Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Blansko – komunikace trochu jinak Čtením k moudrosti + Literuška Klima třídy Den zdraví – v rámci projektu Zdravá škola HELP Jsme lidé jedné Země Otevřená přestávka – projekt žáků II. stupně

19

20 Společné akce s rodiči Den Země spojený s dobročinným jarmarkem (Adopce na dálku – Bizzibu Innocent) Brigáda ve školním lesoparku Zahradní slavnost Dny otevřených dveří (3x) Vysazování vánočních stomečků Společné výlety Den světel – adventní tradice

21

22 Environmentální výchova
Den bez aut, Den stromů, Den Země spolupráce s ekologickými organizacemi – Lipka, Rezekvítek, Veronika vybudování učebny v přírodě – školní lesopark, bylinková spirála, krmítka zapojení do projektů – Recyklohraní, Evvoluce, Ekoškola, Les ve škole, Od semínka ke stromečku

23

24 Sportovní aktivity reprezentace školy na republikové úrovni (společenské tance, floorbal, házená, basketbal, lehká atletika) Maraton – celobrněnské akce pro školy v rámci akce Brno – zdravé město Zimní a letní den sportu Lyžařský kurz a zájezdy Vodácký kurz

25

26 Školy v přírodě, výlety, koncepce výuky v terénu (II. stupeň)
týdenní přírodovědně zaměřené pobyty – I. stupeň terénní vyučování výlety do zahraničí – Paříž, Londýn

27

28 DVPP Učitelé sami sobě – workshopy, mentorský dohled
I-výuka, I-učebnice Prevence šikany Jak úspěšně komunikovat – nejen s rodiči Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka Práce s třídním kolektivem, diagnostika třídního učitele Respektovat a být respektován

29 Prezentace školy pro veřejnost
články v odborných publikacích (Komenský, Jihomoravské ekolisty) články v místním tisku – zpravodaj Brna – střed vlastní školní zpravodaj – 1x měsíčně v papírové podobě pro každého žáka webové stránky

30 Děkujeme za pozornost a přejeme pěkný den!
Mgr. Hanzlová Miroslava Mgr. Tachovská Kamila ZŠ a MŠ Kotlářská Brno,


Stáhnout ppt "Škola pro život v 21. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google