Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápis do 1.ročníku ZŠ Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 (Škola jazyků a informačních technologií) -anglický jazyk od 1.ročníku -2.cizí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápis do 1.ročníku ZŠ Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 (Škola jazyků a informačních technologií) -anglický jazyk od 1.ročníku -2.cizí."— Transkript prezentace:

1 Zápis do 1.ročníku ZŠ Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 (Škola jazyků a informačních technologií) -anglický jazyk od 1.ročníku -2.cizí jazyk (německý, francouzský, ruský, španělský) od 5.ročníku jako nepovinný předmět, od 6.ročníku jako povinný -informatika od 2.ročníku jako kroužek, od 4.ročníku jako povinný předmět -výuka předmětů v počítačové učebně -rozvoj každého žáka (práce s nadanými dětmi)

2 Zápis do 1.ročníku ZŠ ČjAjMPrvPříVlaHvVvPčTvInf 1.9142001112021 2.8252001112022 3.9352001112024 4.6,54501212120,525 5.6,54502212120,526 Cel. 391424634575101118 Učební plán 1.stupeň

3 Zápis do 1.ročníku ZŠ VZDĚLÁVACÍ PROCES -22 učitelů 1.stupně (z toho 18 třídních) - Zenklova -14 učitelů 2.stupně (z toho 8 třídních) - Koráb -ředitelka školy, 2 zástupci (1., 2. stupeň) -26 tříd (18na 1.stupni, 8 na 2.stupni) -416 žáků na 1.stupni -193 žáků na 2.stupni

4 Zápis do 1.ročníku ZŠ ŠKOLNÍ DRUŽINA -11 oddělení školní družiny -cca 300 dětí -9 vychovatelek +2 vychovatelé školní družiny, z toho 1 vedoucí vychovatelka -kroužky v rámci školní družiny (dramatický, hra na nástroj, zpívánky, botanika, florbal, plavání) -6.30 – 17.30 hodin -herny školní družiny

5 Zápis do 1.ročníku ZŠ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ, PREVENCE -2 výchovné poradkyně – 1. a 2.stupeň -2 metodici prevence – 1. a 2.stupeň -Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna -Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 8 -Centrum nadání, Mensa ČR (nadané děti) -práce s dětmi s SPU (speciálně proškolený pedagog –1x týdně)

6 Zápis do 1.ročníku ZŠ ZÁJMOVÁ ČINNOST ŠKOLY -kroužky v rámci školní družiny -agentura Kroužky (sportovní, taneční, keramika…) -flétna, šachy, plavání -kroužky a nepovinné předměty podle návrhů rodičů

7 Zápis do 1.ročníku ZŠ AKCE ŠKOLY -výuka mimo budovu školy (muzea, divadla, galerie, jiné organizace – sdružení Tereza, Planetárium, ekologické centrum Toulcův Dvůr) -školy v přírodě -projektové týdny -lyžařský kurz (1. i 2.stupeň) -výjezdy do zahraničí (1.stupeň ozdravné pobyty, 2.stupeň jazykové – Anglie, Španělsko, Německo, Francie) -exkurze, výlety

8 Zápis do 1.ročníku ZŠ PROJEKTY Projekt SIPVZ Využití výpočetní techniky při výuce cizích jazyků (interaktivní tabule) Bitmapová grafika v interaktivních projektech na II. stupni základní školy (fotostudio) Granty MŠMT Táhneme za jeden provaz (prevence – výjezd 6.tříd) Nestačí jen mluvit, chceme i vědět (netradiční výuka francouzského a španělského jazyka) Projekty EU Spolupráce a inspirace (příprava školního vzdělávacího programu) Chave (internetové kluby) Krajina za školou (fotodokumentace historie) Zkvalitňování jazykových a počítačových dovedností žáků 2.stupně ZŠ (výuka předmětů v počítačové učebně) Virtuální škola pro mimořádně nadané žáky (od 1.1.2010)

9 projekt Virtuální škola pro mimořádně nadané žáky schválená podpora - 4 658 610,58 Kč Hlavní cíl projektu: - vytvoření a naplnění výukového prostředí (virtuální školy) - zajištění aktuální úrovně schopností a studijních předpokladů nadaných žáků 1.a 2.stupně základní školy Výstupy projektu : - 340 výukových modulů (bloků) s rozšiřujícím učivem - 340 následných kontrolních testů Tři typy testů: 1) s okamžitým automatickým vyhodnocením (zobrazením správných odpovědí, počtem dosažených bodů a známkou) 2) s následným vyhodnocením od pedagoga (zasláním celého testu prostřednictvím e- mailu pedagogovi, který test opraví a vysvětlí jednotlivé chyby v testu) 3) kombinace obou předchozích testů Odkaz projektu - hlavní menu – Projekt OPPA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

10 Zápis do 1.ročníku ZŠ SPOLUPRÁCE S RODIČI -školská rada (podle školského zákona, 3 členové) -rodičovská rada (zástupci rodičů všech tříd, řešení praktických záležitostí) - spolupráce s rodiči v rámci tříd

11 Zápis do 1.ročníku ZŠ Děkujeme za pozornost. www.zs-bhrabala.cz red@zs-bhrabala.cz,zast1@zs-bhrabala.cz 266 317 935, 284 823 307


Stáhnout ppt "Zápis do 1.ročníku ZŠ Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 (Škola jazyků a informačních technologií) -anglický jazyk od 1.ročníku -2.cizí."

Podobné prezentace


Reklamy Google