Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Komunikace Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Komunikace Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002."— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Komunikace Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Komunikace = výměna informací mezi lidmi Komunikace je průběžnou manažerskou funkcí a je součástí všech ostatních manažerských funkcí. Komunikace je velmi důležitá, bylo prokázáno, že přibližně 70 % svého času věnují lidé komunikaci – psaní, čtení, rozhovorům, poslouchání….

3 SdělovatelSděleníMédium Příjemce Zpětná vazba Sdělovatel vysílá informace prostřednictvím komunikačního kanálu. Musí vhodně formulovat své sdělení a vybrat vhodný prostředek (médium), kterým toto sdělení předá příjemci. Příjemce uvedenou informaci přijímá. Nedílnou součástí komunikačního procesu je zpětná vazba - kontrola.

4 V případě, že příjemce neporozumí sdělované informaci, říká se tomu tzv. komunikační šum. Je to porucha v komunikaci, která způsobuje sníženou srozumitelnost přenášených informací. Komunikační šum může být způsoben technickými nedostatky, člověkem, okolím….

5 Vnitřní komunikační systémy - umožňují přenos informací uvnitř podniku a představují tak rozhodující podmínku pro jeho existenci. Jedná se o komunikaci uvnitř podniku. Vnější komunikační systémy – umožňují přenos informací mezi podnikem a jeho okolím. Jedná se o komunikaci podniku s jeho okolím.

6 Formy komunikace Ústní (verbální) komunikace – je nejčastější forma komunikace v podniku. Podstatou jsou osobní rozhovory. Výhodou je okamžitá zpětná vazba. Neverbální komunikace – „řeč těla“ souvisí úzce s komunikací verbální. Může posílit či zeslabit význam mluveného slova. Mezi neverbální komunikaci patří např. postoj, gestikulace, pohyby těla, výraz tváře….

7 Formy komunikace

8 1. Formální komunikace – plyne z organizační struktury podniku a může probíhat různými směry: a) Vertikální komunikace – je komunikace mezi nadřízeným a podřízeným. Může jít o komunikaci směrem dolů – různé příkazy, směrnice..., nebo o komunikaci směrem nahoru – různá hlášení, zprávy od podřízených.... b) Horizontální komunikace - probíhá mezi jednotlivými útvary podniku na stejné úrovni. 2. Neformální komunikace - vychází z náhodných osobních kontaktů. Prostřednictvím těchto kontaktů se pak šíří informace.

9 U sdělovatele např.: - Nepřesné vyjadřování - Dlouhé monology - Nejistý projev - Přehnaná kritika a další U příjemce např.: - Nesoustředěnost - Nedostatek informací o dané problematice - Skákání do řeči a další Chyby v komunikaci

10 - Komunikovat na vhodném místě - Poskytnout prostor pro odpověď na otázku - Udržovat oční kontakt - Udržovat vzdálenost od partnera (1,5 m) - Přiměřená síla hlasu - Použití vhodných slov, přesných výrazů - Upravenost, vhodné oblečení - Upoutat pozornost - Neopakovat se - Dokončovat věty - Nepoužívat dvojsmysly - a další...

11 CVIČENÍ Pokus se definovat min. jednu výhodu a nevýhodu: 1. Komunikace ústní Výhoda: rychlá zpětná vazba Nevýhoda: není doklad 2. Komunikace písemné Výhoda: máme doklad Nevýhoda:není okamžitá zpětná vazba 3. Komunikace elektronické Výhoda: je rychlá, levná Nevýhoda: není okamžitá zpětná vazba

12 Uveď min. 5 zásad efektivní komunikace: Používat vhodná slova a přesné výrazy Udržovat kontakt očima Komunikovat na vhodném místě Neopakovat se Upoutat pozornost

13  VEBER, J., et al. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.  ZLÁMAL, Jaroslav, BAČÍK, Petr, BELLOVÁ, Jana. Základy managementu. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-083-4.  ŠAJDLEROVÁ, I., KONEČNÝ, M.: Základy managementu. Učební texty, Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1520-6.


Stáhnout ppt "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Komunikace Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002."

Podobné prezentace


Reklamy Google