Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace na SSZŠ Litvínov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace na SSZŠ Litvínov"— Transkript prezentace:

1 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. ŠKOLA V POHYBU Kdo jsme? Jsme sportovní soukromou školou s patnáctiletou tradicí, která přestože má sportovní zaměření, je otevřená všem, kteří chtějí kvalitní základní vzdělání.

2 Sportovní specializace školy
HOKEJ KOPANÁ GYMNASTIKA AEROBIK JUDO ŠACHY ŠKOLA V POHYBU

3 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. 438 žáků 36 pedagogických pracovníků, 50 zaměstnanců celkem Školní družina a klub Školní jídelna Školní poradenské pracoviště Školné 610,-Kč měsíčně

4 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Vize SSZŠ Litvínov Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná. Škola, která se „zastaví“, neobstojí u žáků ani u rodičů. Pohyb vyjadřuje  neustálý rozvoj lidských a materiálních zdrojů. Škola má sportovní zaměření a pohyb je nedílnou součástí života školy. Škola směřuje „je v pohybu“ i směrem k efektivním formám vzdělávání a ke smysluplnému obsahu učiva, tzn. takovému, které je využitelné v praxi a umožní obstát na dalších stupních škol. ŠKOLA V POHYBU

5 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Koncepce SSZŠ Strategický plán rozvoje SSZŠ Současný stav Cíle JAK se tam dostaneme? KAM se chceme dostat? Kde jsme? Jak se nám daří plnit cíle? Na čem to poznáme? Co zjišťujeme? Jak se nám to daří? Na čem to poznáme? Co zjišťujeme? Evaluace

6 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Autoevaluaci chápeme jako: prostředek, díky kterému máme přehled o kvalitě práce průběžný proces vedený školou (ne budovou) Cíl evaluace: zlepšování kvality školy vyzdvihnout klady a poukázat na rezervy v hodnocených oblastech Postup evaluace: stanovíme kritéria získáváme podklady (metody, zdroje, nástroje) analyzujeme podklady, sledujeme naplňování kritérií zpracujeme výstupy (vyzdvihnout klady a poukázat na rezervy v hodnocených oblastech plánujeme opatření (vytvořit podklady pro tvorbu plánu práce na nový školní rok, pro postupné zlepšování)

7 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: (vyhl.15/2005 Sb.) a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

8 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Oblasti autoevaluace SSZŠ 2008/9 Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Plnění úkolů v oblasti výchovy Plnění úkolů v oblasti řízení školy Hodnocení klimatu školy Oblast dalšího vzdělávání pracovníků Oblast podmínek vzdělávání, estetické úrovně, materiálního vybavení a provozní úrovně školy Oblast spolupráce s rodiči a veřejností Hodnocení sportu ve škole

9 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Při autoevaluaci ve školním roce vycházíme zejména z vnitřní dokumentace: (kritéria hodnocení a úkoly jsou v dokumentech) Plánu práce na školní rok Vnitřní směrnice o autoevaluaci Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu Měsíčních, týdenních plánů Plánu DVPP Plánu kontrol Plánů činnosti vedoucích úseků (výchovní poradci, ŠPP, správce školní sítě, vedoucí MS I., MS II., preventista školy, koordinátor EV, vedoucí ŠD a ŠK a vedoucí a trenéři sportovních klubů)

10 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Metody, zdroje, nástroje: Analýza SWOT, hodnocení školního roku (sbor, poradní sbor ŘŠ, šk. rada) Rozbory dokumentace (ŽK, TK, TV, sešity…) Vyhodnocování statistických údajů Vnitřní testy Oborové práce žáků 9.tříd, výsledky obhajob Dotazníky sociometrie Portfolia žáků, portfolia učitelů Plány osobního rozvoje učitelů, analýza DVPP Motivační a hodnotící rozhovory s učiteli (s nepedagogy) Hospitační činnost (vzájemné hospitace) – záznamy Kontrolní činnost vedení školy

11 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Metody, zdroje, nástroje: Výsledky supervizní činnosti učitelů Závěry z koučování vedení školy Pololetní a závěrečné hodnocení vedoucích úseků (výchovní poradci, ŠPP, správce školní sítě, vedoucí MS I., MS II., preventista školy, koordinátor EV, vedoucí ŠD a ŠK a vedoucí a trenéři sportovních klubů) Rozhovorů s učiteli, s žáky v průběhu školního roku Hodnocení akcí a pobytů, adaptačních kurzů Hodnocení širšího pedagogického vedení Závěry z „Kávy u ředitele“ Průchod školou se školníkem Dotazníky, ankety pro rodiče (písemně, na webu školy) Dotazník pro absolventy

