Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: držení těla, chůze, ruka, hlava, kompozice KINEZIKA – SDĚLOVÁNÍ KOMPOZICÍ TĚLA VY-32-INOVACE-PED-307

2 Úvodem kinezika zahrnuje všechny druhy pohybů a dává je do vzájemných souvislostí každý jedinec má své specifické pohyby, podle nichž se dá poznat už na dálku nejtypičtější z nich jsou způsob držení těla a chůze

3 Způsob držení těla je výrazem nejen našeho tělesného nebo zdravotního stavu, ale odráží i náš stav psychický ve velké míře je odrazem našeho sebevědomí lidé s vyšším sebevědomím mívají zpravidla vzpřímenější držení těla naproti tomu lidé se shrbenými zády a svěšenou hlavou působí dojmem zcela opačným vzpřímený způsob držení těla vyzařuje dominanci, kontrolu a respekt

4 postoj by měl být pevný, avšak uvolněný přílišná napjatost a křečovitost je rychle rozpoznána a přijímána negativně když chceme svým vystupováním působit autoritativně, musíme ještě mírně nadzvednout bradu tím se efekt dominance ještě zesílí

5 Chůze úzce souvisí se způsobem držení těla sedm měřitelných znaků chůze: pravidelnost, rychlost, důraz, délka kroku, elasticita, stálost směru a variabilita první dojem učitel na žáky vytváří již v momentě, kdy vejde do učebny a přichází ke katedře žáci velmi citlivě vnímají především rychlost chůze a její spontánnost pomalá, plíživá, tichá a váhavá chůze pravděpodobně zapůsobí dojmem, že má člověk spoustu starostí a trápení

6 není-li tato chůze způsobena zdravotním stavem, nevzbudí jistě učitel u žáků mnoho respektu protikladem pak může být chůze příliš rychlá s trhavými pohyby, která působí dojmem uspěchanosti a stresu takový učitel může u žáků vyvolat dojem neustálé vytíženosti a zaneprázdněnosti to může mít velmi nepříznivý vliv na pedagogickou komunikaci žáci mohou dostat strach se učitele na cokoli zeptat, nebo ho o něco požádat, aby nebyli odmítnuti

7 pohyb těla všeobecně přitahuje pozornost ten, kdo se víc pohybuje, upoutá spíše pozornost než ten, kdo se nepohybuje vůbec učitel, který při výkladu prochází třídou, udrží pozornost žáků více než ten, který stojí celý čas před tabulí nejhorší variantou pak je výklad vsedě za katedrou při procházení třídou učitel udržuje pozornost žáků i v zadních lavicích a má lepší kontrolu nad prací celé třídy

8 nadměrné pohyby ale mohou také vést k odlákání pozornosti od toho, co učitel říká nevhodná je také přílišná závislost na svých poznámkách může učitele omezit tak, že nebude schopen efektivně využívat svých pohybových možností

9 Náklon hlavy Charles Darwin vypozoroval, že zvířata stejně jako lidé kloní hlavu ke straně, když jsou něčím zaujata pozorování navíc dokazují, že toto gesto častěji používají ženy, potom však bývá vykládáno spíše jako signál flirtu poloha hlavy žáka tedy naznačuje, do jaké míry ho zajímá, co mu učitel říká

10 učitel by se měl naučit toto gesto rozpoznat, neboť je dobrým ukazatelem učitelových schopností schopností v tomto smyslu rozumím umění zaujmout i např. zcela nezáživnou látkou při zkoušení je především důležité, aby žák viděl, že ho učitel poslouchá pokud žák hovoří a učitel se dívá jinam, pravděpodobně si žák pomyslí, že může říkat cokoli, aniž by to učitel zaregistroval poslouchání by tedy mělo být zřetelné

11 Kompozice hlavy a ruky kompozice vyjadřuje vztah poloh dvou částí těla pro pedagogickou komunikaci je pak velmi stěžejní vzájemný vztah hlavy a rukou jakmile se žáka při vyučování zmocní nuda, začne si podpírat hlavu

12 stupeň jeho nudy je dán mírou opory, kterou ruka hlavě poskytuje plně opřená brada je známkou krajní nudy a nezájmu známkou nejvyšší znuděnosti je pak hlava položená na stole skutečný zájem je vyjádřen rukou zlehka položenou na tvář, kdy ruka neslouží jako opora hlavy

13 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie lidské komunikace. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 264 s. ISBN 80-7178-291-2 VYKOPALOVÁ, Hana. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie v kontextu komunikace. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 200 s. ISBN 80-244-0084-7 HARTLEY, Mary. Řeč těla v praxi: teorie, cvičení a modelové situace. 1.vyd. Praha: Portál, 2004. 104 s. ISBN 80-7178-844-9 BEČVAŘÍKOVÁ, Lenka. Pedagogická neverbální komunikace. Diplomová práce. Hradec Králové. 2006 Obrázky jsou použity ze soukromého archivu fotografií tvůrce DUM Obrazová galerie Microsoft Office PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika."

Podobné prezentace


Reklamy Google