Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie Mgr. Milan Šimek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie Mgr. Milan Šimek"— Transkript prezentace:

1 Psychologie Mgr. Milan Šimek
INTELIGENCE Psychologie Mgr. Milan Šimek

2 INTELIGENCE Inteligence je schopnost chápání, samostatného myšlení, řešení situací, v nichž nelze použít návykového chování

3 INTELIGENČNÍ KVOCIENT
Inteligenční kvocient (IQ) je číselné vyjádření úrovně inteligence poměrem jeho mentálního věku k věku skutečnému.

4 Inteligenční testy Inteligenční testy zjišťují především schopnost jedince logicky uvažovat, tvořivě myslet či schopnost zapamatovat si složitější informace.

5 OBECNÁ MENTÁLNÍ KAPACITA
Obecná mentální kapacita je vybavenost člověka nejen pro abstraktní myšlení, ale i pro kreativní výkony nejrůznějšího typu a schopnost účelně se adaptovat na nové prostředí.

6 DRUHY INTELIGENCE Lingvistická (jazyková) Logicko-matematická Hudební
Vizuálně prostorová Tělesná (kinetická) Sociální (interpersonální) Osobní (interpersonální)

7 Inteligence Dosud není jasné, zda inteligence je vrozená (geneticky zděděná), nebo zda se dá učením, zkušenostmi, sociální interakcí výrazně změnit. Úroveň inteligence se mění „přirozeně“ s věkem. Některé druhy inteligence jsou ovlivňovány sociálním , hospodářským a kulturním prostředím.

8 Druhy inteligence LINGVISTICKÁ
Schopnost uvědoměle používat jazyka a ovládat i skryté jazykové nuance Schopnost číst mezi řádky Schopnost naučit se cizí jazyk LOGICKO-MATEMATICKÁ Schopnost logického myšlení Schopnost pracovat s čísly Schopnost řešit geometrické úlohy

9 Druhy inteligence HUDEBNÍ Schopnost využívat hudebního sluchu
Schopnost zapamatovat si melodii nebo rytmus a interpretovat je Schopnost mít estetický prožitek z hudby

10 Druhy inteligence VIZUÁLNĚ PROSTOROVÁ
Schopnost pracovat s trojrozměrnými předměty a mít trojrozměrnou představivost Schopnost orientace v prostoru TĚLESNÁ Schopnost ladného a vyváženého pohybu Nadání ke sportu a tanci Schopnost nepřekážet ostatním (v supermarketech, na chodnících)

11 Druhy inteligence OSOBNÍ A SOCIÁLNÍ
Schopnost komunikace s ostatními lidmi Schopnost vytvářet příjemné sociální klima v sociální skupině Schopnost empatie (vcítění se do pocitů a prožitků druhých) Schopnost být ohleduplný a vstřícný

12 SOCIÁLNÍ INTELIGENCE Největší úspěch mají v profesním i osobním životě jedinci, u nichž je nejvíce vyvinuta sociální inteligence. Vysoké IQ ještě nezaručuje úspěch. Málokterý jedinec má všechny druhy inteligence stejně vyvážené.

13 STRUKTURY SOCIÁLNÍ INTELIGENCE

14 Emoční inteligence Emoční inteligencí se rozumí schopnost vyznat se sám v sobě i v ostatních, vnitřní motivace a zvládání vlastních emocí i emocí cizích (GOLEMAN)

15 Stupně emoční inteligence
Stupeň emoční inteligence odpovídá míře, s jakou zvládáme pět základních disciplín Sebeuvědomění Motivace Autoregulace Empatie Společenská obratnost

16 Sebeuvědomění Znamená vědět, co v daném okamžiku cítíme, realisticky odhadnout vlastní možnosti a schopnosti, vystupovat s oprávněnou sebedůvěrou

17 Autoregulace Sebeovládání vlastních emocí, schopnost rychle se vzpamatovat z emočního stresu

18 Motivace Mířit k cíli, převzít iniciativu, soustavně na sebe zvyšovat nároky, prokazovat odolnost vůči nezdarům a zklamáním

19 Empatie Vžít se do pocitů druhých, dokázat se na problémy podívat jejich očima, mít přátelské vztahy k co nejširšímu okruhu osob.

20 Společenská obratnost
Zvládat vlastní emoce, přesně odhadovat nejrůznější společenské vztahy a situace, užívat společenskou obratnost k přesvědčování, vedení lidí, umět ji uplatnit ve vyjednávání a smírčí taktice.

21 MORÁLNÍ INTELIGENCE Schopnost morálně se chovat i morálně uvažovat
Smysl pro spravedlnost, pro povinnost, odpovědnost vůči ostatním, důstojnost a sebeovládání

22 Morální inteligence Spravedlnost = nečiňme jiným, co sami nechceme, aby dělali jiní nám. Povinnost= naší povinností je podat bližnímu pomocnou ruku Sebeovládání= nedělejme vždy to, na co máme zrovna chuť

23 Emoční kompetence Emoční kompetence je zdokonalovatelná schopnost, součást emoční inteligence, figurující jako nezbytný předpoklad úspěšného plnění pracovních i jiných úkolů.


Stáhnout ppt "Psychologie Mgr. Milan Šimek"

Podobné prezentace


Reklamy Google