Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systematika fotbalu. Herní výkon  IHV  Herní činnosti jednotlivce (schopnosti, dovednosti)  THV  Kombinace IHV (komunikace, doplnění, motivace)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systematika fotbalu. Herní výkon  IHV  Herní činnosti jednotlivce (schopnosti, dovednosti)  THV  Kombinace IHV (komunikace, doplnění, motivace)"— Transkript prezentace:

1 Systematika fotbalu

2 Herní výkon  IHV  Herní činnosti jednotlivce (schopnosti, dovednosti)  THV  Kombinace IHV (komunikace, doplnění, motivace)

3 Obsah herního výkonu  Útočné  Hra bez míče  Přihrávání  Zpracování míče  Vedení míče  Obcházení soupeře  Střelba  Obranné  Obsazování hráče s míčem  Obsazování hráče bez míče  Obsazování prostoru  Odebírání míče Herní činnosti jednotlivce

4 Útočné HČJ  Hra bez míče  Uvolňování (odpoutání se o bránícího hráče)  Nabíhání (přímočarý pohyb do volného prostoru)  Únik (pohyb směřující k brance – ohrožení branky) Zásada – s nejbližšími hráči tvořit trojúhelník – soustava trojúhelníků, která se elasticky mění.

5 Útočné HČJ  Přihrávání  Nohou, hlavou, rukama, jinými částmi těla  Vnitřní stranou nohy, vnitřním nártem, přímým nártem, vnějším nártem, patou, chodidlem.  Po zemi, vzduchem.  Po zpracování, prvním dotykem.

6 Útočné HČJ  Zpracování  Získání míče pod kontrolu  Převzetí, tlumení, stahování (jednotlivými částmi těla)  Odhad pohybu míče, správný způsob zpracování, navázání další hry vhodným způsobem.

7 Útočné HČJ  Vedení míče  Přímým směrem, se změnou směru  Jednotlivými částmi nohy  Sledování míče a herní situace  Často navazuje obcházení soupeře

8 Útočné HČJ  Obcházení soupeře  Krátká klička  Dlouhá klička  Prohození  Obhození  Stahovačka

9 Útočné HČJ  Střelba  Zásadním způsobem ovlivňuje utkání.  Nohou, hlavou, po zemi, vzduchem…  Z místa, z pohybu (po přihrávce, po obejití soupeře, po zpracování, z prvního dotyku…)  Bez rotace, s rotací

10 Obranné HČJ  Obsazování prostoru Cíl:  Zpomalit akci soupeře  Vytlačit soupeře do méně nebezpečného prostoru  Zachování vlastního postavení mezi soupeřem s míčem a vlastní brankou  vyžaduje od obránce schopnost předvídat průběh hry

11 Obranné HČJ  Obsazování hráče bez míče  Těsné x volné obsazení (vzdálenost od branky, technická vyspělost soupeře…)  Cíl:  Zabránit nebo znesnadnit spolupráci soupeře s jeho spoluhráči, případně míč odebrat.

12 Obranné HČJ  Obsazování hráče s míčem  Těsné obsazení (zabránit ohrožení branky, zabránit přihrávce, odebrat míč)  V čelném postavení, v bočném postavení

13 Obranné HČJ  Odebírání míče  Před zpracováním, v průběhu zpracování, po zpracování míče.  Zachycení přihrávky, vypíchnutí, skluz, ve vzduchu  Cíl: Získat míč a konstruktivně zahájit útočnou činnost.

14 Herní kombinace  Útočné  Založené na přihrávce  „Přihraj a běž“  Založené na výměně místa  Obranné  Zajišťování  Přebírání  Zesílené obsazování hráčů  Vystavení soupeře do postavení mimo hru

15 HK útočné  Založené na přihrávce  Charakteristika přihrávek (směr, vzdálenost, výška, rychlost)  Užívá se hlavně při postupném útoku Cíl: Přečíslení soupeře v určitém prostoru, příprava střelecké situace, přenesení těžiště hry….

16 HK útočné  „Přihraj a běž“  Kombinace založená na přihrávce a nabíhání Cíl: Uvolnění se z osobní obrany, rozpohybování soupeře, vytvoření prostoru pro přihrávku nebo střelbu ve zhuštěném prostoru před nebo v pokutovém území.

17 HK útočné  Kombinace založená na výměně místa  přebíhání nebo křižování  Spolupráce hráčů bez míče s cílem odpoutání od obránců  Spolupráce hráčů z nichž jeden má míč s cílem zmatení obránců – vytvoření střelecké situace.

18 HK obranné  Zajišťování  Forma spolupráce mezi obráncem, který obsazuje útočníka a nejbližším obráncem, který ho zajišťuje v případě, že ho soupeř obejde.  Jednostranné, oboustranné, volným obráncem, při přečíslení obrany

19 HK obranné  Přebírání hráčů  Reaguje na útočnou HK – Výměna míst  Velmi důležitá je komunikace mezi hráči.  Obránci musí předvídat vývoj hry a reagovat na vzniklou situaci.

20 HK obranné  Zesílené obsazování  Zdvojování, ztrojování.  Uplatnění  V nebezpečných prostorech pro vlastní branku (kolem pokutového území, v křídelních prostorech)  Proti velmi dobrým hráčům

21 HK obranné  Vystavení soupeře do postavení mimo hru.  Uplatňuje se při dlouhých přihrávkách nebo při standardních situacích rozehrávaných dlouhou přihrávkou.  Velmi důležitá komunikace mezi hráči obranné řady.

22 Herní systémy  Útočné  Rychlý útok  Postupný útok  Kombinovaný útok  Obranné  Zónová obrana  Osobní obrana  Kombinovaná obrana

23 HS útočné  Rychlý útok (protiútok)  Co nejrychlejší proniknutí do soupeřovy neúplné obrany.  Většinou navazuje na odebrání míče.  Rychlý, přímočarý, jednoduchý.

24 HS útočné  Postupný útok  Kombinační hra většího počtu hráčů  Organizovaná obrana  Střídání rytmu hry, přenášení těžiště hry,

25 HS útočné  Kombinovaný útok  Rychlý protiútok je zpomalen a přechází v postupný útok.  Postupný útok přechází dlouhou přihrávkou do rychlého protiútoku se zakončením na branku.

26 HS obranné  Zónová obrana  Každý hráč obsazuje určitý prostor.  Stažená nebo vysunutá  Orientovaná na míč

27 HS obranné  Osobní obrana  Každý hráč obsazuje určeného hráče soupeře.  Využívá se jen v určitých úsecích hry (kop od branky)

28 HS obranné  Kombinovaná obrana  Osobní a zónová obrana (poměr hráčů bránících osobně a zónově)  Obsazování výrazných hráčů soupeře – zabránění v kombinaci s ostatními hráči.  Účelně využívá prvků zónové i osobní obrany.

29 Metodicko-organizační formy  Pohybové hry  Jednodušší pohybové činnosti (rozvoj pohybových sch.)  Průpravné cvičení  Stálé podmínky, jasný začátek a konec, není soupeř  Herní cvičení  Jasný začátek a konec, soupeř  Průpravná hra  Kontinuální charakter, soupeř.

30 Grafické značení


Stáhnout ppt "Systematika fotbalu. Herní výkon  IHV  Herní činnosti jednotlivce (schopnosti, dovednosti)  THV  Kombinace IHV (komunikace, doplnění, motivace)"

Podobné prezentace


Reklamy Google