Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla nadhazování 2010 Kapitola VI. - nadhazování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla nadhazování 2010 Kapitola VI. - nadhazování"— Transkript prezentace:

1 Pravidla nadhazování 2010 Kapitola VI. - nadhazování
Vysvětlení a praktické ukázky Materiál I.S.F.

2 Pravidla o nadhazování Fastpitch 2010
Prezentace slouží ke správnému pochopení změn v pravidlech nadhazování, které byly provedeny na kongresu ISF v roce 2009.

3 Existuje 5 hlavních změn či přeformulování definicí v pravidlech nadhazování
Obě nohy musí být v kontaktu s nadhazovací metou a stojná noha musí zůstat v klidu až do zahájení nadhozu. Naprostý klid (zastavení) po dobu nejméně 2 (dvou) sekund a nejvýše 5 (pět) sekund. 3. Nadhazovač může být nad podložkou (ve skoku) - obě nohy nad zemí. 4. Ruce musí být rozpojeny před nebo současně s opuštěním nadhazovací mety. 5. Celý nadhoz musí být plynulý souvislý pohyb.

4 Novinky v pravidlech 2010-2013 § 2. Začátek nadhozu.
Nadhoz začíná, jestliže nadhazovač rozpojí ruce nebo provede jakýkoliv pohyb, který je součástí nápřahu. § 77. Skok (Leaping) KAPITOLA I. - Definice je činnost nadhazovače, při které se po odrazu od nadhazovací mety ocitne ve vzduchu. Impuls počátečního dopředného pohybu nadhazovače způsobí, že jeho celé tělo včetně stojné i švihové nohy jsou v jednom okamžiku ve vzduchu a pohybují se směrem k domácí metě. Stojná noha se může během nadhozu odrazit nebo je při pohybu jen odtažena. Skok je součástí správného nadhozu.

5 6 základních částí nadhozu
Postavení na nadhazovací metě Přijímání signálů Zastavení – naprostý klid Začátek nadhozu Nadhoz - vypuštění Výkrok a dokončení

6 Postavení na nadhazovací metě
Nadhazovač musí pevně stát na obou nohou a musí se oběma nohama dotýkat nadhazovací mety. Boky musí mít rovnoběžně se spojnicí první a třetí mety. Nadhazovač nemusí stát na nadhazovací metě. (myšleno nahoře, může být v kontaktu s přední a zadní hranou)

7 Kontakt – Pata a Špička – Správně
Stojná noha Švihová noha

8 Postoj na (nahoře) metě
SPRÁVNĚ

9 Postavení na nadhazovací metě
Chytač musí být v postavení vhodném pro přijetí nadhozu Kontakt nohou musí být v rozmezí šířky nadhazovací mety. Video – Správné postavení

10 Video – Správné postavení

11 Signály Nadhazovač může přijímat nebo být připraven přijímat signály od chytače pouze v postavení s míčem v jedné ruce nebo v rukavici a rukama rozpojenýma, pokud stojí oběma nohama na nadhazovací metě. Video - Signály

12 Video - Signály

13 Zastavení – naprostý klid
Po přijetí signálů a před započetím nadhozu musí být nadhazovač se spojenýma rukama před tělem, s míčem v ruce nebo v rukavici a čelem k pálkaři v naprostém klidu po dobu nejméně 2 (dvě) a nejvýše 5 (pět) sekund. POZNÁMKA: Držení míče v obou rukou vedle těla se považuje jako držení před tělem. Video - Správné zastavení - STOP

14 Video - Stop Video. 2 second stop - Legal

15 Video – Nezastavení na 2 sec - NESPRÁVNĚ

16 Zastavení – naprostý klid
Držení míče v obou rukách vedle těla se považuje jako držení před tělem. Video – Spojené ruce - vedle těla a nad hlavou

17 Video – Spojené ruce vedle těla – Správně

18 Video – Spojené ruce nad hlavou

19 Zastavení – naprostý klid
Během celkového zastavení (naprostého klidu) může nadhazovač pohybovat míčem v rukavici či rukou s míčem v rukavici. Video - Pohyby 1 & 2

20 Video – Pohyb v rukavici - Správně

21 Před nadhozem Během celého přípravného procesu (přípravné fáze nadhozu) musí obě chodidla zůstávat v kontaktu s nadhazovací metou. Kontakt může být na přední a zadní hraně. Video – Pata a Špička

