Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla nadhazování 2010 Kapitola VI. - nadhazování Vysvětlení a praktické ukázky Materiál I.S.F.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla nadhazování 2010 Kapitola VI. - nadhazování Vysvětlení a praktické ukázky Materiál I.S.F."— Transkript prezentace:

1 Pravidla nadhazování 2010 Kapitola VI. - nadhazování Vysvětlení a praktické ukázky Materiál I.S.F.

2 International Softball Federation Pravidla o nadhazování Fastpitch 2010 •Prezentace slouží ke správnému pochopení změn v pravidlech nadhazování, které byly provedeny na kongresu ISF v roce 2009.

3 International Softball Federation Existuje 5 hlavních změn či přeformulování definicí v pravidlech nadhazování 1.Obě nohy musí být v kontaktu s nadhazovací metou a stojná noha musí zůstat v klidu až do zahájení nadhozu. 2.Naprostý klid (zastavení) po dobu nejméně 2 (dvou) sekund a nejvýše 5 (pět) sekund. 3.Nadhazovač může být nad podložkou (ve skoku) - obě nohy nad zemí. 4.Ruce musí být rozpojeny před nebo současně s opuštěním nadhazovací mety. 5.Celý nadhoz musí být plynulý souvislý pohyb.

4 International Softball Federation Novinky v pravidlech 2010-2013 § 2. Začátek nadhozu. Nadhoz začíná, jestliže nadhazovač rozpojí ruce nebo provede jakýkoliv pohyb, který je součástí nápřahu. § 77. Skok (Leaping) KAPITOLA I. - Definice -je činnost nadhazovače, při které se po odrazu od nadhazovací mety ocitne ve vzduchu. Impuls počátečního dopředného pohybu nadhazovače způsobí, že jeho celé tělo včetně stojné i švihové nohy jsou v jednom okamžiku ve vzduchu a pohybují se směrem k domácí metě. Stojná noha se může během nadhozu odrazit nebo je při pohybu jen odtažena. Skok je součástí správného nadhozu.

5 International Softball Federation 6 základních částí nadhozu •Postavení na nadhazovací metě •Přijímání signálů •Zastavení – naprostý klid •Začátek nadhozu •Nadhoz - vypuštění •Výkrok a dokončení

6 International Softball Federation Postavení na nadhazovací metě • Nadhazovač musí pevně stát na obou nohou a musí se oběma nohama dotýkat nadhazovací mety. Boky musí mít rovnoběžně se spojnicí první a třetí mety. • Nadhazovač nemusí stát na nadhazovací metě. (myšleno nahoře, může být v kontaktu s přední a zadní hranou)

7 Kontakt – Pata a Špička – Správně Stojná noha Švihová noha

8 SPRÁVNĚ Postoj na (nahoře) metě

9 International Softball Federation Postavení na nadhazovací metě •Chytač musí být v postavení vhodném pro přijetí nadhozu •Kontakt nohou musí být v rozmezí šířky nadhazovací mety. •Video – Správné postavení

10 Video – Správné postavení

11 International Softball Federation • Nadhazovač může přijímat nebo být připraven přijímat signály od chytače pouze v postavení s míčem v jedné ruce nebo v rukavici a rukama rozpojenýma, pokud stojí oběma nohama na nadhazovací metě. •Video - Signály Signály

12 Video - Signály

13 International Softball Federation Zastavení – naprostý klid • Po přijetí signálů a před započetím nadhozu musí být nadhazovač se spojenýma rukama před tělem, s míčem v ruce nebo v rukavici a čelem k pálkaři v naprostém klidu po dobu nejméně 2 (dvě) a nejvýše 5 (pět) sekund. POZNÁMKA: Držení míče v obou rukou vedle těla se považuje jako držení před tělem. •Video - Správné zastavení - STOP

14 Video. 2 second stop - Legal Video - Stop

15 Video – Nezastavení na 2 sec - NESPRÁVNĚ

16 International Softball Federation Zastavení – naprostý klid • Držení míče v obou rukách vedle těla se považuje jako držení před tělem. •Video – Spojené ruce - vedle těla a nad hlavou

17 Video – Spojené ruce vedle těla – Správně

18 Video – Spojené ruce nad hlavou

19 International Softball Federation Zastavení – naprostý klid •Během celkového zastavení (naprostého klidu) může nadhazovač pohybovat míčem v rukavici či rukou s míčem v rukavici. •Video - Pohyby 1 & 2

