Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Vnitropodnikové písemnosti 1 Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Vnitropodnikové písemnosti 1 Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Vnitropodnikové písemnosti 1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PUK.OA3.918 Datum vytvoření: 1. března 2013 Vzdělávací oblast: Písemná a ústní komunikace Ročník: třetí – obchodní akademie, čtvrtý – sociální činnost Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Tento učební materiál seznamuje žáky s písemnostmi, které vznikají při řízení a organizaci podniku. Je zaměřen na tvorbu nařízení vedoucích pracovníků. V praktické části tvoří žáci směrnici používanou ve škole (místo podnikového prostředí), tedy v prostředí jim dobře známém.

3 Metodické pokyny Tento materiál je určen k výkladu a praktické tvorbě vnitropodnikových písemností. Určeno pro výuku v počítačové učebně vybavenou dataprojektorem.

4 Zdroje   KULDOVÁ, O.,FLEISCHMANNOVÁ, E. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 6., upravené vydání. Praha: Fortuna, 2007, 200 s. ISBN 978-80-7373-009-3   FLEISCHMANOVÁ, Emílie a kol. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. První vydání. Praha: Fortuna, 2005, 152 s. ISBN 80-7168-924-6

5 Vnitropodnikové písemnosti Nařízení vedoucích pracovníků Pozvánka na poradu Prezenční listina Zápis z jednání Zpráva ze služební cesty

6 Vnitropodnikové písemnosti   písemnosti vznikající při řízení podniku či organizace   na rozdíl od obchodních dopisů jde o interní písemnosti, které zůstávají v podniku   jsou určeny širšímu okruhu zaměstnanců   jejich úroveň svědčí o firemní kultuře   možnost využití e-mailové pošty

7 Úprava vnitropodnikových písemností   není stanovena normou   hlavičkový papír, čistý list formátu A4, popř. A5, popř. formulář   v záhlaví uveden název organizace   obsahuje datum sepsání a jméno a podpis ved. pracovníka   estetická (rozložení na stránce, vhodný font písma)   přehledná, důležité informace zvýraznit (tučně)

8 Stylizace vnitropodnikových písemností   stručná, úplná, jednoznačná   logické a přehledné řazení informací   nepoužíváme hovorová slova   pravopisné chyby a překlepy jsou nepřípustné   bez zdvořilostních frází (s výjimkou osobních dopisů vedoucích pracovníků)

9 Přehled vnitropodnikových písemností   organizace porad – pozvánka, prezenční listina, zápis z jednání   pracovní cesty – cestovní příkaz, zpráva z pracovní cesty   nařízení vedoucích pracovníků – příkazy, směrnice, pokyny, oběžníky   písemnosti evidenčního charakteru – žádanky, výdejky, převodky, pracovní výkazy, úkolové listy, potvrzenky

10 Příkaz ředitele   rozhodnutí nejvyššího vedoucího pracovníka   adresován konkrétně nižším vedoucím pracovníkům   zajištění zpravidla jednorázového úkolu   v úvodu odůvodnění, proč se vydává   odvolání na směrnice nebo nařízení vyšších orgánů   stylizován v 1. osobě – ukládám, nařizuji   číslován a rozesílán podle rozdělovníku

11 Směrnice   obsahuje jednotný postup při organizačních opatřeních v podniku   dlouhodobý charakter   obecná a dlouhodobá platnost   větší rozsah, několikastránkové   určen širšímu okruhu zaměstnanců   zpracovány kolektivem odborných pracovníků   schváleny ředitelem podniku   např. stanovení cen, povolování práce přesčas, povolování zahraničních cest apod.

12 Pokyny, oběžník Pokyny   návod, jak postupovat při plnění různých úkolů   např. při roční účetní uzávěrce, poskytování odměn   určeny širokému okruhu zaměstnanců Oběžník   organizační opatření, náhlé změny, nabídky školení   pro široký okruh pracovníků   použití e-mailu

13 Úkol Jako ředitel školy napište nový provozní řád pro vaši počítačovou učebnu.

14 Řešení


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Vnitropodnikové písemnosti 1 Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google