Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov01 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov01 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov01 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Psychologie jako věda Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: chování, prožívání, disciplíny psychologie, asocianismus, reflexologie, behaviorismus, gestalt psychologie, kognitivní, hlubinná, transpersonální, humanistická psychologie Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje uvedení do psychologie jako vědní disciplíny a nastínění směrů vývoje zkoumání v psychologii, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 věda o chování a prožívání věda o chování a prožívání (vnější a vnitřní psychika) (vnější a vnitřní psychika) věda o vědomí a nevědomí věda o vědomí a nevědomí

3 r.1879 W.M.Wundt (1832 – 1920) založil v Lipsku první experimentální psychologickou laboratoř; r.1879 W.M.Wundt (1832 – 1920) založil v Lipsku první experimentální psychologickou laboratoř; r. 1889 se konal první mezinárodní sjezd psychologů v Paříži; r. 1889 se konal první mezinárodní sjezd psychologů v Paříži;

4 kritéria vědy: koncepce pojmový aparát teorie systém metod

5 Základní disciplíny obecná ψ obecná ψ Ψ osobnosti Ψ osobnosti vývojová, ontogenetická ψ vývojová, ontogenetická ψ sociální ψ sociální ψ psychopatologie psychopatologie Aplikované pedagogická ψ pedagogická ψ poradenská ψ poradenská ψ klinická ψ klinická ψ Ψ vytváření a řízení lidských zdrojů Ψ vytváření a řízení lidských zdrojů Ψ práce Ψ práce Ψ reklamy Ψ reklamy forenzní Ψ forenzní Ψ Ψ umění Ψ umění

6 Základní disciplíny obecná ψ obecná ψ Ψ osobnosti Ψ osobnosti vývojová, ontogenetická ψ vývojová, ontogenetická ψ sociální ψ sociální ψ psychopatologie psychopatologie zabývá se zabývá se obecně psychickými jevy obecně psychickými jevy popisem osobnosti jedince popisem osobnosti jedince vývojem jedince vývojem jedince sociálními jevy z pohledu lidské psychiky sociálními jevy z pohledu lidské psychiky narušenou lidskou psychikou narušenou lidskou psychikou

7 Aplikované disciplíny pedagogická ψ pedagogická ψ poradenská ψ poradenská ψ klinická ψ klinická ψ Ψ vytváření a řízení lidských zdrojů Ψ vytváření a řízení lidských zdrojů Ψ práce Ψ práce Ψ reklamy Ψ reklamy forenzní Ψ forenzní Ψ Ψ umění Ψ umění zabývá se psychikou v oblasti zabývá se psychikou v oblasti výchovného procesu výchovného procesu poradenství poradenství klinické praxe klinické praxe managementu managementu pracovních procesů pracovních procesů reklamy reklamy kriminalistiky kriminalistiky umění umění

8 I. Směry zaměřené na chování a) asocianismus a) asocianismus b) reflexologie b) reflexologie c) behaviorismus c) behaviorismus II. Směry zaměřené na vnímání a kognitivní funkce d) gestalt psychologie, tvarová psychologie d) gestalt psychologie, tvarová psychologie e) kognitivní psychologie e) kognitivní psychologie

9 III. Směry zaměřené na nevědomí – vnitřní projevy psychiky f) hlubinná psychologie f) hlubinná psychologie g) transpersonální psychologie g) transpersonální psychologie IV. Humanisticky zaměřené směry – zdůraznění svobody a sebeurčení h) humanistická psychologie h) humanistická psychologie

10 asocianismus duševno tvořeno ps. elementy, které jsou spojeny asociacemi, vznikají díky asociačním zákonům, duševno tvořeno ps. elementy, které jsou spojeny asociacemi, vznikají díky asociačním zákonům, vjemy se spojují v prostoru a čase, je-li mezi nimi příčinná souvislost, vjemy se spojují v prostoru a čase, je-li mezi nimi příčinná souvislost, zástupci: J. F. Herbart; zástupci: J. F. Herbart;