20 Video – Pohyb v rukavici - Správně

21 International Softball Federation Před nadhozem • Během celého přípravného procesu (přípravné fáze nadhozu) musí obě chodidla zůstávat v kontaktu s nadhazovací metou. Kontakt může být na přední a zadní hraně. •Video – Pata a Špička

22 + Video - Příprava

23 International Softball Federation Před nadhozem • Noha se nemůže posunout vzad. •Video - Zakročení

24 Video - Zakročení

25

26 International Softball Federation Začátek nadhozu • Nadhoz začíná, jestliže nadhazovač rozpojí ruce nebo provede jakýkoliv pohyb, který je součástí nápřahu. •Video – Začátek nadhozu

27 Video – Začátek nadhozu

28 International Softball Federation Začátek nadhozu • Nadhazovač může odstoupit z nadhazovací mety, musí však odstoupit dozadu, a to předtím, než rozpojí ruce. Vykročení dopředu nebo stranou za účelem přihrávky na metu rozhodčí posoudí jako nesprávný nadhoz. •Video – Odstoupení z nadhazovací mety

29 Video - Odstoupení z nadhazovací mety

30 Video - Odstoupení z nadhazovací mety - NESPRÁVNĚ

31 International Softball Federation Začátek nadhozu • Za vykročení se nepovažuje, jestliže stojná noha sklouzne napříč nadhazovací metou za předpokladu, že zůstane v kontaktu s metou a nedojde k zákroku druhou – nestojnou (švihovou) nohou.

32 International Softball Federation Stojná noha se musí odrazit od nadhazovací mety… 1. Obě nohy v kontaktu. Stojná noha se legálně otáčí. Začátek nadhozu 2. Obě nohy v kontaktu. Stojná noha se pohybuje dopředu a legálně se otáčí. 3. Obě nohy v kontaktu. Stojná noha se pohybuje dopředu a legálně se otáčí.

33 Video – Noha se vytáčí

34 Video – Noha se pohybuje vpřed

35 International Softball Federation Začátek nadhozu •Zvednutí stojné nohy či zakročení v důsledku kývavého pohybu je Nesprávný nadhoz •Video – Kývavý pohyb

36 Video - Kývavý pohyb

37 International Softball Federation Začátek nadhozu • Nadhazovač může zvednout patu stojné nohy a použít špičku stojné nohy k započetí jeho pohybu. V této akci je přípustné zvednout patu stojné nohy, otočit nohu a odrazit se špičkou nebo přední částí chodidla za předpokladu, že stojná noha se neposune před nadhazovací metu před odrazem. •Video – Zvedání paty

38 Video - Zvedání paty

39 International Softball Federation Začátek nadhozu •Pata stojné nohy se může zvednout a otočit, za předpokladu, že se špička nepohne směrem vpřed od nadhazovací mety. Kontakt s metou musí být zachován. •Video – Otočení stojné nohy

40 Video - Otočení

41 International Softball Federation Nadhoz - vypuštění • Nadhazovač může začít nadhoz (otočku) tím, že paži s míčem zašvihne za tělo. Paže jdoucí vzad není počítána jako vykonání otočky, okolo boku. • Nadhazovačova paže může dvakrát projít kolem boku, ale nemůže to být dvakrát plnou otočkou. • Nesmí švihový pohyb paže směrem vpřed přerušit nebo dokonce změnit jeho směr v opačný. •Video – Zastavení nadhozu

42 Video – Zastavení dopředného pohybu - NESPRÁVNĚ

43 International Softball Federation Nadhoz - vypuštění • Nadhazovač nesmí provést takový pohyb, kdy rozpojí ruce, švihne jimi dozadu, vrátí je zpět a po té je znovu spojí před tělem. •Video – Spojení a rozpojení

44 Video – Vrácení míče do rukavice - NESPRÁVNĚ

45 International Softball Federation Výkrok a dokončení • Během nadhozu musí nadhazovač vykročit současně s vypuštěním míče z ruky. Vykročení musí být směrem k pálkaři v rozmezí šířky nadhazovací mety (61 cm). • Pouze švihová noha musí přistát (dotknout se země) v rozmezí šířky nadhadovací mety •Video - Šířka nadhazovací mety 1 & 2

