Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: neverbální komunikace, sebepojetí, sebeprožívání VYSÍLÁNÍ INFORMACÍ V NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACI VY-32-INOVACE-PED-302

2 Úvodem přestože se člověk narodí s vrozenými gesty, chce – li být v komunikaci úspěšný, musí se i mnoha neverbálním komunikačním dovednostem naučit. tyto dovednosti pak mohou být spontánně osvojené z běžných životných situací a nebo záměrně naučené.

3 Pravidla podvědomě jsou nás přitahují lidé, kteří s námi mají něco společného (kulturní nebo etnická příslušnost, sociální role nebo životní styl) jen část našich neverbálních projevů si uvědomujeme v okamžiku, kdy nastanou, nebo následně po něm důležitou úlohu v tomto případě hraje naše autentické chování autentické chování je chápáno jako přirozený tělový projev

4 dva typy sebeprožívání 1)sebeprožívání, které spočívá v tom, že konkrétní člověk je v souladu sám se sebou (kongruence). To vesměs znamená, že má v relativním pořádku svůj vlastní sebeobraz, tedy že má určitou zdravou míru vědomí vlastní hodnoty a sebejistoty. Být sám se sebou ve shodě ve smyslu fyzickém i psychickém. Z této sebejistoty pak může vyvěrat skutečně pozitivní základ pro vztahy s druhými lidmi, který je v chování vidět a obvykle je i v komunikaci dobře přijímán.

5 2)sebeprožívání, které spočívá v tom, že konkrétní člověk není v souladu sám se sebou (inkongruence), vidí se jinak, než jakým skutečně je. Má např. komplexy, je nespokojen sám se sebou, má pocit, že jej druzí neoceňují v souladu s jeho kvalitami,že nemá žádoucí společenské postavení apod. Je nutné dodat, že v obou případech se lze chovat autenticky.

6 Úkol 1) Zamyslete se nad vlastním sebepojetím (jak vnímáte sami sebe) 2) Jestliže naleznete nesoulad (vnímáte se jinak, než vás vidí ostatní) zamyslete se, co může být příčinou 3) Svůj názor na příčinu si ověřte u nějaké blízké osoby, která vám řekne pravdu, jak vás vnímá 4) Chcete-li můžete s tím něco udělat, nechcete-li nemusíte

7 Popište, jak na vás působí lidé z následujících obrázků (jaké na vás vysílají neverbální informace):

8

9

10 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz DE VITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2001. 420 s. ISBN 80-7169-988-8 HARTLEY, Mary. Řeč těla v praxi: teorie, cvičení a modelové situace. 1.vyd. Praha: Portál, 2004. 104 s. ISBN 80-7178-844-9 HOUSE, David Dale. Řeč těla. 1.vyd. Praha: Fragment, 2002. 240 s. ISBN 80-7200-611-8 LEWIS, David. Tajná řeč těla. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. 230 s. ISBN 80-85605- 49-X MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 368 s. ISBN 80-247-0650-4 BEČVAŘÍKOVÁ, Lenka. Pedagogická neverbální komunikace. Diplomová práce. Hradec Králové. 2006 Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika."

Podobné prezentace


Reklamy Google