Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přerozdělování jako hlavní nástroj sociální politiky Úvod do sociální politiky Letní semestr akademického roku 2008/2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přerozdělování jako hlavní nástroj sociální politiky Úvod do sociální politiky Letní semestr akademického roku 2008/2009."— Transkript prezentace:

1 Přerozdělování jako hlavní nástroj sociální politiky Úvod do sociální politiky Letní semestr akademického roku 2008/2009

2 2 Přerozdělování jako hlavní nástroj sociální politiky Prostřednictvím přerozdělování se korigují nerovnosti, které jsou výsledkem fungování trhu a které jsou považovány za příliš velké, netolerovatelné a neakceptovatelné v demokratické společnosti. Záměrem přerozdělování je tedy snížení nerovností a dosažení větší rovnosti v rozdělení příjmů, resp. majetku Prostřednictvím přerozdělování se korigují nerovnosti, které jsou výsledkem fungování trhu a které jsou považovány za příliš velké, netolerovatelné a neakceptovatelné v demokratické společnosti. Záměrem přerozdělování je tedy snížení nerovností a dosažení větší rovnosti v rozdělení příjmů, resp. majetku

3 3 Význam nerovnosti ve společnosti motivační funkce pro volbu životní dráhy a pracovní výkon jednotlivců motivační funkce pro volbu životní dráhy a pracovní výkon jednotlivců diferenciační a integrační funkce – nástroj rozlišení společenských vrstev diferenciační a integrační funkce – nástroj rozlišení společenských vrstev vliv na politické preference a stabilitu režimu vliv na politické preference a stabilitu režimu

4 4 Typy ekonomické nerovnosti nerovnost v pracovních důchodech (odměna za práci) nerovnost v pracovních důchodech (odměna za práci) nerovnost ve vlastnických důchodech nerovnost ve vlastnických důchodech (z majetku)

5 5 Zdroje nerovnosti 1. schopnosti a dovednosti 1. schopnosti a dovednosti 2. intenzita práce 2. intenzita práce 3. rozdíly v druhu profesní kariéry - odlišnosti v lidském a fyzickém kapitálu. 3. rozdíly v druhu profesní kariéry - odlišnosti v lidském a fyzickém kapitálu. 4. štěstí, náhoda a osud, atd. 4. štěstí, náhoda a osud, atd. (Samuelson str. 648-650)

6 6 Povaha distribuce Mechanismus přerozdělování Trh zajišťuje primární distribuci. Trh zajišťuje primární distribuci. Jedinec získává příjmy z ekonomické aktivity a vlastnictví. Tyto příjmy vytvářejí základní nerovnost ve společnosti Stát zajišťuje sekundární distribuci. Stát zajišťuje sekundární distribuci. Vstupuje do systému a pomocí daní, dávek a příspěvků zmírňuje příjmovou nerovnost Redistribuce, sociální transfery

7 7 Redistribuční funkce státu Souvisí s politickými představami o míře rovnosti ve společnosti. Redistribuce probíhá Nepřímo – prostřednictvím progresivních daní (důchodových – mezd., i majetkových - prostřednictvím vyššího zdanění některého zboží, - dotováním ceny zboží Přímo prostřednictvím adresných peněžních transferů – dotací

8 8 Důvody přerozdělování ideologické, politické, mravní a ekonomické ideologické, politické, mravní a ekonomické 4 důvody pro korekci primárního rozdělení, které se obecně sdílejí 4 důvody pro korekci primárního rozdělení, které se obecně sdílejí důstojný život pro všechny důstojný život pro všechny rovnost šancí pro všechny rovnost šancí pro všechny spotřeba veřejných statků spotřeba veřejných statků odstranění deformací primárního rozdělování odstranění deformací primárního rozdělování

9 9 Instituce a nástroje přerozdělování 1. soustavy veřejných rozpočtů na straně příjmů jde o výběr daní a poplatků, na straně výdajů o sociální transfery na straně příjmů jde o výběr daní a poplatků, na straně výdajů o sociální transfery 2. instituce a nástroje soustavy národního pojištění 2. instituce a nástroje soustavy národního pojištění

