Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Praha 5 – Košíře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Praha 5 – Košíře"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Praha 5 – Košíře
Plzeňská 117/39, tel.:

2 VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Irena Prokopová Ředitelka školy:
Zástupce ředitelky: Mgr. Magda Fuksíková Výchovný poradce: Ing. Veronika Patrasová

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Kapacita školy: 200 žáků Počet tříd: 10 z toho 1 specializovaná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávací program: TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT

4 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola rodinného typu s důrazem na celkový rozvoj osobnosti ve vstřícném a podnětném prostředí bez stresu. Uplatňujeme individuální přístup k žákům. Pro žáky nadané má škola zpracovaný intenzivní vzdělávací program „Nadaný žák“ od 1. do 9. třídy. Budujeme pozitivní mezilidské vztahy ve škole i na veřejnosti. V rámci zavádění nového ŠVP začleňujeme do výuky ve všech ročnících práci v keramické dílně, informatiku, komunikaci v cizích jazycích, zdravý životní styl a ekologii.

5 budova 1. stupně základní školy (1891 )
HISTORIE ŠKOLY Historie školy je dlouhá více než 100 let. V roce 1891 byla vystavěna budova školy ve Školské ulici, dnes Pod Radnicí, která tvořila původní chlapeckou školu - dnešní 1.stupeň základní školy. budova 1. stupně základní školy (1891 )

6 budova 2. stupně základní školy (1914)
HISTORIE ŠKOLY Počátkem školního roku 1914–1915 byla postavena v ulici Plzeňská nová budova, smíšená chlapecká a dívčí měšťanská škola - dnešní 2.stupeň základní školy. V roce 1921 byla oddělena dívčí měšťanská škola od chlapecké. budova 2. stupně základní školy (1914)

7 DALŠÍ FOTOGRAFIE NAŠÍ ŠKOLY

8 SOUČÁSTI ŠKOLY 2 budovy ZŠ: 1. + 2. stupeň
Školní družina, jídelna, hřiště Specializované učebny: počítačové a jazykové učebny s internetovým propojením učebny s interaktivní tabulí keramická a výtvarná dílna učebna hudební výchovy školní knihovna pracovna chemie a fyziky

9 Počítačové učebny Knihovna Keramická dílna

10 ZREKONSTRUOVANÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA
Naše jídelna nabízí příjemné prostředí, zdravé a chutné jídlo. -Strávníci mají možnost volby mezi dvěma obědy. - Jídelna vaří a rozváží obědy i pro jiné základní školy v Praze 5. - Oběd zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, ovoce (moučník, mléčné výrobky) a nápoj - Celoroční projekt ve spolupráci s MHMP „Děti, zdraví, Praha“ Obědy se vydávají 11, ,00 hod. Cena oběda: Žáci do 10 let ,- Kč Žáci do 14 let ,- Kč Žáci nad 14 let ...26,- Kč Cizí ,- Kč

11 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ stupeň: 1. ročník AJ + FJ
2. – 5. ročník AJ + FJ konverzace - kroužek 3. ročníku anglický jazyk 2. stupeň: AJ + NJ AJ konverzace - kroužek FJ - kroužek Výuka FJ zavedena od školního roku 2010/2011 v 1. třídě formou kroužku

12 KROUŽKY NA PRVNÍM STUPNI
turistický vedoucí: Jana Čiháková keramicko-estetický vedoucí: Květa Vondráčková vycházky za památkami vedoucí: Jana Čiháková PC (počítačový) vedoucí: Alena Hasmanová pohybová cvičení vedoucí: Petra Kačabová deskové hry vedoucí: Zdeňka Řičicová floorball vedoucí: Jiří Beneš angličtina hrou vedoucí: Jiří Beneš předškolák v první třídě vedoucí: Zdeňka Řičicová

13 KROUŽKY NA DRUHÉM STUPNI
konverzace v anglickém jazyce vedoucí: Veronika Patrasová francouzský jazyk pro začátečníky vedoucí: Martin Zítka český jazyk - příprava k přijímacím zkouškám vedoucí: Dagmar Pravdová psaní na klávesnici vedoucí: Lucie Borská přírodopisný vedoucí: Jana Cihelková matematický vedoucí: Petra Kuželová klub mladých diváků vedoucí: Petra Kuželová sportovní hry vedoucí: Otakar Stankuš pohybová cvičení vedoucí: Veronika Patrasová pěvecký sbor vedoucí: Lada Nohejlová keramika a výtvarné techniky vedoucí: Květa Vondráčková

14 ŠKOLNÍ AKTIVITY Spolupráce s rodiči – třídní schůzky, konzultační hodiny, individuální návštěvy Školská rada (zástupci jednotlivých tříd a MČ Prahy 5) Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, logopedickou poradnou Spolupráce s Centrem nadání, Mensou,Společností pro talent a nadání - v rámci programu „Nadaný žák“ Spolupráce s organizacemi Trigon,Sanamin, Prak, Prevcentrum,Policie ČR – zlepšení komunikace mezi žáky a nácvik bezpečného chování Spolupráce se ZOO Praha, ekologickým sdružením Tereza, Toulcův dvůr, Podhoubí - v rámci ekologické výchovy

15 ŠKOLNÍ AKTIVITY Tolerantní individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (děti nadané nebo s dys-poruchami) Spolupráce s mateřskými školami – pravidelné akce pro budoucí prvňáčky Prezentace žákovských prací před rodičovskou veřejností (Ludmilina pouť, vánoční a velikonoční trhy,Malá maturita,…) Vzdělávací středisko akreditované MŠMT Keramické práce – rekvalifikační kurzy Keramické kroužky pro předškolní děti, školní děti i pro dospělé Stravování v jídelně pro veřejnost a další školy v Praze 5 Získávání grantů s různým zaměřením

16 ŠKOLNÍ AKTIVITY Účast žáků na sportovních, vědomostních a uměleckých soutěžích Využívání výukových programů v Městské knihovně Prahy 5 Pořádání škol v přírodě a lyžařských kurzů Spolupráce s mimopražskou školou v rámci projektu Nadaný žák ŠD: ranní a odpolední provoz, zájmové aktivity, příprava na školu Celoroční projekty na aktuální téma Zapojení do projektu Magistrátu hlavního města Praha: Děti, zdraví, Praha


Stáhnout ppt "Základní škola Praha 5 – Košíře"

Podobné prezentace


Reklamy Google