22 Video - Příprava +

23 Před nadhozem Noha se nemůže posunout vzad. Video - Zakročení

24 Video - Zakročení

25 Video - Zakročení

26 Začátek nadhozu Nadhoz začíná, jestliže nadhazovač rozpojí ruce nebo provede jakýkoliv pohyb, který je součástí nápřahu. Video – Začátek nadhozu

27 Video – Začátek nadhozu

28 Video – Odstoupení z nadhazovací mety
Začátek nadhozu Nadhazovač může odstoupit z nadhazovací mety, musí však odstoupit dozadu, a to předtím, než rozpojí ruce. Vykročení dopředu nebo stranou za účelem přihrávky na metu rozhodčí posoudí jako nesprávný nadhoz. Video – Odstoupení z nadhazovací mety

29 Video - Odstoupení z nadhazovací mety

30 Video - Odstoupení z nadhazovací mety - NESPRÁVNĚ

31 Začátek nadhozu Za vykročení se nepovažuje, jestliže stojná noha sklouzne napříč nadhazovací metou za předpokladu, že zůstane v kontaktu s metou a nedojde k zákroku druhou – nestojnou (švihovou) nohou.

32 Začátek nadhozu 1. Obě nohy v kontaktu. Stojná noha se legálně otáčí.
Stojná noha se musí odrazit od nadhazovací mety… 1. Obě nohy v kontaktu. Stojná noha se legálně otáčí. 2. Obě nohy v kontaktu. Stojná noha se pohybuje dopředu a legálně se otáčí. 3. Obě nohy v kontaktu. Stojná noha se pohybuje dopředu a legálně se otáčí.

33 Video – Noha se vytáčí

34 Video – Noha se pohybuje vpřed

35 Začátek nadhozu Zvednutí stojné nohy či zakročení v důsledku kývavého pohybu je Nesprávný nadhoz Video – Kývavý pohyb

36 Video - Kývavý pohyb

37 Začátek nadhozu Video – Zvedání paty
Nadhazovač může zvednout patu stojné nohy a použít špičku stojné nohy k započetí jeho pohybu. V této akci je přípustné zvednout patu stojné nohy, otočit nohu a odrazit se špičkou nebo přední částí chodidla za předpokladu, že stojná noha se neposune před nadhazovací metu před odrazem. Video – Zvedání paty

38 Video - Zvedání paty

39 Začátek nadhozu Pata stojné nohy se může zvednout a otočit, za předpokladu, že se špička nepohne směrem vpřed od nadhazovací mety. Kontakt s metou musí být zachován. Video – Otočení stojné nohy

40 Video - Otočení

41 Nadhoz - vypuštění Video – Zastavení nadhozu
Nadhazovač může začít nadhoz (otočku) tím, že paži s míčem zašvihne za tělo. Paže jdoucí vzad není počítána jako vykonání otočky, okolo boku. Nadhazovačova paže může dvakrát projít kolem boku, ale nemůže to být dvakrát plnou otočkou. Nesmí švihový pohyb paže směrem vpřed přerušit nebo dokonce změnit jeho směr v opačný. Video – Zastavení nadhozu

42 Video – Zastavení dopředného pohybu - NESPRÁVNĚ

43 Nadhoz - vypuštění Nadhazovač nesmí provést takový pohyb, kdy rozpojí ruce, švihne jimi dozadu, vrátí je zpět a po té je znovu spojí před tělem. Video – Spojení a rozpojení

44 Video – Vrácení míče do rukavice - NESPRÁVNĚ

45 Výkrok a dokončení Během nadhozu musí nadhazovač vykročit současně s vypuštěním míče z ruky. Vykročení musí být směrem k pálkaři v rozmezí šířky nadhazovací mety (61 cm). Pouze švihová noha musí přistát (dotknout se země) v rozmezí šířky nadhadovací mety Video - Šířka nadhazovací mety 1 & 2

46 Video - Šířka nadhazovací mety 1 SPRÁVNĚ

47 Video - Šířka nadhazovací mety 2 NESPRÁVNĚ

48 Výkrok a dokončení § 7. Crow hop KAPITOLA I. - Definice
Obě nohy musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou a stojná noha musí zůstat v klidu až do zahájení nadhozu. Stojná noha musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou až do doby, kdy se od ní odrazí nebo od ní odskočí. § 7. Crow hop KAPITOLA I. - Definice - je definován jako akt nadhazovače, při kterém se neodrazí od nadhazovací mety při dokončení nadhozu, ale odkročí od nadhazovací mety, a tím vznikne nové místo odrazu, odkud se nadhazovač odrazí a dokončí nadhoz. (JE TO NESPRÁVNÝ NADHOZ.) POZNÁMKA: Nadhazovač se smí odrazit od nadhazovací mety do vzduchu, dopadnout a plynulým dokončením pohybu nadhodit míč směrem k domácí metě. Stojná noha se při tomto pohybu může odsunout nebo potáhnout a toto není považováno za crow-hop.