10 10 Problémy a otázky spojené s přerozdělováním: Míra redistribuce Míra redistribuce Směr redistribuce Směr redistribuce Limity přerozdělování Limity přerozdělování Důvody přerozdělování Důvody přerozdělování Směr přerozdělování : vertikální, ( chudí – bohatí) horizontální (staří, mladí, nemocní, zdraví). Směr přerozdělování : vertikální, ( chudí – bohatí) horizontální (staří, mladí, nemocní, zdraví). Je-li základní institucí přerozdělování národní pojištění, pak dochází ve větší míře k horizontálnímu přerozdělování.

11 11 Další důvody přerozdělování představy o tom, jak rovná, resp. nerovná by měla být sekundární distribuce. Typy rovnosti: 1. rovnost v konečném příjmu nebo ve výsledku - t.j. všichni mají stejně - typický egalitářský přístup, 1. rovnost v konečném příjmu nebo ve výsledku - t.j. všichni mají stejně - typický egalitářský přístup, 2. rovnost v minimálních standardech - nikdo nespadne pod určitou příjmovou hranici, 2. rovnost v minimálních standardech - nikdo nespadne pod určitou příjmovou hranici,

12 12 Pokračování 3. rovnost ve vstupech a rovnost ve výstupech, 3. rovnost ve vstupech a rovnost ve výstupech, 4. Rovnost v přístupu (např. ke zdravotní péči) a rovnost příležitostí (ve vzdělávací politice). 4. Rovnost v přístupu (např. ke zdravotní péči) a rovnost příležitostí (ve vzdělávací politice). 5. rovnost ve spotřebě - všichni spotřebovávají stejné množství určité soc. služby. 5. rovnost ve spotřebě - všichni spotřebovávají stejné množství určité soc. služby.

13 13 Sociální spravedlnost Podle sociologického slovníku se pojem sociální spravedlnosti nejčastěji chápe jako historicky zakotvený požadavek na distribuci, příp. redistribuci materiálních hodnot, prestiže, odměn a sankcí. Bývá dáván do úzké souvislosti s požadavkem sociální rovnosti. Podle sociologického slovníku se pojem sociální spravedlnosti nejčastěji chápe jako historicky zakotvený požadavek na distribuci, příp. redistribuci materiálních hodnot, prestiže, odměn a sankcí. Bývá dáván do úzké souvislosti s požadavkem sociální rovnosti.

14 14 Principy sociální spravedlnosti princip zásluhovosti (”achievement principle”) - princip zásluhovosti (”achievement principle”) - princip potřebnosti (”need principle”), princip potřebnosti (”need principle”), princip rovnosti v odměně (”equality principle”) - princip souladu mezi ”vstupy a výstupy” (”equity principle”), princip rovnosti v odměně (”equality principle”) - princip souladu mezi ”vstupy a výstupy” (”equity principle”), - princip rovnosti příležitostí (”equal opporutnity”). - princip rovnosti příležitostí (”equal opporutnity”). Matějů 1995

15 15 Měření příjmové nerovnosti Gini koeficient Gini koeficient Gini koeficientu lze porozumět pohledem na Lorenzovu křivku, která znázorňuje podíl celkového příjmu každého populačního podílu seřazeného podle úrovně příjmu Gini koeficient se zvyšuje se zvyšující se nerovností příjmů a naopak (v rozmezí hodnoty 0 až 1). Robin Hood koeficient Robin Hood koeficient (viz Samuelson – Ekonomie Urban, L.: Hospodářská politika)

16 16 Lorenzova křivka a Gini koeficient

17 17 Lorenzova křivka a Gini koeficient

18 18


Stáhnout ppt "Přerozdělování jako hlavní nástroj sociální politiky Úvod do sociální politiky Letní semestr akademického roku 2008/2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google