12 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Kdo se podílí na hodnocení: Širší vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí ŠPP, vedoucí MS I. a II. stupně, vedoucí ŠD a ŠK) Vedoucí úseků (vedoucí ŠJ, školník) Vedoucí oblastí (vedoucí EV, metodik prevence, výchovní poradci, správce školní sítě) Pedagogický sbor Nepedagogičtí zaměstnanci Rodiče (poradní sbor ředitele, školská rada) Žáci Absolventi školy Supervizor, kouč

13 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Doporučení z praxe SSZŠ Litvínov: Zpracovat plán (rozložit hodnocení na celý školní rok) Kritéria zpracovávat společně se sborem Delegovat Kontrolovat průběžně Oceňovat průběžně Soustředit se na maximálně dvě oblasti v průběhu školního roku Zprávy o činnosti předávat dvakrát ročně (leden, květen) Hodnocení školního roku ředitelem přednést dvakrát ročně Zavést systém ve zpracování hodnocení úseků (popis kladů, záporů a opatření, grafy)

14 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Příklad hodnocení č.1 Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Klady Úpravy ŠVP dle doporučení supervizora Funkčnost nových předmětů ŠVP (UmS, OSV, kompenzace…) Půlení hodin Kvalita týdenních plánů tříd, portfolia, kriteriální hodnocení Zlepšení výsledků v testech Kalibro Funkční žákovská knížka SSZŠ ŠPP – reedukační a kompenzační činnost (24 žáků II.st.,183 konzultací pro rodiče,učitele a žáky, 14 šetření žáků, 12krizových intervencí, nápravy 17 žáků I.stupně) Zápory Odpadá (supluje se) mnoho hodin Neznalost, nerespektování průřezových témat ve výuce některými kolegy Menší počet hospitací ze strany vedení Málo činnostní výuky u některých kolegů Nerespektování IVP některými kolegy Nevyužívání možností ŽK některými kolegy

15 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Příklad hodnocení č.1 Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Klady Úspěchy ve vědomostních soutěžích (Olympiády:děj.4.místo,MAT-1.místo,AJ-2.místo,ZEM-2.místo) Envirionmentální činnosti školy (projekty vybraných tříd, přednášky , soutěže) Účast v projektu Business games Oborový den, oborové práce Projektové dny Fiktivní přijímačky Lepší příprava na suplované hodiny Úspěchy v některých vědomostních soutěžích Pozitivní hodnocení v šetření MAPA školy Zápory Problémy s fungováním PC Rozdíly mezi učiteli ve využívání interaktivní výuky a využívání PC

16 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Opatření-doporučení Revize ŠVP po 4 letech Společné vytváření nové koncepce školy, profilu absolventa a kodexu práce učitele SSZŠ Činnost sboru na tvorbě společných postupů a pravidel Ztotožnění se s vizí školy, respektování ŠVP Pomoc kolegům pomocí supervizí Zapojení více kolegů do podpůrné a metodické hospitační činnosti Zajištění suplenta Důraz na smysluplnou výuku, náročnost na žáky Postupné vytváření kritérií hodnocení žáků v předmětech Pokračování v projektech (oborové práce, testování…) Jednotné působení učitelů na základě vize, ŠVP a pravidel Rozšíření projektů environmentální výuky do více tříd

17 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Příklad hodnocení č.2 Plnění úkolů v oblasti DVPP Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Klady Supervize 4 kolegů Vzdělávání většiny kolegů Kurzy ve škole, pro sbor Vzdělávání některých kolegů formou e-learningu, studováním webů…, časopisů, literatury Nákupy literatury a odborných časopisů Vzdělávání vedení ŠPP Vzdělávání managementu školy Zápory Nižší efektivita kurzů vzhledem k vynaloženým prostředkům

18 Evaluace na SSZŠ Litvínov
Opatření-doporučení Změna koncepce DVVP SSZŠ Podpora dlouhodobého vzdělávání jednotlivců i sboru Výběr a zvaní lektorů dle požadavků sboru Podrobný výběr kurzů pro jednotlivce dle doporučení a efektivity pro SSZŠ Spoluúčast na dalším vzdělávání při odchodu ze SSZŠ Zajištění lektorů na praktické školení práce se žáky s SVP

19 Evaluace na SSZŠ Litvínov
A kdo u nás „autoevaluuje“ a za všechno zodpovídá ?! Ale to snad NE !!! Ale ANO !!!

20 Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.
A chcete-li nám někdy psát nebo se přijet podívat... Na hokej nebo do školy (nebo do Janova?). Těšíme se na vás. ŠKOLA V POHYBU Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov tel.: Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Evaluace na SSZŠ Litvínov"

Podobné prezentace


Reklamy Google