Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠANCE PRO EVROPU. PROJEKT V OBLASTI PODPORY PRIORITNÍ OSY 1.2 – ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PODÁNO 29.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠANCE PRO EVROPU. PROJEKT V OBLASTI PODPORY PRIORITNÍ OSY 1.2 – ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PODÁNO 29."— Transkript prezentace:

1 MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠANCE PRO EVROPU

2 PROJEKT V OBLASTI PODPORY PRIORITNÍ OSY 1.2 – ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PODÁNO 29 ŽÁDOSTÍ = 83 110 596,63 KČ FINANČNÍ PODPORU ZÍSKALO 14 PROJEKTŮ = 27 260 287, 92 KČ NÁŠ PROJEKT ZÍSKAL 2 560 348,66 KČ ZAHÁJENÍ PROJEKTU: LISTOPAD 2010 UKONČENÍ PROJEKTU: ČERVEN 2012 – 20 MĚSÍCŮ CELKEM V LISTOPADU ZAHAJUJE 8 PROJEKTŮ

3 OBSAH PROJEKTU PROBLEMATIKA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY V RÁMCI ŠVP ZV BRÁNA DOŽIVOTA PREVENCE RASISMU A XENOFOBIE PROSTŘEDNICTVÍM MODERNÍCH ZÁŽITKOVÝCH METOD A PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ VYPRACOVÁNÍ MODELOVÉHO KURIKULA PRO SYSTEMATICKOU MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU NA ŠKOLE ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNÍHO VYBAVENÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ DŮRAZ NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S INDIVIDUÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ( MINORITY, SPUCH, NADANÉ DĚTI)

4 CÍLOVÉ SKUPINY ŽÁCI ŠKOLY, VZDĚLÁVAJÍCÍ SE V RÁMCI ŠVP ZV BRÁNA DO ŽIVOTA ŽÁCI INTEGROVANÍ, ZOHLEDŇOVANÍ A MINORIT PEDAGOGOVÉ

5 PŘÍNOS PRO CÍLOVÉ SKUPINY ŽÁCI PODPORA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI SOCIOKULTURNÍMI SKUPINAMI SEZNÁMENÍ SE S ODLIŠNÝMI SOCIOKULTURNÍMI/ETNICKÝMI ZVYKY, HISTORIÍ MINORIT POROZUMĚNÍ ODLIŠNOSTI KULTUR, REFLEKTOVÁNÍ VLASTNÍ KULTURNÍ IDENTITY A JEJÍ PROMĚNY VÝCHOVA K TOLERANCI, VZÁJEMNÉ POMOCI PREVENTIVNÍ PŮSOBENÍ V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE

6 PŘÍNOS PRO CÍLOVÉ SKUPINY UČITELÉ DALŠÍ PROFESNÍ RŮST PEDAGOGŮ SE ZAMĚŘENÍM NA MKV S VYUŽITÍM ICT – DVPP: ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A STŘIH FILMU ROZVOJ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ ZKVALITNĚNÍ PROSTŘEDÍ – MODERNIZACE UČEBNY A VYBAVENÍ PRO VÝUKU PROPOJENÍ JIŽ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ, ZAMĚŘENÝCH NA MKV VE ŠKOLE, SYNERGICKÉ PŮSOBENÍ PEDAGOGŮ V TÉTO OBLASTI

7 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU KA01 – MODELOVÉ KURIKULUM CÍL: ZAČLENĚNÍ MKV DO JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ PRODUKT: METODIKY 1 + VÍCEDENNÍCH PROJEKTŮ, EXKURZÍ, UKÁZKOVÉ HODINY, PRACOVNÍ LISTY S TÉMATIKOU MKV VÝSTUP: MODELOVÉ KURIKULUM MKV JAKO SOUČÁST ŠVP ZV, UČEBNA MKV

8

9 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU KA02 – VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 1.ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, STŘIH FILMOVÉHO DOKUMENTU CÍL: PŘÍPRAVA PEDAGOGŮ PRO ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 2.TÝMOVÁ SBOROVNA CÍL: VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ - MKV, VÝSTUPY PRO KA01, 03, 05

10

11 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU KA03 – PROJEKTY A EXKURZE CÍL: REALIZACE PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE 1. + 2.STUPNĚ, PROJEKTY NAPŘÍČ ŠKOLOU, 1 DENNÍ PROJEKTY 1.STP., ŠKOLA V PŘÍRODĚ PRO 1.STP., SEZNAMOVACÍ POBYT ŽÁKŮ 6.TŘÍD, TÉMATICKÉ EXKURZE 2.STUPNĚ, VŠE SE ZAMĚŘENÍM NA MKV PRODUKT: PL PRO VÝUKU, METODIKY A FOTODOKUMENTACE

12

13 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU KA04 – PREZENTACE MKV V VÝSTAVA CÍL: PREZENTACE VZNIKLÉHO DVD S MK TÉMATIKOU A PRŮŘEZEM PROJEKTU = VÝSTUP PRÁCE MULTIMEDIÁLNÍHO KROUŽKU, VYSTOUPENÍ ČLENŮ FOLKLORNĚ – DRAMATICKÉHO KROUŽKU, VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A PRODUKTŮ S MK TÉMATIKOU = VÝSTUPY Z TVORBY ŽÁKŮ V RÁMCI PROJEKTU

14

15 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU KA05 – MKV FORMOU MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT CÍL: PRÁCE MULTIMEDIÁLNÍHO A FOLKLORNĚ – DRAMATICKÉHO KROUŽKU VÝSTUP: PRÁCE S ICT – VZNIK DVD S MK TÉMATIKOU, PREZENTACE MKV NA VEŘEJNOSTI, VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ V RÁMCI VÝSTAVY S MK TÉMATIKOU

16 MKV – PROJEKT MŠMT – POZNEJ ZEMI SVÝCH SPOLUŽÁKŮ: MONGOLSKO DIVADELNÍ FESTIVÁLEK 1.STUPNĚ: LETOS TÉMATIKA MKV

17 PROJEKT NAEP: COMENIUS „MOJE MĚSTO + TVOJE MĚSTO = NAŠE EVROPA PROJEKT S RAKOUSKOU ŠKOLOU V ETSDORFU „TY MLUVÍŠ NĚMECKY, JÁ ČESKY A PŘECE JSME KAMARÁDI

18 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠANCE PRO EVROPU. PROJEKT V OBLASTI PODPORY PRIORITNÍ OSY 1.2 – ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PODÁNO 29."

Podobné prezentace


Reklamy Google