Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický postup Držení náčiní, chůze a běh s náčiním

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický postup Držení náčiní, chůze a běh s náčiním"— Transkript prezentace:

1

2 Metodický postup Držení náčiní, chůze a běh s náčiním
Jednoduché hody z čelného postavení z místa a ze tří kroků Hody z bočného postavení Impulzní krok spojený s odhodem Přenesení náčiní do nápřahu, hody z krátkých rozběhů Hody z plného (rozměřeného) rozběhu

3 HODY (nácvik pohybu s náčiním, hody z čelného a bočného postavení)
Atletika HODY (nácvik pohybu s náčiním, hody z čelného a bočného postavení)

4 Rušná část „10 přihrávek“ Pomůcky : jakýkoliv míč, vymezené hrací pole Průběh hry : žáci jsou rozděleni do dvou družstev o stejném počtu hráčů a rozlišeni dresy. Cílem každého družstva je uhrát sérii 10 přihrávek za sebou bez doteku míče soupeřem nebo spadnutí míče na zem. Pokud se tato pravidla poruší, ale družstvo míč neztratí, vynuluje se pouze počet přihrávek a družstvo ve hře pokračuje dále. Soupeř může míč získat míč buď ze vzduchu nebo po chybě protihráčů (balon ve volném prostoru). Hráč s míčem nesmí běhat. Obměny : možno změnit počet přihrávek (zvýšit/snížit), nebo určit časový limit, do kterého hráči jednoho družstva musí přihrávky splnit.

5 Rozcvičení Pomůcky : tenisové míčky, volný prostor
Průběh : každý žák si vezme 1 míček a najde si volný prostor. Podle instrukcí provádí zadané cviky „omotávání“ míčku od hlavy k patě a zpět -2x velké bočné kruhy s předáváním míčku z jedné ruky do druhé – 5x vpřed, 5x vzad stoj rozkročný, míček je v obou rukou v zapažení-snaha o maximální rozsah bez předklonění, poté předklon – 2x v předklonu kroužíme basketbalovou osmičku – 4x na jednu stranu, 4x na druhou míček si ve stoji podáváme střídavě pod jednou a druhou přednoženou nohou

6 Rozházení Pomůcky : tenisové míčky do dvojice, volný prostor
Průběh : žáci stojí v přiměřené vzdálenosti proti sobě a provádějí zadané cviky s důrazem na správné postavení končetin (nohy/odhodová ruka) : Přihrávky obouruč ze stoje rozkročného Přihrávky jednoruč vrchem (pravá, levá) ze stoje předkročného Přihrávky jednoruč s odbitím o zem (pravá, levá) Posílání míčku po zemi Obměny : žáci mohou po odhodu dobíhat na polovinu a zpět, provádět různé dřepy, podřepy, lehy nebo před odhozením míček provlékat pod nohama, můžeme soutěžit v přihrávkách na rychlost apod.

7 Štafety (nácvik nesení náčiní)
Pomůcky : tenisové míčky pro každého, dostatečný prostor Instrukce : metodický výklad k úchopu a nošení náčiní Průběh : žáky rozdělíme do stejně početných družstev (při lichém počtu vždy tým stanoví jednoho, který půjde dvakrát). Podle instrukcí žáci překonávají zadaným způsobem vymezenou vzdálenost. Vítězí družstvo srovnané a s míčky nad hlavou Varianty : Chodící štafeta Skákací štafeta (po jedné noze – P-levá, L-pravá) Běhací vpřed Běhací vzad Cval

8 Technika odhodu ze tří kroků
Pomůcky : tenisové míčky pro každého, dostatečný prostor Průběh : žáci jsou rozděleni do pětic, každý má míček, provádí tři kroky a odhazuje ho, bokem se zařazuje za ostatní žáky Instrukce :rytmizace pohybu a kroků do správného odhodového postavení.Odhazujeme silnější rukou – instrukce pro P – kroky začínají L-P-L →hod (pokud jsou ve skupině leváci, následují instrukce : P-L-P→hod)


Stáhnout ppt "Metodický postup Držení náčiní, chůze a běh s náčiním"

Podobné prezentace


Reklamy Google