Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.sszslitvinov.cz. Kdo jsme? Jsme sportovní soukromá škola, která, přestože má sportovní zaměření, je otevřená všem, kteří chtějí kvalitní základní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.sszslitvinov.cz. Kdo jsme? Jsme sportovní soukromá škola, která, přestože má sportovní zaměření, je otevřená všem, kteří chtějí kvalitní základní."— Transkript prezentace:

1 www.sszslitvinov.cz

2 Kdo jsme? Jsme sportovní soukromá škola, která, přestože má sportovní zaměření, je otevřená všem, kteří chtějí kvalitní základní vzdělání.

3 Sportovní specializace školy : HH OKEJ KK OPANÁ GG YMNASTIKA AA EROBIK JJ UDO ŠŠ ACHY VV OLEJBAL

4 Školné: 610,-Kč měsíčně (tj.20,- Kč denně) V ceně školného garantujeme: Třídy naplňujeme maximálně do počtu 25 žáků. Činnost speciálního pedagoga školy – poradenské pracoviště přímo ve škole. Příspěvky sportovním klubům (HC, FŠ, gymnastika, aerobik). Půlené vyučování (jedna hodina týdně v každé třídě nad 20 žáků v předmětech Aj, MAT, ČJ, informatika), doučování žáků na I. i na II. stupni. Zájmová činnost – kroužky. Pracovní sešity pro žáky (např.:vše na I.stupni, AJ, MAT, FYZ atp. ). Vybrané učební potřeby (výtvarná výchova, pracovní činnosti, školní družina a klub). Žákovské sešity, čtvrtky a žákovské knížky SSZŠ. Doprava žáků, cestovné (výjezdy třídních kolektivů, adaptační pobyty, výjezdy hokejbal, olympiády, soutěže žáků…). Hrazení připojištění pro žáky školy na výjezdy. Příspěvek třídám na exkurze a výlety (50,-Kč na žáka za školní rok). Návštěvy divadel, planetária, exkurzí, atp. Odměny žákům (knihy pro nejlepší žáky, žáky s nejlepším zlepšením, úspěšné sportovce a reprezentanty školy), ceny pro žáky a materiál na školní akce a soutěže.

5 Školní vzdělávací program SSZŠ Škola v pohybu Škola, která se „zastaví“, neobstojí u žáků ani u rodičů. Vize školy spočívá v neustálém rozvoji lidských a materiálních zdrojů. Tím bude schopna reagovat na rychle se měnící okolní svět. Škola má sportovní zaměření a pohyb je nedílnou součástí života školy. Škola směřuje „je v pohybu“ i směrem k efektivním formám vzdělávání a ke smysluplnému obsahu učiva, tzn. takovému, které je využitelné v praxi a které umožní obstát na dalších stupních škol.

6 Školní vzdělávací program SSZŠ Škola v pohybu - profilace Sport ve škole, spolupráce se sportovními kluby AJ od 1. třídy, NJ od 7.třídy Výuka čtení a psaní genetickou metodou Kriteriální hodnocení žáků na I. stupni Předměty: Informatika od 4. třídy, Digitální technologie, OSV, Umělecký seminář. Volitelné předměty: Kompenzační cvičení, Etika, přírodovědné praktikum, Administrativa Projekt Business games (v předmětu Volba povolání) Školní poradenské pracoviště (individuální přístup, projekty) Projektové, oborové dny, obhajoby prací žáků 9. tříd Kurzy, adaptační pobyty, výjezdy tříd Formy a metody práce učitelů (E-U-R, KRITMYŠ) Výuka metodou CLIL

7 9 oblastí kvalit SSZŠ Litvínov SPOLUPRÁCE S RODIČI VÝUKA, JAZYKY, SPORT VE ŠKOLE VYBAVENÍ ŠKOLY, POČÍTAČE, TECHNIKA ZÁJMOVÁ ČINNOST - KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB PEDAGOGICKÝ SBOR, KLIMA ŠKOLY VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLNÍ JÍDELNA A KANTÝNA

8 Hala školy Kantýna na hale školy

9 Učebny 1.stupně

10 Učebna chemie Interaktivní učebna

11 Obě počítačové učebny

12 Žákovská knihovna Učebna přírodopisu

13 Školní jídelna Velká tělocvična

14 Školní tradice

15 Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov tel.: 476 752 896 reditel@sszslitvinov.cz www.sszslitvinov.cz A chcete-li nám někdy psát...


Stáhnout ppt "Www.sszslitvinov.cz. Kdo jsme? Jsme sportovní soukromá škola, která, přestože má sportovní zaměření, je otevřená všem, kteří chtějí kvalitní základní."

Podobné prezentace


Reklamy Google