Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Neverbální komunikace Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. S3. 820 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Psychologie Ročník: Sociální činnost – 3. ročník Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Psychologie. Učební materiál pro výuku předmětu psychologie.
Prezentace k vysvětlení nových nebo opakování již probraných témat z oblasti neverbální komunikace.

3 Metodické pokyny Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma neverbální komunikace. Druhá část DUMu obsahuje křížovku. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor.

4 Zdroje NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1999, 287 s. ISBN KOPECKÁ, Ilona. Psychologie 2. díl: Učebnice pro obor sociální činnost. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 232 s. ISBN ZACHAROVÁ, Eva, Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ. Základy psychologie pro zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 288 s. ISBN

5 Zdroje [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: S.wikipedia.org. [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_12716_Hands_image.JPG [online]. [cit ]. Dostupné z:

6 Zdroje [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z:

7 Neverbální komunikace
Neverbální komunikaci někdy nazýváme řečí těla. Často zprostředkuje pocity mluvícího lépe než slova. Pomocí neverbálních prvků snadněji vyjadřujeme emoce, porozumění atp. I když se verbální a neverbální druhy komunikace projevují současně, uvádí se, že téměř 80 – 90 % probíhá na úrovni neverbální.

8 Neverbální komunikace
Obr. Č. 1

9 Druhy neverbální komunikace
Mimika Gesta Haptika Vzdálenost (proxemika) Postoj (posturika) Pohledy (zrakový kontakt) Kinezika

10 Mimika Mimika je dorozumívání se pomocí výrazů obličeje.
Vnitřní psychický stav se odráží ve výrazech obličeje. Horní polovina obličeje (čelo, oči) sděluje prožitky strachu, úzkosti nebo bolesti (přivřené oči, pokrčené čelo). Dolní polovina, zvláště okolí úst, pak zase uvolnění nebo radost (smích).

11 Mimika Na obrázku jsou znázorněny pokusy G. Duchenne s mimikou tváře (1862). Prostřednictvím elektrické stimulace určil, které svaly jsou zodpovědné za různé výrazy obličeje. Charles Darwin později publikoval některé z těchto fotografií v jeho vlastní práci, která srovnávala výrazy obličeje u člověka a zvířat. Obr. č. 2

12 Gesta Gesta provádíme pomocí pohybů rukou, nohou, celým tělem, hlavou, prsty rukou atp. Stejná gesta u odlišných kultur mohou mít jiné významy. Pozn.: Pro lidi s poruchou sluchu může být právě komunikace pomocí rukou (znaková řeč) významný dorozumívací prostředek. Obr. č. 3

13 Haptika Dotykový (tělesný) kontakt mezi lidmi se nazývá haptika.
Patří do ní např. dotýkání se, podání rukou, obětí, poplácání po rameni, ale i projevy nepřátelství jako je např. pohlavek. Významné je podání ruky – dlaně a paže by měly být vstřícné, nezkřížené, stisk ruky pevný. Pozn.: Nevidomí nemohou „číst zrakem,“ proto se učí Braillovu abecedu, pomocí které „čtou“ prostřednictvím hmatu.

14 Haptika Obr. č. 4

15 Vzdálenost (proxemika)
Jedná se o vyjádření vztahu mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti. Známý je tzv. proxemický tanec, kdy se při kontaktu jeden přibližuje a druhý stále oddaluje. Při kontaktu mezi lidmi rozlišujeme z hlediska vzdálenosti 4 zóny: Intimní (soukromá): od 15 – 30 cm, zóna objetí Osobní (přátelská): od 45 – 120 cm, zóna dotyku Sociální (formální): od 150 – 350 cm, sféra služebního styku Veřejná: okolo 800 cm

16 Vzdálenost (proxemika)

17 Postoj (posturika) Jedná se o držení a postavení těla.
Může to být poloha těla, jako je vzpřímený postoj, nahrbení, dále se sleduje postavení rukou, nohou: zkřížené, uvolněné apod. Prostřednictvím posturiky druhým sdělujeme, jak se právě cítíme, co prožíváme, naznačuje tedy psychický stav člověka.

18 Postoj (posturika) Obr. č. 5

19 Pohledy (zrakový kontakt)
Jedná se o střetnutí očí mezi dvěma jedinci. Vyjadřuje sdělení pohledem. Může vyjadřovat kladné i záporné city (emoce). Je úzce spjat s mimikou. Pohled na druhého bývá často úplně prvním navázáním kontaktu mezi lidmi. Obr. Č. 6 Obr. č. 7

20 Kinezika Kinezikou, neboli řečí těla, se rozumí jeho držení a pohyby. Částečně tedy byly uvedena i v předcházejících částech. Kinezika se však zabývá rovněž i spojením jednotlivých výrazových prvků v celky. Mezi řečí těla a slovy mohou být rozpory.

21 Křížovka

22 Křížovka – legenda Symbol v komunikaci Verbum
Dorozumívání se pomocí výrazu obličeje Dorozumívání se prostřednictvím konfigurace (postojů) těla Paralingvistika Dorozumívání se doteky Dorozumívání se spojením jednotlivých výrazových znaků v celky Dorozumívání se prostřednictvím vzdálenosti City Dorozumívání se prostřednictvím nohou, rukou

23 Křížovka – řešení Z N A K S L O V M I P T U R E C H X G


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google