Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov12 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov12 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov12 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Temperament, charakter Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: temperament, temperamentové typy, sangvinik, cholerik, melancholik,. flegmatik, charakter, prekonvenční, konvenční, postkonvenční rovina morálky Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad pojmů temperament a charakter, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 Temperament vrozená dispozice, obecné vlastnosti duševní dynamiky; projevuje se v chování, prožívání a vegetativních reakcích; stabilní vlastnost osobnosti, formální charakteristika nezávislá na obsahu vědomí, směru osobních sklonů

3 1) rychlost, osobní tempo; 2) charakter obecného citového ladění (prožívání) a) intenzita a hloubka emocí; b) stabilita a vyrovnanost citových prožitků; c) odolnost vůči vnějším vlivům; d) citová reaktivita; 3) celková reaktivita (chování) a) intenzita reakcí; b) stabilita a vyrovnanost chování; c) odolnost vůči vnějším vlivům; d) reaktivita; 4) vegetativní reakce;

4 temperamentové typy citové prožíváníproměnlivost emocí sangvinikslabérychlá melancholiksilnépomalá choleriksilnérychlá flegmatikslabépomalá

5 sangvinikmelancholikcholerikflegmatik osobní tempo rychlépomalérychlépomalé základní nálada veselásmutnápodrážděnávyrovnaná emoční prožívání slabé povrchní silné ulpívavé silné nevyrovnané slabé ulpívavé způsob reagování proměnlivý, vázaný na vnější podněty slabé a pomalé reakce nápadné výkyvy nenápadné reakce s menší četností

6 I. P. Pavlov – neurofyziologické komponenty: 1.síla – slabost; 2.vyrovnanost (podráždění a útlumu) – nevyrovnanost; 3.pohyblivost – pohyblivost; sangvinik – síla, vyrovnanost, pohyblivost flegmatik – síla, vyrovnanost, nepohyblivost cholerik – síla, nevyrovnanost melancholik – slabost

7 Eysenckův kříž faktory: stabilita – labilita, extraverze – introverze; stabilita sangvinik flegmatik extroverzeintroverze cholerik melancholik labilita

8 Charakter samostatně formovaná, relativně ustálená nejobecnější osobní východiska řídících mechanismů, flexibilně uplatňovaná v konativních projevech osobnosti; a) individuální zvláštnosti (typické rysy, volní vlastnosti); b) morální charakter – umožňuje řídit chování člověka podle společenských požadavků;

9 zahrnuje: 1) vztah k lidem, 2) vztah k sobě, 3) vztah k práci (činnosti);

10 L. Kohlberg – stupně morálního úsudku 1) prekonvenční rovina: základem hodnocení konkrétní následky – odměna nebo trest; 2) konvenční rovina: nosným motivem je splnění sociálního očekávání; 3) postkonvenční (principiální) rovina: vědomé přijímání abstraktních osobních principů morálního chování a hodnot za vlastní, předpoklad poznání všelidských hodnot; zvnitřnělá morálka;

11 1) prekonvenční rovina a) heteronomní stadium (orientace na trest a poslušnost); dítě je zaměřeno na poslušnost – neposlušnost vůči dospělému kvůli odměně a trestu; snaží se trestu vyhnout a získat odměnu (někdy až vypočítavé tendence dětí);

12 1) prekonvenční rovina b) stadium naivního instrumentálního hedonismu (výhoda – vyhnutí se nepříjemnosti); chování v souladu s příkazy a zákazy za účelem získání výhody nebo vyhnutí se trestu; jednání dítěte se vyznačuje účelovým uspokojováním vlastních potřeb („tržní“ vztahy);

13 2) konvenční rovina a) morálka „poslušného dítěte“ (orientace na souhlas vázaný k určité osobě); dítě se chová tak, jak se od něj očekává, účelem je udržení pozitivních vztahů; správné jednání je vždy se souhlasem autority (rodiče, vychovatele);

14 2) konvenční rovina b) morálka svědomí a autority (orientace na právo a pořádek); dítě se chová podle sociálních norem, aby předešlo kritice autoritativních osob a pocitům viny;

15 3) postkonvenční rovina a) morálka jako forma společenské smlouvy (orientace na zákonné chování a sociální úmluvy) respektuje společenskou užitečnost před individuálními právy; člověk přebírá to, co je dáno společensky a dokáže to hodnotit kriticky;

16 3) postkonvenční rovina b) morálka všeobecných etických principů (orientace na univerzální etické principy); chová se tak, aby se sám před sebou nemusel stydět a sebe odsuzovat; váží si hodnot jako láska, rovnoprávnost, osobní víra aj.; dokáže s obrátit proti společnosti či autoritě, aby obhájil skutečnou hodnotu ;

17 J. Piaget – stupně morálního úsudku a) heteronomní morálka předškolní věk určovaná druhými, příkazy, zákazy, autoritami, závislé na autoritě dospělého; b) autonomní morálka věk 7- 8 let správné a nesprávné existuje samo o sobě, bez ohledu na autoritu dospělého a jeho kritiku; zásady platí pro všechny a za každých okolností stejně („je správné být poslušný“);

18 J. Piaget – stupně morálního úsudku c) autonomie věk 11 - 12 let vniká hlouběji do podstaty mravního hodnocení a přihlíží k motivům chování a k vnitřním a vnějším podmínkám situace konajícího (za stejné chování nemusí být stejný trest či odměna);

19 temperament + charakter = povaha;

20 otázky??? lze v průběhu života změnit temperament ? lze v průběhu života změnit charakter? které oblasti zahrnuje temperament? ne, je to vrozená dispozice ano, vyvíjí se v průběhu života osobní tempo – dynamika citové ladění – emoce, prožívání reaktivita – chování vegetativní reakce – psychosomatika

21 otázky - co je východiskem jednání ??? co je východiskem jednání v období konvenční morálky ? v období prekonvenční morálky? v období postkonvenční morálky? splnění sociálního očekávání konkrétní následky – odměna či trest všeobecné etické principy

22 doplň Eysenckův kříž stabilita flegmatik sangvinik extroverzeintroverze melancholik cholerik labilita

23 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov12 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google