Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Ochrana, přerozdělování,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Ochrana, přerozdělování,"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Ochrana, přerozdělování, homogenizace, stimulace, prevence FUNKCE SOCIÁLNÍ POLITIKY VY-32-INOVACE-OSZ-219

2 1) ochranná funkce –je historicky nejstarší, patří spolu s rozdělovací funkcí k prvotním (základním) funkcím –touto funkcí máme na mysli řešení již vzniklých událostí –jde o zmírňování nebo odstranění důsledků určitých sociálních událostí spojených se světem práce (nezaměstnanost) nebo životními stádii a událostmi ( stáří, nemoc, osiření apod.) –ochraňuje před nepříznivou situací, která už vznikla (např. chudobou) –působí preventivně

3 2) přerozdělovací (rozdělovací, redistribuční) funkce –touto funkcí je určován podíl jednotlivců na výsledku ekonomické činnosti a na společenském bohatství –cílem přerozdělování zdrojů je zmírňovat sociální nerovnosti (sociální solidarita) –Komu? Co? Za jakých podmínek? Odkud na to vzít? –hlavním garantem této funkce by měl být stát –přerozdělováním se zmírňuje výchozí nerovné postavení lidí v té míře, kterou společnost uznává za žádoucí

4 –přerozdělovací funkce se konkrétně uskutečňuje především prostřednictvím daní a transferů –k hlavním nástrojům přerozdělování patří státní rozpočet a veřejné rozpočty, soustavy pojištění a další instituce např. nadace a církve přerozdělování musí být poskytováno v určitých mantinelech: příliš vysoká míra přerozdělování – oslabuje podněty k práci a podnikání (vysoké odvody z mezd oslabují trh práce)

5 příliš nízká míra přerozdělování – může oslabit stabilitu a rozvojové možnosti společnosti (nadměrný výskyt chudoby, sociální neklid, nedostatečný rozvoj vzdělávacího systému) 3) homogenizační funkce –jde o dosahování určité stejnorodosti v uspokojování základních životních potřeb –cílem je srovnávat životní podmínky ve společnosti –společnost dospívá k poskytování stejných šancí např. ke vzdělání, na trh práce, pečovat o své zdraví apod.

6 4) stimulační funkce –posláním funkce je podporovat, podněcovat, vyvolávat žádoucí sociální jednání jednotlivců a sociálních skupin jak v oblasti ekonomické, tak i mimo ni –pokoušet se člověka aktivizovat, aby se staral sám o sebe a až poté se obracel o pomoc jinam –člověk by se měl spoléhat sám na sebe a ne na pomoc druhých

7 5) preventivní funkce –cílem je snaha předcházet určitým škodám na životě a zdraví se snahou o předcházení nepříznivým sociálním situacím (chudobě, nezaměstnanosti, zdravotnímu poškození apod.) –snahou je zabránit zcela nebo alespoň v co největší míře tomu, aby k nežádoucím sociálním situacím vůbec docházelo (poškození zdraví, nezaměstnanost, bída, alkoholismus, kriminalita apod.) –tuto funkci plní zvláště vzdělávací a zdravotní politika (důraz na preventivní zdravotní péči)

8 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz HLADÍK, Jaroslav: Společenské vědy v kostce. 3. vydání. Praha: Fragment, 2004. 108 s. ISBN 80-7200966-4 DRÁBOVÁ, R. a ZUBÍKOVÁ, Z.: Společenské vědy. 1. vydání. Praha: Fragment, 2007. 104 s. ISBN 978-80-253-0050-3 BENDL, Stanislav: Maturita ze společenských věd. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2001. 56 s. ISBN 80-86493-02-4. EMMERT, F. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vydání. Praha: Didaktis, 2004. 224 s. ISBN 80-86285-68-5 Obrázková galerie Microsoft office PowerPoint 2007


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Ochrana, přerozdělování,"

Podobné prezentace


Reklamy Google