Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psycho-sportogram  Jaké schopnosti, dovednosti, předpoklady má mít jedinec, aby v dané činnosti uspokojivě fungoval?  Jaké nároky, překážky, specifika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psycho-sportogram  Jaké schopnosti, dovednosti, předpoklady má mít jedinec, aby v dané činnosti uspokojivě fungoval?  Jaké nároky, překážky, specifika."— Transkript prezentace:

1

2 Psycho-sportogram  Jaké schopnosti, dovednosti, předpoklady má mít jedinec, aby v dané činnosti uspokojivě fungoval?  Jaké nároky, překážky, specifika jsou spojena s provozováním dané činnosti? www.psychologie-sportu.cz

3 Psycho-sportogram  Typologie sportovních činností 1.Sporty senzorické 2.Sporty esteticko koordinační 3.Sporty funkčně mobilizační (krátkodobé, dlouhodobé) 4.Sporty rizikové 5.Sporty anticipační (individuální a týmové) www.psychologie-sportu.cz

4 Sporty senzorické  Lukostřelba, střelba, kuželky, golf, … Sporty se odehrávají ve standardním nebo umělém prostředí se standardním náčiním, jehož ovládání vyžaduje jemnou svalovou koordinaci. Základním principem je vztah oko – ruka, maximální krátkodobá koncentrace pozornosti; překonávání psychické únavy. V motorickém učení převládá automatizace a perfektně zvládnutá koordinačně náročná dovednost. Emoční stabilita, rozhodnost, svědomitost, odhad vzdálenosti, rychlosti a směru, senzomotorická koordinace.

5 www.psychologie-sportu.cz Sporty esteticko-koordinační  Sportovní a moderní gymnastika, soutěžní aerobic, krasobruslení, skoky do vody, … Sporty prováděné v umělém prostředí se speciálním vybavením. Pohybové reakce jsou standardní, založené na ovládání těla v prostoru. Nároky jsou kladeny na pohybovou kulturu, koordinaci, estetické cítění, tvořivé schopnosti, vnímání rytmu.Volní úsilí je spíše krátkodobého charakteru se zaměřením na koordinačně náročnou reakci. Kreativita, citlivost, pohybová paměť, sebekontrola.

6 www.psychologie-sportu.cz Sporty funkčně mobilizační  Krátkodobé (atletické sprinty,skoky, vrhy; vzpírání, …  Dlouhodobé (cyklistika, běh na lyžích, běh, … Sporty prováděné spíše v přírodním prostředí, cyklického charakteru, používají se speciální přepravní prostředky, nebo přirozené lokomoce. Nároky na psychiku pramení z nutnosti maximálně mobilizovat fyzické a psychické síly do určitého času. U krátkodobých je pak nutné vysoké psychomotorické tempo, u dlouhodobých schopnost odolávat nastupující únavě. Dlouhodobé zvládání nepříjemných pocitů z vlastního těla, sebejistota, psychická odolnost, vysoké psychomotorické tempo.

7 www.psychologie-sportu.cz Sporty rizikové  Sjezdové lyžování, skoky na lyžích, sáně, boby, horolezectví, potápění, parašutismus,. Sporty provozované v proměnlivých přírodních podmínkách za použití speciálního vybavení. Cílem je překonávání subjektivně nepříjemných pocitů pramenících z rychlosti, hloubky, výšky. Pohybové reakce jsou ne-stereotypní, závislé na proměnlivosti prostředí a situace. Důležitá je i schopnost přiměřeně a realisticky riskovat, rychle se rozhodovat, ale i se dostatečně ovládat. odvaha, vyrovnanost, stabilita, realismus, nezávislostí, agresivita a nekonvenčnost.

8 www.psychologie-sportu.cz Sporty anticipační  Individuální (zápas, judo, box, karate, šerm, tenis,..  Kolektivní (fotbal, basketbal, hokej, volejbal,... Prostředí, v němž se tyto sporty odehrávají, je typicky sociální: jde o překonání soupeře v přímém kontaktu - fyzickému nebo na mentální úrovni. Složité proměnlivé činnosti. Je třeba rychle reagovat podle soupeře, anticipovat jeho příští jednání, případně vnucovat vlastní taktiku. Uplatňuje se orientace v prostoru, rychlé a přesné zpracování informací a adekvátně navazujících reakcí, tvořivost, sociabilita, kooperace i kompetice. Volní úsilí je zaměřeno mimo krátkodobou mobilizaci současně i na překonávání únavy a neustálé rozdělování pozornosti.

9 Psycho-sportogram  Typ sportovního prostředí  Nároky na psychiku, ovlivňování výkonu www.psychologie-sportu.cz PřírodníUmělé

10 Psycho-sportogram  Specifika motorického učení stálé x proměnlivé podmínky automatizace x plasticita trénink x soutěž přirozená x kreativní lokomoce vývojové hledisko (kritické období) www.psychologie-sportu.cz

11 Psycho-sportogram  Sociální vztahy Kooperace x kompetice Sociální kontrola  specifické nároky na psychiku www.psychologie-sportu.cz nízká vysoká

12 Psycho-sportogram  Aktivační úroveň Optimální úroveň aktivace a její odlišnost v jednotlivých sportech Specifika v oblasti kontroly emocí www.psychologie-sportu.cz

13 Psycho-sportogram  Pozornost Intenzita x šířka Čas, množství a proměnlivost podnětů, možnost relaxace… www.psychologie-sportu.cz

14 Psycho-sportogram  Riziko reálné x subjektivní Tělesný kontakt, výška,hloubka, rychlost, … www.psychologie-sportu.cz


Stáhnout ppt "Psycho-sportogram  Jaké schopnosti, dovednosti, předpoklady má mít jedinec, aby v dané činnosti uspokojivě fungoval?  Jaké nároky, překážky, specifika."

Podobné prezentace


Reklamy Google