Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Komunikace Vypracoval: Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Komunikace = výměna informací mezi lidmi
Komunikace je průběžnou manažerskou funkcí a je součástí všech ostatních manažerských funkcí. Komunikace je velmi důležitá, bylo prokázáno, že přibližně 70 % svého času věnují lidé komunikaci – psaní, čtení, rozhovorům, poslouchání….

3 Komunikační proces Sdělovatel Sdělení Médium Příjemce
Zpětná vazba Sdělovatel vysílá informace prostřednictvím komunikačního kanálu. Musí vhodně formulovat své sdělení a vybrat vhodný prostředek (médium), kterým toto sdělení předá příjemci. Příjemce uvedenou informaci přijímá. Nedílnou součástí komunikačního procesu je zpětná vazba - kontrola.

4 Komunikační šum V případě, že příjemce neporozumí sdělované informaci, říká se tomu tzv. komunikační šum. Je to porucha v komunikaci, která způsobuje sníženou srozumitelnost přenášených informací. Komunikační šum může být způsoben technickými nedostatky, člověkem, okolím….

5 Komunikační systémy Vnitřní komunikační systémy - umožňují přenos informací uvnitř podniku a představují tak rozhodující podmínku pro jeho existenci. Jedná se o komunikaci uvnitř podniku. Vnější komunikační systémy – umožňují přenos informací mezi podnikem a jeho okolím. Jedná se o komunikaci podniku s jeho okolím.

6 Formy komunikace Ústní (verbální) komunikace – je nejčastější forma komunikace v podniku. Podstatou jsou osobní rozhovory. Výhodou je okamžitá zpětná vazba. Neverbální komunikace – „řeč těla“ souvisí úzce s komunikací verbální. Může posílit či zeslabit význam mluveného slova. Mezi neverbální komunikaci patří např. postoj, gestikulace, pohyby těla, výraz tváře….

7 Formy komunikace Písemná komunikace - formou různých písemných dokumentů – příkazů, směrnic, předpisů…. Tato forma komunikace má obvykle větší formální váhu než sdělení ústní. Výhodou písemné komunikace je doklad – dokument, který nám zůstává. Elektronická komunikace – je založena na počítačové síti vnější (internet) a vnitřní (intranet). Patří sem např. y. Výhodou je vysoká rychlost či možnost předávat zprávy více subjektům najednou.

8 Formální a neformální komunikace
1. Formální komunikace – plyne z organizační struktury podniku a může probíhat různými směry: a) Vertikální komunikace – je komunikace mezi nadřízeným a podřízeným. Může jít o komunikaci směrem dolů – různé příkazy, směrnice..., nebo o komunikaci směrem nahoru – různá hlášení, zprávy od podřízených.... b) Horizontální komunikace - probíhá mezi jednotlivými útvary podniku na stejné úrovni. 2. Neformální komunikace - vychází z náhodných osobních kontaktů. Prostřednictvím těchto kontaktů se pak šíří informace.

9 Chyby v komunikaci U sdělovatele např.: a další U příjemce např.:
Nepřesné vyjadřování Dlouhé monology Nejistý projev Přehnaná kritika a další U příjemce např.: Nesoustředěnost Nedostatek informací o dané problematice Skákání do řeči

10 Zásady efektivní komunikace
Komunikovat na vhodném místě Poskytnout prostor pro odpověď na otázku Udržovat oční kontakt Udržovat vzdálenost od partnera (1,5 m) Přiměřená síla hlasu Použití vhodných slov, přesných výrazů Upravenost, vhodné oblečení Upoutat pozornost Neopakovat se Dokončovat věty Nepoužívat dvojsmysly a další...

11 CVIČENÍ Pokus se definovat min. jednu výhodu a nevýhodu:
1. Komunikace ústní Výhoda: rychlá zpětná vazba Nevýhoda: není doklad 2. Komunikace písemné Výhoda: máme doklad Nevýhoda:není okamžitá zpětná vazba 3. Komunikace elektronické Výhoda: je rychlá, levná Nevýhoda: není okamžitá zpětná vazba

12 CVIČENÍ Uveď min. 5 zásad efektivní komunikace:
Používat vhodná slova a přesné výrazy Udržovat kontakt očima Komunikovat na vhodném místě Neopakovat se Upoutat pozornost

13 Použitá literatura VEBER, J., et al. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, ISBN ZLÁMAL, Jaroslav, BAČÍK, Petr, BELLOVÁ, Jana. Základy managementu. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, ISBN ŠAJDLEROVÁ, I., KONEČNÝ, M.: Základy managementu . Učební texty, Ostrava: VŠB-TUO, ISBN


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google