Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidská motorika Čtyři konstrukty vytvářejí lidskou motoriku 1) Pohybové schopnosti 2) Pohybové dovednosti 3) Pohybová činnost 4) Pohybová výkonnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidská motorika Čtyři konstrukty vytvářejí lidskou motoriku 1) Pohybové schopnosti 2) Pohybové dovednosti 3) Pohybová činnost 4) Pohybová výkonnost."— Transkript prezentace:

1 Lidská motorika Čtyři konstrukty vytvářejí lidskou motoriku 1) Pohybové schopnosti 2) Pohybové dovednosti 3) Pohybová činnost 4) Pohybová výkonnost

2 Dizpozice pro lidskou motoriku 3 miliardy let fylogenetický vývoj - pro člověka genotypicky zakodovaná výbava: 3 miliardy let fylogenetický vývoj - pro člověka genotypicky zakodovaná výbava: - Mozek a složité myšlenkové pochody - Ruce způsobilé vyrábět - Predispozice pro sociální život ve skupinách - Schopnost komunikace prostřednictvím řeči  Lidská motorika

3 Typické znaky lidské motoriky Vzpřímené držení těla a bipední chůze Odlišná hybnost dolní a horní končetiny Precizní úchop drobných předmětů Pohybová lateralita Bohatý rejstřík dovednostních pohybů Mluvní motorika.

4 Obecné znaky pohybu RYTMUS (dynamicko-časové uspořádání pohybu) SDRUŽOVÁNÍ (šíření pohybu a vzájemný vztah dílčích pohybů) PLYNULOST ( kontinuita pohybového průběhu) PRECIZNOST (shoda plánu s výsledkem pohybu) KONSTANTNOST (stálost při opakování pohybu) ROZSAH (prostorová rozsáhlost pohybu) Celostní znaky pohybu Celostní znaky pohybu TEMPO (optimální tempo a frekvence) TEMPO (optimální tempo a frekvence) RAZANTNOST (velikost síly v průběhu pohybové realizace) RAZANTNOST (velikost síly v průběhu pohybové realizace) HAROMONIE (dobrá koordinace, technická dokonalost a účelnost) HAROMONIE (dobrá koordinace, technická dokonalost a účelnost)

5 RYTMUS (dynamicko-časové uspořádání pohybu ) RYTMUS – pravidelné střídání fází nějakého děje - významný činitel pohybového aktu rozlišujeme objektivní a subjektivní rytmus, potlačení subjektivního (veslování) rytmické pohyby vyvolávají libost, rytmický vzorec rytmické pohyby vyvolávají libost, rytmický vzorec a) Dimenze časová – časové uspořádání motorického aktu (rytmus rozeběhu při skoku vysokém, akcentování předposledního kroku, rytmus chůze, plavecké záběry – časové odstupy jsou shodné) b) Dimenze dynamická – síla a odstupňování síly svalových stahů jež vyvolávají pohyb, v TV mluvíme o napětí a uvolnění,

6 SDRUŽOVÁNÍ SDRUŽOVÁNÍ - šíření pohybu a vzájemný vztah dílčích pohybů, lidské tělo pohyblivý systém - složitější pohybový akt se skládá z dílčích pohybů, jež jsou ve vzájemném vztahu - složitější pohybový akt se skládá z dílčích pohybů, jež jsou ve vzájemném vztahu - dva směry - z centra na periférii (z trupu na končetiny či hlavu) anebo opačně. - dva směry - z centra na periférii (z trupu na končetiny či hlavu) anebo opačně. a) využití švihu – skoky, toč napřed ve vzporu na hrazdě b) šíření pohybu – hod oštěpem, plavání motýlek c) uplatnění pohybu hlavy – postavení hlavy do určitého směru – skoky do vody

7 PLYNULOST PLYNULOST - vyjadřuje stupeň kontinuity pohybového průběhu, jednotlivé cvičební tvary přechází téměř neznatelně jeden v druhý ( gymnastika, lyžování ), a) Prostorový průběh - plynulost při sjíždění na lyžích (stopa jízdy na lyžích), metání na koni, b) Časový průběh – při pohybu se nevyskytují klidové fáze, mění se pouze rychlost (tenisové podání) c) Dynamický průběh – lokomoce ve vodě d) Pružnost (elasticita) pohybu – opakované skoky, doskoky

8 PRECIZNOST PRECIZNOST - shoda plánu s výsledkem pohybu, preciznost znamená přesnost, jistotu (skok do dálky, kotoul vzad do stoje na rukou, střelba) KONSTANTNOST KONSTANTNOST KONSTANTNOST - stálost při opakování pohybu, stupeň shody opakovaných pohybových aktů (chůze – frekvence i délka kroků), je dobře kvantifikovaná, slouží jako kritérium stupně osvojení a fixace dovednosti Týká se: Dosažených výsledků Pohybových struktur Pohybových struktur Jednotlivých parametrů pohybové struktury Jednotlivých parametrů pohybové struktury

9 ROZSAH ROZSAH - prostorová rozsáhlost pohybu (výška přednožení) maximální (gymnastika, běh na lyžích), Optimální Fyziologická norma

10 Celostní znaky pohybu TEMPO TEMPO TEMPO - optimální tempo a frekvence, optimální rychlost RAZANTNOST RAZANTNOST RAZANTNOST - velikost síly v průběhu pohybové realizace HARMONIE HARMONIE HAROMONIE dobrá koordinace, technická dokonalost a účelnost považujeme ji za estetickou kategorii – celkový dojem z pohybu vyváženost částí a fází uvnitř pohybového průběhu – pohyby tanečníků, gymnastů aj. považujeme ji za estetickou kategorii – celkový dojem z pohybu vyváženost částí a fází uvnitř pohybového průběhu – pohyby tanečníků, gymnastů aj.


Stáhnout ppt "Lidská motorika Čtyři konstrukty vytvářejí lidskou motoriku 1) Pohybové schopnosti 2) Pohybové dovednosti 3) Pohybová činnost 4) Pohybová výkonnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google