Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov13 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov13 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov13 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Inteligence, schopnosti Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: inteligence, tekutá a krystalická inteligence, IQ, emoční inteligence, schopnosti, tvořivost Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad pojmů inteligence a schopnosti, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 Inteligence dispozice, obecný základ schopností na němž je závislá úroveň poznávacího výkonu; schopnost: 1)myslet – řešit problémy; 2) učit se – využívat zkušenost; 3) adaptovat se, eventuálně přizpůsobit prostředí;

3 rozvíjí se na základě: dědičných dispozic – genotyp (75%) výchovy (25%) uplatnění závisí na vnějších i vnitřních podmínkách (výkyvy emočního ladění, motivace), vlastnostech osobnosti, vyváří určitý osobní styl v nichž se intelektové schopnosti projevují určitým typickým způsobem;

4 a) tekutá inteligence – není závislá na specifické, verbální a sociokulturně typické zkušenosti, není ovlivněna vzděláním, závislá na vrozených dispozicích – neverbální složka inteligence;

5 b) krystalická inteligence – okruh schopností závislých na specifické sociokulturní stimulaci, rozvoji verbálních dovedností, vzdělání, zkušenosti a podnětnosti prostředí – environmentální inteligence;

6 1) teoretická inteligence – operace na úrovni znaků; 2) praktická inteligence – konkrétní operace; 3) sociální (emoční) inteligence – schopnost chápat sociální vztahy, orientovat se v nich, přeměřené interakce;

7 inteligenční kvocient IQ – pozice jedince v populační skupině vrstevníků náležících ke stejné společnosti; IQ = mentální věk : chronologický věk. 100; např. dítě má inteligenci šestiletého podle kalendáře má dvanáct let 100 50

8 faktory inteligence: pohotovost vnímání – diferencovaně, analyticky; prostorová představivost – poznávání prostorových útvarů bez ohledu na polohu; paměť – informace uchovat a vybavit; slovní porozumění – pasivní slovník; slovní plynulost – kvalita aktivního slovníku, vyjadřování; zacházení s čísly – operace, řešení problémů prezentovaných číselnými znaky; usuzování – hledat vzájemné vztahy;

9 kvalitu inteligence charakterizuje (vliv i mimointelektových vlastností): a) rychlost – čas potřebný k vyřešení úkolu; b) mohutnost – vytrvalost a schopnost kontroly chyb, množství vyřešených úkolů;

10 emoční inteligence zahrnuje: znalost vlastních emocí – sebepoznání, rozpoznat vznikající; zvládání emocí – uklidnit se, předejít impulsivní reakci, odložit emoce; dovednosti a návyky vytyčování adekvátních cílů a vytrvání při jejich realizaci – automotivace, životní styl;

11 emoční inteligence zahrnuje: empatie – rozpoznat signály, pochopit stanoviska, motivy druhých; sociální a komunikační dovednosti – schopnost naslouchat, brát ohled, konstruktivně řešit konflikty, uplatnit vlastní názor asertivně, spolupracovat; kladné sebehodnocení, optimismus;

12 Schopnosti obecné předpoklady k určité aktivitě; vznikající na základě vrozených dispozic, které se dále rozvíjí učením, pokud jsou dostatečně stimulovány, tj. v závislosti na kvalitě působení prostředí;

13 okruhy schopností: komplex schopností vnímání; komplex psychomotorických schopností; inteligence;

14 úroveň osobního výkonu jedince: a) aktuálně dosažená ; b) maximálně možná, pokud by měl vhodné podmínky;

15 základní směry rozvoje schopností: reprodukční tvůrčí

16 úroveň schopností: 1) nadání; 2) talent; 3) genialita;

17 tvořivost – zvláštní soubor schopností: originalita – schopnost poznávat předměty v nových vztazích a originálním způsobem, uplatňují se zde faktory kognitivní, motivační a intelektové, autonomie; flexibilita – používat je smysluplně neobvyklým způsobem; senzitivita – vidět nové problémy tam, kde jakoby nejsou;

18 tvořivost – zvláštní soubor schopností: proměnnost – odchylovat se od navyklých způsobů myšlení; nonkonformismus – vyvíjet z norem vyplývají ideje proti odporu prostředí; originální bohatá fantazie – schopnost imaginace, přeskupování; divergentní vizuální a pojmové myšlení;

19 tvořivé myšlení – spočívá v nalézání nových způsobů řešení vyvolávaný tzv. tvůrčími problémy; společensky hodnotná originalita (historické kritérium); uplatňuje se flexibilita kognitivních procesů a fantazie;

20 faktory tvořivého myšlení: slovní plynulost, ideační plynulost, spontánní obrazová flexibilita, spontánní sémantická flexibilita, asociační plynulost, expresivní plynulost, obrazová adaptivní flexibilita, symbolická adaptivní flexibilita, originalita;

21 otázky – jaká inteligenceje využívána??? vypočítat příklad s použitím vzorce poskládat věci do kufru auta umět se zeptat se na cestu v cizině vyřešit konflikt mezi kamarády krystalická, teoretická tekutá, praktická krystalická, praktická tekutá, sociální (emoční)

22 otázky – jaké schopnosti jsou využívány ??? tvůrčí – reprodukční při hře skladby na klavír podle not při psaní seminární práce při vaření tradiční maminčiny svíčkové při výchově převážně reprodukční převážně tvůrčí převážně reprodukční převážně tvůrčí

23 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov13 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google