Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístupy k osobnosti Škola:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístupy k osobnosti Škola:"— Transkript prezentace:

1 Přístupy k osobnosti Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov15 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Přístupy k osobnost i Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: Klíčová slova: osobnost, přístupy k psychologii osobnosti, Freud, ego, superego, id, Jung Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad přístupů k popisu osobnosti v rámci psychologie, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 osobnost funguje jako integrovaný celek, individuálně typický,
ve svých charakteristických rysech relativně stabilní; modely osobnosti – konstrukty, jak popsat konkrétní osobnost jedince

3 přístupy v psychologii osobnosti
způsoby, jak popsat konkrétní osobnost jedince A) přístup typologický – zařadit do typů; B) přístup dynamický – působení psychických sil; C) přístup faktoriální – různá míra faktorů; D) systémová teorie integrace osobnosti – osobnost tvořená různě propojenými systémy;

4 A) přístup typologický;
Kretschmer: 1) pyknik – cyklothym 2) astenik – schizothym 3) atletik – ixothym

5 Jung – podle přístupu k realitě a dominance základních psychických funkcí
1) extravert 2) introvert a) racionalita b) prožívání c) senzitivita d) intuice

6 B) přístup dynamický Freud – vnitřní síly:
a) vědomé (racionální) – vrchol ledovce; b) podvědomé (fixované) – myšlenky, rozhodnutí, zážitky, konflikty dříve uvědomované, zapomenuté; c) nevědomé (pudové) – představy, zkreslené obrazy skutečnosti a přání – silný motivační vliv;

7 Freud – model superego – princip dokonalosti, vědomé i nevědomé, zvnitřněné zákazy a omezení; ego – princip reality, vědomé i předvědomé, racionální, proces uspokojení potřeb, testování reality, přání porovnána s realitou a přizpůsobena; id – princip slasti, nevědomé, temná nepřístupná část, chaos, iracionální, uspokojení;

8 Freud – model superego – princip dokonalosti; ego – princip reality,
široké rozpětí – zdravá osobnost, prostředník – kompromisy mezi požadavky id a zákazy superega; id – princip slasti;

9 Jung extravert 2) introvert senzitivita racionalita prožívání intuice

10 Jung senzitivita – citlivost na vnější podněty, vnímání
racionalita – kognitivní fce prožívání – emoce intuice – citlivost na vnitřní podněty, kreativita

11 Jung, struktura psyché:
kolektivní nevědomí – archetypy; osobní nevědomí – komplexy; ego, vědomé já; bytostné Já;

12 Jung, struktura psyché:
kolektivní nevědomí – zděděné, nejhlubší společný jmenovatel, mysl lidstva; archetypy – obsahují jádro představy, významu nebo zvláštního vzorce chování; osobní nevědomí – získané, z citů, myšlenek, zážitků, které byly zapomenuty, vytěsněny, potlačeny; komplexy – psychické prvky, které se vymkly kontrole osobního vědomí;

13 Jung, struktura psyché:
ego, vědomé já – odpovědné za trvalou identitu osoby, chování, uvažování, cítění, rozhodování a snažení, v úzkém kontaktu s bytostným Já; bytostné Já – prvotní základ psyché, hloubka je nezjistitelná, katalyzátor vnitřního růstu osoby, podporuje vyváženou syntézu vědomých a nevědomých procesů;

14 Berne, strukturální analýza – tři úrovně Ega: dítě dítě dospělý dospělý rodič rodič

15 C) přístup faktoriální
„ Big Five“ stabilita – labilita, aktivita – pasivita, submisivita – dominance, citovost – rozumovost, extraverze – introverze

16 D) systémová teorie integrace osobnosti; interakční systémy:
a) senzorický, b) motorický, c) kognitivní, d) afektivní, e) stylový, f) hodnotový; roviny procesu integrace: senzomotorická (a+b), adaptivní učení – transformační (c+d), úroveň organizujícího jáství – integrativní (e+f);

17 seřaď Freudův model princip reality racionální;
princip slasti, iracionální, požadavky na uspokojení; princip dokonalosti, zákazy a omezení; id ego superego superego princip dokonalosti, zákazy a omezení; ego princip reality racionální, prostředník; id princip slasti, iracionální, uspokojení;

18 seřaď Freudův model nevědomé; vědomé i nevědomé; vědomé i předvědomé;
superego princip dokonalosti; vědomé i nevědomé; ego princip reality; vědomé i předvědomé; id princip slasti; nevědomé;

19 seřaď Jungův model funkce: senzitivita, racionalita, prožívání, intuice
senzitivita – vnější podněty racionalita – kognice prožívání – emoce intuice – vnitřní podněty

20 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha ISBN VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha ISBN osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Přístupy k osobnosti Škola:"

Podobné prezentace


Reklamy Google