Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov11 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov11 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov11 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Emoce Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: emoce, prožívání, vyšší city, nálady, afekty, vášně, emocionalita, empatie Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad pojmu emoce, na konci jsou otázky k zařazení do systému psychických jevů a zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 prožívání (experience)  vnitřní psychický jev charakterizovaný proudem vědomí každého více či méně uvědomovaného duševního obsahu, individuální (variabilita), subjektivní, těžko sdělitelné, nepročleněné, mají spontánní původ, polaritní ( libost x nelibost, napětí x uvolnění, vzrušení x uklidnění);

3 Emoce  mentální stav i dynamické psychické procesy charakterizovaný subjektivními zážitky libosti a nelibosti provázené fyziologickými změnami, motorickými projevy (gestikulace, mimika), stavy menší či větší pohotovosti a zaměřenosti (láska, strach, nenávist);

4 Emoce  soubor interakcí mezi subjektivními a objektivními faktory;  lze u nich rozlišit: směr přibližování či vzdalování, intenzitu, čas trvání;

5  nižší city (např. agresivita)  vyšší city (soucit):  1) intelektuální,  2) etické,  3) sociální,  4) estetické;

6 emocionalita  schopnost vyjádřit emoce, tj. funkce emocí; stabilita – labilita

7 funkce emocí:  dezorganizační – dezorganizují psychickou i somatickou činnost organismu, rušivý vliv;  organizační – někdy naopak mají důležitou organizační roli v průběhu činnosti organizmu;

8 funkce emocí:  dožívající atavizmy kdysi účelných reakcí;  signální – odrážejí vztahy potřeb subjektu k objektům, které je uspokojují a které tak získávají subjektivní význam;  hodnotící – např. příjemné x nepříjemné;

9 klasifikace emocí A) dle intenzity:  nálady – slabá intenzita, dlouhé trvání, často pociťovány nejen ve vztahu k já, ale k celému okolí;  afekty – silná intenzita, krátké trvání, prudký nástup, typy: vzrůstající pozitivní afektivita, vzrůstající negativní afektivita, ochabující pozitivní, ustupující negativní;  vášně – silná intenzita, dlouhé trvání, pevně spjaté s dominantními hodnotami jednice;

10 B) dle kvality:  radost x smutek;  přijetí x odmítání;  hněv x strach;  překvapení x očekávání;

11 C) dle zaměření: 4 pra-afekty vyjadřující základní pohybové relace subjektu k objektu  ingesce – sem s tebou ke mně (dychtivost);  ejekce – pryč s tebou ode mě (vztek, hněv, odpor);  recese – pryč se mnou od tebe (strach);  prafuse – tam se mnou k tobě (láska);

12 D) dle aktivizace:  stenické emoc. zážitky – podněcující, zvětšují sílu a energii, povzbuzují k činnosti;  astenické emoc. zážitky – utlumující (pasivní);

13 Charakteristika emocí:  selektivní a tonizující vliv – zvýšení citlivosti (senzibilizace) k určitým podnětům; senzibilizace v jednom směru vede k desenzibilizaci ve směru druhém;  komplexní charakter emoční reakce – zahrnují zážitek, fyziologické, zejména útrobní změny a behaviorální i výrazové vzorce, mají integrované psychické i somatické komponenty;

14 Charakteristika emocí:  polárnost a jejich intenzita – každá emoce má svůj protiklad, afekty (silné emoce) mívají výrazné motorické i vegetativní projevy;  složky motivace a učení; mají ale funkční vztah ke všem psychickým procesům;

15 Charakteristika emocí:  psychosomatické propojení – úzce souvisí s organickými procesy (blednutí, pláč, mimické projevy), psychosomatické choroby (žaludeční vředy, astma, ekzémy, angina pectoris aj.).; hněv souvisí se zvýšeným vylučováním noradrenalinu, strach provázen zvýšeným vylučováním adrenalinu;  ambivalence citů – rozporuplnost, protichůdné city;

16  empatie – emoční způsob poznávání, umožňuje se vžívat do duševního stavu druhého, schopnost získané prožitky správně zpracovat a interpretovat, předpokladem komunikace, energeticky náročné;

17 zařaď psychický jev EMOCE do systému  proces  probíhá v čase  stav  je udržován  vlastnost  stálá součást psychiky

18 zařaď psychický jev EMOCIONALITA pppproces pppprobíhá v čase sssstav jjjje udržován vvvvlastnost sssstálá součást psychiky

19 otázky???  slabá emoce s dlouhým trváním, často pociťována k celému okolí  silná emoce krátkého trvání s prudkým nástupem  schopnost vyjádřit emoce  vyšší city jsou  nálada  afekt  emocionalita  1) intelektuální  2) etické  3) sociální  4) estetické

20 otázky zařaď pojmy polárnost, ambivalence, empatie, psychosomatické propojení ???  co znamená, že můžu cítit naráz protikladné emoce, např. lásku a nenávist ?  proč někdy při emoci člověk zrudne, rozbuší se mu srdce ?  co znamená, že můžu cítit obrovskou radost, tichou radost, smutnění a žal ?  jak se nazývá emoční způsob poznávání ?  ambivalence  psychosomatické propojení  polárnost  empatie

21 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov11 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google