Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systematika fotbalu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systematika fotbalu."— Transkript prezentace:

1 Systematika fotbalu

2 Herní výkon IHV THV Herní činnosti jednotlivce Kombinace IHV
(schopnosti, dovednosti) THV Kombinace IHV (komunikace, doplnění, motivace)

3 Obsah herního výkonu Herní činnosti jednotlivce Útočné Obranné
Hra bez míče Přihrávání Zpracování míče Vedení míče Obcházení soupeře Střelba Obranné Obsazování hráče s míčem Obsazování hráče bez míče Obsazování prostoru Odebírání míče

4 Útočné HČJ Hra bez míče Uvolňování (odpoutání se o bránícího hráče) Nabíhání (přímočarý pohyb do volného prostoru) Únik (pohyb směřující k brance – ohrožení branky) Zásada – s nejbližšími hráči tvořit trojúhelník – soustava trojúhelníků, která se elasticky mění.

5 Útočné HČJ Přihrávání Nohou, hlavou, rukama, jinými částmi těla
Vnitřní stranou nohy, vnitřním nártem, přímým nártem, vnějším nártem, patou, chodidlem. Po zemi, vzduchem. Po zpracování, prvním dotykem.

6 Útočné HČJ Zpracování Získání míče pod kontrolu
Převzetí, tlumení, stahování (jednotlivými částmi těla) Odhad pohybu míče, správný způsob zpracování, navázání další hry vhodným způsobem.

7 Útočné HČJ Vedení míče Přímým směrem, se změnou směru
Jednotlivými částmi nohy Sledování míče a herní situace Často navazuje obcházení soupeře

8 Útočné HČJ Obcházení soupeře Krátká klička Dlouhá klička Prohození
Obhození Stahovačka

9 Útočné HČJ Střelba Zásadním způsobem ovlivňuje utkání.
Nohou, hlavou, po zemi, vzduchem… Z místa, z pohybu (po přihrávce, po obejití soupeře, po zpracování, z prvního dotyku…) Bez rotace, s rotací

10 Obranné HČJ Obsazování prostoru Cíl:
Zpomalit akci soupeře Vytlačit soupeře do méně nebezpečného prostoru Zachování vlastního postavení mezi soupeřem s míčem a vlastní brankou vyžaduje od obránce schopnost předvídat průběh hry

11 Obranné HČJ Obsazování hráče bez míče
Těsné x volné obsazení (vzdálenost od branky, technická vyspělost soupeře…) Cíl: Zabránit nebo znesnadnit spolupráci soupeře s jeho spoluhráči, případně míč odebrat.

12 Obranné HČJ Obsazování hráče s míčem Těsné obsazení
(zabránit ohrožení branky, zabránit přihrávce, odebrat míč) V čelném postavení, v bočném postavení

13 Obranné HČJ Odebírání míče
Před zpracováním, v průběhu zpracování, po zpracování míče. Zachycení přihrávky, vypíchnutí, skluz, ve vzduchu Cíl: Získat míč a konstruktivně zahájit útočnou činnost.

14 Herní kombinace Útočné Obranné Založené na přihrávce „Přihraj a běž“
Založené na výměně místa Obranné Zajišťování Přebírání Zesílené obsazování hráčů Vystavení soupeře do postavení mimo hru

15 HK útočné Založené na přihrávce
Charakteristika přihrávek (směr, vzdálenost, výška, rychlost) Užívá se hlavně při postupném útoku Cíl: Přečíslení soupeře v určitém prostoru, příprava střelecké situace, přenesení těžiště hry….

16 HK útočné „Přihraj a běž“ Kombinace založená na přihrávce a nabíhání
Cíl: Uvolnění se z osobní obrany, rozpohybování soupeře, vytvoření prostoru pro přihrávku nebo střelbu ve zhuštěném prostoru před nebo v pokutovém území.

17 HK útočné Kombinace založená na výměně místa přebíhání nebo křižování
Spolupráce hráčů bez míče s cílem odpoutání od obránců Spolupráce hráčů z nichž jeden má míč s cílem zmatení obránců – vytvoření střelecké situace.

18 HK obranné Zajišťování
Forma spolupráce mezi obráncem, který obsazuje útočníka a nejbližším obráncem, který ho zajišťuje v případě, že ho soupeř obejde. Jednostranné, oboustranné, volným obráncem, při přečíslení obrany

19 HK obranné Přebírání hráčů Velmi důležitá je komunikace mezi hráči.
Reaguje na útočnou HK – Výměna míst Velmi důležitá je komunikace mezi hráči. Obránci musí předvídat vývoj hry a reagovat na vzniklou situaci.

20 HK obranné Zesílené obsazování Uplatnění Zdvojování, ztrojování.
V nebezpečných prostorech pro vlastní branku (kolem pokutového území, v křídelních prostorech) Proti velmi dobrým hráčům

21 HK obranné Vystavení soupeře do postavení mimo hru.
Uplatňuje se při dlouhých přihrávkách nebo při standardních situacích rozehrávaných dlouhou přihrávkou. Velmi důležitá komunikace mezi hráči obranné řady.

22 Herní systémy Útočné Obranné Rychlý útok Postupný útok
Kombinovaný útok Obranné Zónová obrana Osobní obrana Kombinovaná obrana

23 HS útočné Rychlý útok (protiútok)
Co nejrychlejší proniknutí do soupeřovy neúplné obrany. Většinou navazuje na odebrání míče. Rychlý, přímočarý, jednoduchý.

24 HS útočné Postupný útok Kombinační hra většího počtu hráčů
Organizovaná obrana Střídání rytmu hry, přenášení těžiště hry,

25 HS útočné Kombinovaný útok
Rychlý protiútok je zpomalen a přechází v postupný útok. Postupný útok přechází dlouhou přihrávkou do rychlého protiútoku se zakončením na branku.

26 HS obranné Zónová obrana Každý hráč obsazuje určitý prostor.
Stažená nebo vysunutá Orientovaná na míč

27 HS obranné Osobní obrana Každý hráč obsazuje určeného hráče soupeře.
Využívá se jen v určitých úsecích hry (kop od branky)

28 HS obranné Kombinovaná obrana Osobní a zónová obrana
(poměr hráčů bránících osobně a zónově) Obsazování výrazných hráčů soupeře – zabránění v kombinaci s ostatními hráči. Účelně využívá prvků zónové i osobní obrany.

29 Metodicko-organizační formy
Pohybové hry Jednodušší pohybové činnosti (rozvoj pohybových sch.) Průpravné cvičení Stálé podmínky, jasný začátek a konec, není soupeř Herní cvičení Jasný začátek a konec, soupeř Průpravná hra Kontinuální charakter, soupeř.

30 Grafické značení


Stáhnout ppt "Systematika fotbalu."

Podobné prezentace


Reklamy Google