46 Video - Šířka nadhazovací mety 1 SPRÁVNĚ

47 Video - Šířka nadhazovací mety 2 NESPRÁVNĚ

48 International Softball Federation Výkrok a dokončení • Obě nohy musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou a stojná noha musí zůstat v klidu až do zahájení nadhozu. Stojná noha musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou až do doby, kdy se od ní odrazí nebo od ní odskočí. • § 7. Crow hop KAPITOLA I. - Definice - je definován jako akt nadhazovače, při kterém se neodrazí od nadhazovací mety při dokončení nadhozu, ale odkročí od nadhazovací mety, a tím vznikne nové místo odrazu, odkud se nadhazovač odrazí a dokončí nadhoz. (JE TO NESPRÁVNÝ NADHOZ.) POZNÁMKA: Nadhazovač se smí odrazit od nadhazovací mety do vzduchu, dopadnout a plynulým dokončením pohybu nadhodit míč směrem k domácí metě. Stojná noha se při tomto pohybu může odsunout nebo potáhnout a toto není považováno za crow-hop.

49 International Softball Federation Výkrok a dokončení NESPRÁVNĚ – Odraz je z jiného místa než z nadhazovací mety

50 Video - Crow Hop – NESPRÁVNÝ NADHOZ

51 Video – Správný pohyb

52 International Softball Federation Výkrok a dokončení •Vše je v pořádku, jestliže nadhazovač táhne nohu nebo skočí a po dopadu odhodí míč, pokud je místo odrazu nadhazovací meta. SPRÁVNĚ – odraz od mety SPRÁVNĚ – Stále je v kontaktu s metou, i když roce jsou spojené.

53 SPRÁVNĚ – Rozpojené ruce & skok. SPRÁVNĚ – Stojná noha je na zemi SPRÁVNĚ - Za předpokladu, nedošlo k žádnému přerušení a šlo o plynulý pohyb.

54 International Softball Federation Výkrok a dokončení • Když se nadhazovač odráží z nadhazovací mety musí být jeho ruce rozpojené. Nemohou být spojené v rukavici. Celý pohyb nadhazovací paže musí být plynulý (nepřerušovaný). •Video – Správné rozpojení rukou

55 Video – Rozpojení rukou

56 Video 2 – Rozpojení rukou - SPRÁVNĚ

57 Video 3 – Rozpojení rukou - NESPRÁVNĚ

58 International Softball Federation •Obě nohy mohou být nad zemí, skok. Ovšem ruce musí být rozpojeny. Výkrok a dokončení

59 International Softball Federation Výkrok a dokončení • Nadhazovač nesmí švihový pohyb paže směrem vpřed přerušit nebo dokonce změnit jeho směr v opačný. • Při otáčivém nadhozu nesmí nadhazovač provést paží víc než jeden kruh. Před zahájením otáčivého nadhozu smí nadhazovač provést nápřah vzad. •Video – NESPRÁVNÝ NADHOZ - švihový pohyb paže je přerušen

60 Video – Zastavení pohybu paže - NESPRÁVNĚ

61 Video - Zastavení pohybu paže - NESPRÁVNĚ

62 International Softball Federation Výkrok a dokončení •Nadhazovač může při nadhozu skrýt ruku s míčem za rukavici; za předpokladu, že ruce jsou rozpojeny a pohyb je plynulý a bez zastavení •Video – Skrytí míče

63 Video – Skrytí míče

64 International Softball Federation Výkrok a dokončení •Stojná noha se může po dopadu vytočit, za předpokladu, že nedojde k přerušení pohybu. •Video – Dopad a vytočení nohy

65 Video - Dopad a vytočení nohy

66 Poznámky • Rozhodčí by měl sledovat nepřerušovaný pohyb nadhozu (otočka ramene) a správné vypuštění míče. • Rozhodčí jsou instruováni, pokud nejsou schopni přesně určit zda je nadhazovací styl správný či nesprávný, věnovat se hře samotné. • Také kauči a hráči by se měli věnovat vlastní hře. • Nezapomínejte, že pravidla jsou napsáno pro hru, proto aby nadhazovači nadhazovali a ne proto, aby rozhodčí hledali nesprávné nadhozy. Ovšem, když nesprávný nadhoz uvidí, pak jej mají vyhlásit.

67 International Softball Federation Pro další informace nebo diskusi o této prezentaci kontaktujte zástupce Komise Rozhodčích ČSA. Materiál I.S.F. přeložil a zpracoval Michal Židek


Stáhnout ppt "Pravidla nadhazování 2010 Kapitola VI. - nadhazování Vysvětlení a praktické ukázky Materiál I.S.F."

Podobné prezentace


Reklamy Google