Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GESTIKA – SDĚLOVÁNÍ POMOCÍ GEST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GESTIKA – SDĚLOVÁNÍ POMOCÍ GEST"— Transkript prezentace:

1 GESTIKA – SDĚLOVÁNÍ POMOCÍ GEST
VY-32-INOVACE-PED-305 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: gestika, ilustrátory, regulátory, adaptéry, symboly

2 Úvodem gesta mohou slova buď zcela nahradit, nebo zdůraznit jejich význam většina autorů zabývajících se gesty uvádí, že soudobá gestikulace je pozůstatkem dávné posunkové řeči gestikulace tak může být způsobem vyjádření myšlenky, k čemuž se můžeme uchýlit, pokud něco nedovedeme vyjádřit slovy gesta jsou specifická pro určitou kulturu

3 Typy gest symboly - jde o záměrné a vědomé používání především rukou ke sdělení stejných významů, jako mají určitá slova (symbolické gesto „V“, mezi další hojně používaná gesta patří „OK“ nebo palec vztyčený vzhůru). tato gesta podléhají kulturním odlišnostem pravděpodobně nejtypičtější symbolické gesto ve škole je zvednutí ruky nad hlavu, chce-li žák něco říci

4 2) ilustrátory – ilustrační gesta jsou pohyby, jimiž doprovázíme svou řeč . Míra gestikulace přitom velmi závisí na tom, co říkáme, komu to říkáme a jaký máme ke sdělení vztah. zobrazovací - používají se k zobrazení předmětů nebo činností, o nichž hovoříme. Např. k „nakreslení tvaru ve vzduchu“nebo jeho zobrazení, ilustraci velikosti apod. b) ukazovací - naznačují prostorové umístění předmětů, o nichž se mluví

5 3) regulátory – jde o signály, které monitorují, koordinují, kontrolují nebo udržují řeč druhého člověka. klasickým příkladem regulačního gesta je přikyvování hlavou, čímž dáváme najevo , aby mluvčí pokračoval v řeči chceme-li naopak v řeči někoho zastavit, většinou použijeme gesto, při kterém otočíme dlaň ruky směrem k mluvčímu, a to převážně ve výši ramen univerzálním regulačním gestem, které je pravděpodobně pro všechny kultury stejné je pokrčení ramen

6 4) adaptéry – jsou to činnosti používané pro zvládnutí našich pocitů a k řízení našich reakcí
obvykle se vyskytují ve stresových situacích a odrážejí ranější, často spíše dětské způsoby zvládání situací některá adaptační gesta jako např. škrábání se na nose, na hlavě, odhrnutí vlasů z čela apod. uspokojují naší vlastní potřebu

7 žáci méně připravení nebo nepřipravení pravděpodobně začnou užívat svá adaptační gesta
tato gesta pak mají nejčastěji podobu kousání nehtů, strkání prstů do úst, mačkání kousku oděvu nebo papíru, klepání tužkou do stolu apod. každá z těchto činností tak ve své podstatě slouží k odstranění vzniklého vnitřního napětí častým adaptačním gestem je také snaha se schovat

8 učitel by se měl těchto adaptačních gest při výuce zcela vyvarovat
projevy nervozity a nedostatečné sebedůvěry a sebekontroly by mohly markantně snížit jeho autoritu správné používání gest během vyučování je velmi důležité učitel by měl nejvíce využívat gesta ilustrační a ukazovací u žáků by neměla jeho pozornosti uniknout gesta symbolická a zejména pak gesta adaptační

9 pro získání pozornosti nebo ticha ve třídě může pedagog použít gesta v podobě lousknutí prstů nebo tlesknutí naučí-li se žáci toto gesto respektovat a přijmou-li jeho význam, nemusí pak pedagog přerušovat svůj výklad napomínáním nepozorných žáků

10 POUŽITÉ ZDROJE: LEPILOVÁ, Květuše. Řečová komunikace verbální a neverbální. 1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, s. ISBN PEASE, Allan. Řeč těla: jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. 1.vyd. Praha: Portál, s. ISBN LEWIS, David. Tajná řeč těla. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., s. ISBN X DE VITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN DOHERTY-SNEDDON, Gwyneth. Neverbální komunikace dětí. 1.vyd. Praha: Portál, s. ISBN BEČVAŘÍKOVÁ, Lenka. Pedagogická neverbální komunikace. Diplomová práce. Hradec Králové. 2006 Obrázky jsou použity ze soukromého archivu fotografií tvůrce DUM


Stáhnout ppt "GESTIKA – SDĚLOVÁNÍ POMOCÍ GEST"

Podobné prezentace


Reklamy Google