Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výklad pravidel softballu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výklad pravidel softballu"— Transkript prezentace:

1 Výklad pravidel softballu
Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Výklad pravidel softballu PhDr. Vladimír Süss, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Základní principy Softball i baseball hrají dvě družstva o devíti hráčích. Hráči v útoku (pálkaři nebo běžci) a hráči v obraně (polaři) se ve svých úlohách pravidelně střídají.

3 Pálkaři Pálkaři nastupují podle předem stanoveného pořadí do pálkařského území, poblíž domácí mety a snaží se odpálit soupeřem nadhozený míč do pole tak, aby odpal mohli využít k běhu po metách.

4 Po odpalu se role pálkaře mění v roli běžce, který postupuje po obvodu vnitřního pole co nejdál, avšak minimálně na první metu. Další mety získává dle vlastního uvážení, nebo na příkaz kouče. Na kterékoli metě může zůstat stát, případně pokračovat v běhu po činnosti spoluhráče s tou podmínkou, že na žádné metě nesmějí zůstat dva hráči. Běžec, který proběhne přes všechny čtyři mety, získává pro své družstvo bod. Nesmí dojít k předběhnutí běžce běžcem druhým. Jestliže se tak stane, běžec, který předběhl běžce před sebou, je aut. Dojde-li k trefení běžce odpalem, je posuzováno, zda míč mohl být chycen poleřem a běžec tak polaři v chycení bránil.

5 Polaři Polaři se snaží pravidly dovoleným způsobem zamezit postupu soupeřů, znemožnit jim bodování a především je vyřadit (vyautovat). Po vyřazení tří soupeřů se role polařů a pálkařů vymění. Tomuto vystřídání v poli (v obraně) a na pálce (v útoku) se říká směna.

6 Utkání v softballu je omezeno sedmi směnami
Utkání v softballu je omezeno sedmi směnami. To znamená, že každé družstvo je 7 krát v poli a 7 krát na pálce. V baseballu je to směn 9. V případě, že družstvo, které nastupuje v poslední půlsměně na pálku a v utkání vede, tak se směna nedohrává a platí dosažený výsledek. Při nerozhodném výsledku se nastavuje vždy jedna další směna až do rozhodnutí utkání.

7 Hřiště Hřiště je složeno z pole a zázemí pole zázemí

8 Pole je část pravoúhlé kruhové výseče ohraničené pomezními čarami, které tvoří spojnice domácí meta – první meta, respektive domácí meta – třetí meta. Skládá se z vnitřního pole (čtverec o straně 18m v jehož vrcholech jsou umístěny 4 mety a ve středu meta nadhazovací) a z vnějšího pole, které leží za spojnicemi met. Zázemí by mělo být široké minimálně 8m a ohraničuje celé pole podél pomezních čar. Vzdálenost od domácí mety ke konci (oblouku) vnějšího pole je pro ženy minimálně 67 m a pro muže 78 m. Tyto vzdálenosti jsou minimální, větší vzdálenost je možná.

9 První meta Domácí meta Nadhazovací meta Třetí meta Vnitřní pole Druhá meta Vnější pole Hřiště z pohledu vnějšího pole

10 Ženy 67m muži 78m 18m 14m muži 13m ženy 8m

11 Výstroj hráčů Polaři Rukavice Pro všechny polaře Speciální zadácká
Speciální pro prvního metaře

12 Výstroj hráčů Zadák Chrániče holení - nepovinné
Chránič trupu - u žen povinný Maska s přilbou - povinné

13 Výstroj hráčů Pálkaři Pálka Přilba

14 Družstvo v obraně Střední vnější polař Pravý vnější polař Druhý metař
Spojka Levý vnější polař První metař Nadhazovač Třetí metař Zadák Družstvo v obraně

15 Základní pravidla Posouzení odpalu

16 Posouzení správnosti odpalů
Pravidla softballu rozlišují správnost odpalů na zem jiným způsobem ve vnitřním poli a jinak ve vnějším poli. Pokud rozhodčí posoudí odpal jako správný (HIT), pálkař musí běžet nejméně na první metu. Při běhu na první metu je povoleno pouze běžet dopředu, popřípadě se zastavit, avšak nesmí se couvat. Mezi ostatními metami se běžec může vracet i zpět. Pokud rozhodčí posoudí odpal jako chybný (foulball), pak se jedná o mrtvý míč a pálkař bude odpalovat znovu. Pokud jsou běžci na metách, tak se musí vrátit na svoji původní metu, ze které vyběhli před odpalem spoluhráče, a nemohou být při tom autováni.

17 Odpal

18 foulball

19 foulball

20 Odpal

21 fouball Proč? Jedná se o odpal nebo foulball ?
Míč se po odpalu dotkl ohraničení hřiště (plotu), od něj se odrazil a vkutálel se do vnitřního pole

22 Aby byl míč uznán jako správný odpal, nesmí se odrazit od plotu, ohraničující hřiště v zázemí. Pak už nezáleží, kam se od něj odrazil a kam se vkutálel. Stejně tak to platí v tomto případě i ve vnějším poli.

23 Odpal Proč? Jedná se o správný odpal nebo foulball?
Míč se po odpalu dotkl třetí nebo první mety (bílé části) a pak se vykutálel do zámezí

24 Jakmile se míč po odpalu dotkne třetí nebo první mety (její bílé části), tak se vždy bude jednat o správný odpal - už nezáleží dále kam se vykutálí a kde se jej dotkne polař. Pozor!! Pokud se míč dotkne oranžové části první mety jedná se o foulball!