49 Výkrok a dokončení NESPRÁVNĚ – Odraz je z jiného místa než z nadhazovací mety

50 Video - Crow Hop – NESPRÁVNÝ NADHOZ

51 Video – Správný pohyb

52 Výkrok a dokončení Vše je v pořádku, jestliže nadhazovač táhne nohu nebo skočí a po dopadu odhodí míč, pokud je místo odrazu nadhazovací meta. SPRÁVNĚ – odraz od mety SPRÁVNĚ – Stále je v kontaktu s metou, i když roce jsou spojené.

53 SPRÁVNĚ – Rozpojené ruce & skok. SPRÁVNĚ – Stojná noha je na zemi
SPRÁVNĚ - Za předpokladu, nedošlo k žádnému přerušení a šlo o plynulý pohyb.

54 Video – Správné rozpojení rukou
Výkrok a dokončení Když se nadhazovač odráží z nadhazovací mety musí být jeho ruce rozpojené. Nemohou být spojené v rukavici. Celý pohyb nadhazovací paže musí být plynulý (nepřerušovaný). Video – Správné rozpojení rukou

55 Video – Rozpojení rukou

56 Video 2 – Rozpojení rukou - SPRÁVNĚ

57 Video 3 – Rozpojení rukou - NESPRÁVNĚ
Termín nesoucí míč popisuje nadhazovače se spojenýma rukama při opuštění mety; drží (nese) míč v obou rukou a pohybuje se z nadhazovací mety s tím, že dopadne s neustále spojenýma rukama nebo pozdržení otočky, aby maximalizoval rychlost paže a snížení vzdálenosti od pálkaře a jeho času na reakci.

58 Obě nohy mohou být nad zemí, skok. Ovšem ruce musí být rozpojeny.
Výkrok a dokončení Obě nohy mohou být nad zemí, skok. Ovšem ruce musí být rozpojeny.

59 Výkrok a dokončení Nadhazovač nesmí švihový pohyb paže směrem vpřed přerušit nebo dokonce změnit jeho směr v opačný. Při otáčivém nadhozu nesmí nadhazovač provést paží víc než jeden kruh. Před zahájením otáčivého nadhozu smí nadhazovač provést nápřah vzad. Video – NESPRÁVNÝ NADHOZ - švihový pohyb paže je přerušen

60 Video – Zastavení pohybu paže - NESPRÁVNĚ

61 Video - Zastavení pohybu paže - NESPRÁVNĚ

62 Výkrok a dokončení Nadhazovač může při nadhozu skrýt ruku s míčem za rukavici; za předpokladu, že ruce jsou rozpojeny a pohyb je plynulý a bez zastavení Video – Skrytí míče

63 Video – Skrytí míče

64 Výkrok a dokončení Stojná noha se může po dopadu vytočit, za předpokladu, že nedojde k přerušení pohybu. Video – Dopad a vytočení nohy

65 Video - Dopad a vytočení nohy

66 Poznámky Rozhodčí by měl sledovat nepřerušovaný pohyb nadhozu (otočka ramene) a správné vypuštění míče. Rozhodčí jsou instruováni, pokud nejsou schopni přesně určit zda je nadhazovací styl správný či nesprávný, věnovat se hře samotné. Také kauči a hráči by se měli věnovat vlastní hře. Nezapomínejte, že pravidla jsou napsáno pro hru, proto aby nadhazovači nadhazovali a ne proto, aby rozhodčí hledali nesprávné nadhozy. Ovšem, když nesprávný nadhoz uvidí, pak jej mají vyhlásit.

67 Materiál I.S.F. přeložil a zpracoval Michal Židek
Pro další informace nebo diskusi o této prezentaci kontaktujte zástupce Komise Rozhodčích ČSA. Materiál I.S.F. přeložil a zpracoval Michal Židek


Stáhnout ppt "Pravidla nadhazování 2010 Kapitola VI. - nadhazování"

Podobné prezentace


Reklamy Google