Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: školní družina, školní klub, dokumentace, zájem, sebeobsluha, odpočinek, relaxace ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ KLUBY VY-32-INOVACE-PED-217

2 základní forma VMV a péče o děti zaměstnaných rodičů v průběhu školného roku a dle potřeby i o prázdninách ŠD 1. - 5. ročník, ŠK 6. - 9. ročník Funkce ŠD a ŠK předpoklady k pravidelnému a každodennímu pedagogickému ovlivňování volného času žáků specifické rozdíly vyplývající z věkových odlišností žáků 1. a 2. stupně ZŠ ŠK = princip dobrovolné docházky žáků

3 Provoz ŠD a ŠK zřizovány podle zákona č. 561/ 2004 Sb., řídí se vyhláškou MŠMT ČR č. 74/ 2005 Sb. vnitřní řád by měl obsahovat: * provozní dobu * podmínky docházky * postup při nevyzvednutí žáka * dočasné umísťování nepřihlášených žáků * předávání žáků, zodpovědnost za žáky v době přechodů * zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

4 * podmínky spojování oddělení * podmínky přechodu žáků do dalších mimotřídních a mimoškolních aktivit * další organizované činnosti * pravidla styku se zákonnými zástupci * ustanovení o platbách oddělení i skupiny při běžné činnosti do 25 dětí míra je 28 - 30 hod./ týden (včetně dozorů)

5 Dokumentace zápisový lístek - podle vyhlášky není povinný, je dobré jej mít přehled výchovně vzdělávací práce docházkový sešit deník práce zájmových útvarů, pokud jsou zřízeny jako součást ŠD a ŠK

6 Požadavky na výchovné působení Pedagogické ovlivňování Jednota a specifičnost vyučování a výchovy mimo vyučování Dobrovolnost Aktivita Seberealizace Pestrost, zajímavost a přitažlivost ? Uveďte příklady jednotlivých požadavků

7 Funkce školní družiny a)Zdravotní – zdravý tělesný a duševní rozvoj dětí b)Sociální – ovlivňování volného času dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání c)Výchovně – vzdělávací – nové vědomosti, dovednosti a návyky

8 Druhy činností ve ŠD a ŠK A)odpočinkové B)rekreační C)zájmové (společenskovědní, pracovně- technické, přírodovědně-ekologické, esteticko- výchovné, tělovýchovné, sportovní a turistické) D)veřejně prospěšné E)sebeobslužné F)příprava na vyučování

9 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz PÁVKOVÁ, J. a kol.: Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2008. 3. vyd. ISBN 978-80-7367-423-6 HÁJEK, B., PÁVKOVÁ, J.: Školní družina. Praha: Portál, 2007. 2.vyd. ISBN 978-80-7367-268-3 STODŮLKOVÁ, E., ZAPLETALOVÁ, E.: Pedagogika pro střední školy. Beroun: Manchart, 2011. 1.vyd. ISBN 978-80-87517-22-2 Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google