Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V OBLASTI VELETRHŮ SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V OBLASTI VELETRHŮ SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA."— Transkript prezentace:

1 TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V OBLASTI VELETRHŮ http://comm.sszslitvinov.cz/ comm@sszlitvinov.cz SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s.r.o. http://www.sszslitvinov.cz skola@sszslitvinov.cz

2 417 žáků, 19 tříd 36 pedagogických pracovníků, 50 zaměstnanců celkem Školní družina a školní klub Školní jídelna Školní poradenské pracoviště Studijní a informační centrum pro žáky Zaměření na sport, jazyky a informatiku Realizátor projektu

3 Realizátor projektu - zkušenosti Personální zázemí: Lektorský a trenérský tým (vedení seminářů, tréninků, lektorská činnost) Zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých (supervize, mentoring, koučování) Spolupráce školy se vzdělávacími institucemi v regionu a v celé ČR Zkušenosti s realizací projektu v oblasti výchovy a vzdělávání Zkušenosti s prezentačními dovednostmi Kontakty se zahraničím (zahraniční stáže)

4

5 Školné: 610,-Kč měsíčně (tj. 20,- Kč denně) V ceně školného garantujeme: Třídy maximálně do počtu 25 žáků (průměr 22 žáků na třídu) Příspěvky sportovním klubům (HC, FŠ, volejbal, gymnastika, aerobik) Půlené vyučování (Aj, MAT, ČJ, informatika) Doučování žáků, individuální plány pro sportovce Služby speciálního pedagoga a asistentky ve výuce Zájmová činnost – více než 20 zájmových kroužků Pracovní sešity pro žáky, učební potřeby pro žáky, žákovské sešity Vlastní žákovské knížky SSZŠ Doprava žáků, cestovné, připojištění pro žáky školy na výjezdy Příspěvek třídám na exkurze, výlety, návštěvy divadel, odměny žákům

6 Sportovní specializace školy: H OKEJ K OPANÁ G YMNASTIKA A EROBIK J UDO Š ACHY V OLEJBAL

7 Škola v pohybu: školní vzdělávací program SSZŠ Škola, která se „zastaví“, neobstojí u žáků ani u rodičů. Vize spočívá v neustálém rozvoji lidských a materiálních zdrojů. Tím bude schopna reagovat na rychle se měnící okolní svět. Škola má sportovní zaměření a pohyb je nedílnou součástí života školy. Škola směřuje „je v pohybu“ i směrem k efektivním formám vzdělávání a ke smysluplnému obsahu učiva, tzn. takovému, které je využitelné v praxi a které umožní obstát na dalších stupních škol. Vize školy: „ Škola respektovaná a vyhledávaná“

8 Škola v pohybu: profilace školy ve výuce Sport: 4 hodiny TV, spolupráce se sportovními kluby Jazyky: AJ od 1. třídy, NJ od 7.třídy, výuka metodou CLIL, zahraniční spolupráce Informatika: od 4 třídy, předmět digitální technologie Hodnocení a sebehodnocení žáků: Kriteriální hodnocení Předměty: OSV, Umělecký seminář, Kompenzační cvičení, Etika, Přírodovědné praktikum, Administrativa, Volba povolání Projekty: Business games, projektové a oborové dny, obhajoby prací žáků 9. tříd Školní poradenské pracoviště Pobyty žáků: Lyžařský, turistucký, adaptační, ŠVP, soustředění Formy a metody práce učitelů (E-U-R, KRITMYŠ, genetická metoda čtení)

9 9 oblastí kvalit SSZŠ Litvínov Kvalitní výuka - sport, jazyky, informatika, Spolupráce s rodiči Vybavení školy - pomůcky, počítače, technika Zájmová činnost - kroužky Školní družina a školní klub Pedagogický sbor, klima školy Dobré výsledky našich žáků (sportovní i výukové) Školní poradenské pracoviště Školní jídelna a kantýna

10 Vzdělávání dospělých Tréninky dalšího vzdělávání

11 Vzdělávání dospělých Lektorská činnost

12 Hala školy Kantýna na hale školy

13 Učebny 1.stupně

14 Učebna chemie Interaktivní učebna

15 Obě počítačové učebny

16 Žákovská knihovna Učebna přírodopisu

17 Školní jídelna Velká tělocvična

18 Školní tradice

19 SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s.r.o. http://www.sszslitvinov.cz skola@sszslitvinov.cz „Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná“


Stáhnout ppt "TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V OBLASTI VELETRHŮ SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA."

Podobné prezentace


Reklamy Google