25 Posouzení odpalů ve vnějším poli
Záleží pouze na prvním dopadu míče. Pokud odpálený míč poprvé dopadne na zem do vnějšího pole, pak se jedná o správný odpal, nezáleží už potom kam se vykutálí. Pokud odpálený míč poprvé dopadne na zem do zázemí a pak se vkutálí do vnějšího pole, nebo zůstane v zázemí, pak se jedná o foulball

26 Odpal

27 Odpal

28 Foulball

29 Foulball

30 Odpal Proč? Jedná se o správný odpal nebo foulball?
Míč se po odpalu odrazil od plotu ohraničující hřiště ve vnějším poli (ne v zázemí!)

31 Plot, který ohraničuje vnější pole od prostoru mimo hřiště, je součástí vnějšího pole. Pokud se od něj míč odrazí, je to stejné, jako by dopadl do vnějšího pole. Proto se jedná o správný odpal. Poznámka k jinému pravidlu: Situace: Pálkař odpálil tak, že míč nedopadl na zem, narazil do tohoto plotu a pak jej před dopadem chytil polař. V tomto případě se nejedná o chycení odpalu ve vzduchu (v letu). Plot je součástí vnějšího pole a proto se v rozhodování postupuje jako při odpalu na zem. Tedy se i v tomto případě jedná o správný odpal a pálkař musí běžet na první metu, popřípadě i dále.

32 Základní pravidla Posouzení nadhozů Strike – dobrý nadhoz
Nadhoz, který pálkař odpálí a výsledkem je chybný odpal, se pálkaři započítá jako strike v případě, že se jedná v pořadí o první nebo druhý dobrý nadhoz.

33 Základní pravidla Posouzení nadhozů Ball – špatný nadhoz
Po čtvrtém špatném nadhozu získává pálkař první metu zdarma - BB

34 Základní pravidla Vyautování pálkaře
Neodpálením třetího dobrého nadhozu (strike out) Chycením odpalu v letu. Zašlápnutím první mety s míčem dříve, než tam běžící pálkař doběhne. Dotykem (tečováním) před první metou nebo kdekoli jinde.

35 Základní pravidla Vyautování běžců
Vynucený postup nastane vždy, pokud běžec musí uvolnit metu pro pálkaře, který se stal běžícím pálkařem a usiluje o první metu. V těchto případech stačí k vyřazení běžce zašlápnout metu s míčem v ruce (rukavici), na kterou běžec po odpalu běží. Nevynucený postup nastane pro běžce vždy, když je za ním volná meta. V těchto případech je k vyřazení nutno běžce před metou tečovat míčem drženým v ruce (rukavici).

36 Základní pravidla Opuštění mety
V okamžiku, kdy se nadhazovač připravuje k nadhozu dalšímu pálkaři se běžci musí dotýkat mety (stát na metě). Z mety může běžec vyběhnout až při dalším nadhozu na pálkaře. Přesněji v okamžiku, kdy míč opustí ruku nadhazovače. Pokud běžec vyběhne dříve – je vyautován za předčasný výběh. Jestliže jsou však méně než 2 auty, musí běžec dávat pozor , zda není odpálený luft (míč do vzduchu), který by mohli polaři chytit ze vzduchu.V případě, že je odpálen luft a polaři takový míč chytnou,

37 je běžec povinen vrátit se na metu, z které vyběhl
je běžec povinen vrátit se na metu, z které vyběhl. Z této mety může opět vyběhnout v okamžiku prvního dotyku polaře s míčem z luftu. Běžec, který se nevrátí při chyceném luftu na metu, může být vyautován včasným příhozem na metu, z které vybíhal, a to jestli je tam příhoz dříve, než vracející se běžec. Metu stačí zašlápnout.

38 Poznámka k jiným pravidlům:
Ulejvka, nebo-li zkrácená hra, kdy pálkař jen nastaví pálku a míč zklepne před sebe, se může použít v baseballu a v softballu fastpitch, nikoli však v softballu slowpitch, kde je tento způsob útoku zakázán. Jestliže v zápase dojde k takovému přehozu, že míč vyletí za plot mimo hříště, běžcům se přiznává posun o 2 mety k metě již běžcem dosažené. Např.: Je-li běžec na 2. metě, míč je odpálen na spojku a ta ve snaze vyautovat běžce na 1. metě přehodí mimo hřiště, běžci z 2. mety je přisouzena meta domácí a pálkaři meta druhá.

39 Jestliže běžec dosáhne domácí mety v průběhu nebo po té, kdy družstvo v obraně udělá 1. nebo 2. aut, dosažený bod (doběh) platí. Avšak jestli je doběh na domácí metu a je proveden 3. aut (a je jedno, jestli je doběh dříve či po autu), tak se bod (doběh) nepočítá. Např.: Jsou 2 auty a je obsazená 3. meta. Pálkař odpálí na spojku, ta přihazuje na 1. metu ve snaze vyautovat běžce (pálkaře). Běžec dobíhá na domácí metu dříve, než je udělán aut, přesto se bod nepočítá, protože byl udělán 3. aut. (To samé je při chyceném luftu, teči nebo jakémkoli nuceném autu). Aut však musí být udělám hned z první rozehry. Např.: Opět situace 2 auty, 3. meta obsazená. Pálkař pálí míč po zemi do zadního pole na centra. Běžec ze 3. mety dobíhá domu. Pálkař, respektive běžec běží přes 1. metu a pokračuje na metu druhou, kde je ale tečován polařem a je aut. V tomto případě doběh platí a družstvu v útoku je připsán bod.

40 Jestliže je pálka po odpálení hozena a zasáhne zadáka či rozhodčího, je vždy na posouzení sudího, zda byl tento přestupek úmyslný či nikoli. Hráč je napomenut nebo může být dokonce vyloučen. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výklad pravidel softballu"

Podobné prezentace


Reklamy Google