Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Organizování Vypracoval: Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Manažerská funkce - Organizování
Pojem „organizace“ má více významů: Instituce (objekt, podnik) Vlastnost instituce (míra organizovanosti) Aktivita (činnost, proces organizování) Uspořádání (organizační struktura podniku) Organizování je cílevědomá činnost, jejímž cílem je uspořádat prvky v systému a vazby mezi nimi tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo stanovených cílů.

3 Obsah organizování Obsah organizování formuloval například Ernest Dale pomocí principu OSCAR, který zahrnuje: Stanovení cílů (Objectives) Specializaci pracovníků (Specialization) Koordinování činností (Coordination) Vymezení pravomoci (Authority) Vymezení odpovědností (Responsibility) Potřeba organizování vyplývá z dělby práce a z omezeného rozpětí řízení. Ernest Dale

4 Základní pojmy Dělba práce - je přidělování (rozdělování) celkové
práce jednotlivým pracovníkům tak, aby byla její realizace co nejvíce efektivní. Pravomoc – je souhrn práv a moci, který umožňuje splnění delegovaných úkolů. Odpovědnost – ručení za svěřený úkol, úsek, splnění cíle… Kompetence - rozsah pravomoci a odpovědnosti.

5 vyjadřuje počet přímých podřízených
Rozpětí řízení vyjadřuje počet přímých podřízených vedoucího pracovníka. Optimální rozpětí řízení – počet podřízených, které je vedoucí ještě schopen optimálně řídit nebo vést. Faktory ovlivňující rozpětí řízení: U vedoucího – pravomoc, styl řízení, schopnost komunikovat s podřízenými…. U podřízených – druh a složitost práce, motivace, prostorové rozmístění…. V rámci podniku – charakter podniku, úroveň řízení, úroveň top managementu, úroveň technických prostředků….

6 Široké a úzké rozpětí řízení
Široké rozpětí řízení = plochá organizační struktura (větší počet podřízených útvarů, malý počet stupňů řízení): VEDOUCÍ 2. STUPEŇ 1. STUPEŇ Úzké rozpětí řízení = strmá organizační struktura (menší počet podřízených útvarů, více stupňů řízení): VEDOUCÍ 3. STUPEŇ 5. STUPEŇ 4. STUPEŇ 2. STUPEŇ 1. STUPEŇ

7 Organizační struktura
je tvořena složkami (útvary) a vazbami (vztahy) mezi nimi. Vztah = nadřízenost, podřízenost, rovnocennost. Organizační struktura podniku je systém, který má umožnit efektivní činnost lidí. Zobrazení organizační struktury = organizační schéma

8 Formální organizační struktura – je dána směrnicemi, předpisy a je znázorněna organizačním schématem. Je nařízená a viditelná. Neformální organizační struktura – volné spojování lidí z různých útvarů, kteří se kontaktují a sbližují díky podobnému věku, zájmům, apod. Je spontánní a hůře viditelná.

9 Delegování Delegování znamená přenesení úkolů a pravomocí na nižší stupeň řízení - na podřízené. Odpovědnost nelze delegovat, a proto zůstává u toho, kdo úkol delegoval. Delegovat lze: administrativu, rutinní práce, technické činnosti…. Delegovat nelze: mzdové záležitosti, úkoly důvěrného charakteru, personální záležitosti (např. přijímání či propouštění pracovníků)….

10 Určete, zda je nebo není vhodné delegovat:
KONTROLNÍ OTÁZKY Určete, zda je nebo není vhodné delegovat: Propuštění sekretářky Vypracování zápisu z porady Řešení krizové situace Hodnotící rozhovor s podřízeným pracovníkem Sestavení obchodního dopisu Udělení důtky pracovníkovi Rozeslání pozvánek na poradu

11 KONTROLNÍ OTÁZKY 1) Vysvětli rozdíl mezi formální a neformální
organizační strukturou 2) Vysvětli rozdíl mezi organizační strukturou a organizačním schématem 3) Pokus se odhadnout, jaké pravomoci má Ředitel školy Mistr výrobní dílny Hlavní účetní podniku Generální ředitel podniku

12 Použitá literatura. VEBER, J., et al. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, ISBN BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. Olomouc: Rubico, ISBN SYNEK, Miloslav, and Eva Kislingerová. Podniková Ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, ISBN ŠAJDLEROVÁ, I., KONEČNÝ, M.: Základy managementu . Učební texty, Ostrava: VŠB-TUO, ISBN


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google