11 reflexologie navazuje na asocianismus, navazuje na asocianismus, snaží se analyzovat psychologické zákony a zákonitosti utváření nových asociačních zákonů na základě již vrozených spojů, nepodmíněných reflexů, snaží se analyzovat psychologické zákony a zákonitosti utváření nových asociačních zákonů na základě již vrozených spojů, nepodmíněných reflexů, nová reakce se nazývá podmíněně reflexivní, učí se posilováním, nová reakce se nazývá podmíněně reflexivní, učí se posilováním, zástupci : I. P. Pavlov; zástupci : I. P. Pavlov;

12 behaviorismus důraz na efektivní chování, reakce, které jsou vhodné a užitečné, důraz na efektivní chování, reakce, které jsou vhodné a užitečné, vnější materiální a další podmínky buď chování podporují nebo utlačují, vnější materiální a další podmínky buď chování podporují nebo utlačují, navazuje na reflexologii, S-R psychology (stimul-reakce); navazuje na reflexologii, S-R psychology (stimul-reakce); chování – soubor naučených reakcí, nezkoumá podněty ve vědomí, ale vnější projevy, provádí analýzu chování a podmínek, kdy je efektivní; chování – soubor naučených reakcí, nezkoumá podněty ve vědomí, ale vnější projevy, provádí analýzu chování a podmínek, kdy je efektivní;

13 behaviorismus rozlišuje 1) instrumentální podmiňování – primitivnější styl učení, pokus-omyl; 1) instrumentální podmiňování – primitivnější styl učení, pokus-omyl; 2) operativní podmiňování – lze rozdělit na sekvenci, větší efektivnost pokud jsou žádoucí posilovány a nežádoucí zatlačovány, 2) operativní podmiňování – lze rozdělit na sekvenci, větší efektivnost pokud jsou žádoucí posilovány a nežádoucí zatlačovány, zástupci: J. B. Watson, F. Burrhurs, A.Bandura, C. L. Hull a B. F. Skinner; zástupci: J. B. Watson, F. Burrhurs, A.Bandura, C. L. Hull a B. F. Skinner;

14 gestalt (tvarová) psychologie zdůrazňuje vlastnosti celku a schopnost vědomí vnímat věci jako celek, zdůrazňuje vlastnosti celku a schopnost vědomí vnímat věci jako celek, dokazuje zákon: 1) symetrie; 2) transpozice – převoz; 3) pregnance – doplňování; dokazuje zákon: 1) symetrie; 2) transpozice – převoz; 3) pregnance – doplňování; člověk chápe vjem vcelku, má schopnost dotvářet si celek z částí, člověk chápe vjem vcelku, má schopnost dotvářet si celek z částí, zástupci: Max Wertheimer, Ch. Ehrenfels, Kofka; zástupci: Max Wertheimer, Ch. Ehrenfels, Kofka;

15 kognitivní psychologie navazuje na tvarovou, navazuje na tvarovou, obohacuje ji o vytváření vnitřního obrazu modelu, obohacuje ji o vytváření vnitřního obrazu modelu, zabývá se zpracováním informací u člověka, myšlení a poznání je základní podstatou, zabývá se zpracováním informací u člověka, myšlení a poznání je základní podstatou, zástupci: G. A. Kelly; zástupci: G. A. Kelly;

16 hlubinná psychologie chceme-li porozumět chování člověka, nemůžeme hledat začátek ve vědomí, chování je ovlivněno hlubšími strukturami osobnosti, chceme-li porozumět chování člověka, nemůžeme hledat začátek ve vědomí, chování je ovlivněno hlubšími strukturami osobnosti, hlubinná orientována na nevědomí jako podstatnou část psychiky, hlubinná orientována na nevědomí jako podstatnou část psychiky, zástupci: Freud, Jung, Adler, Fromm; zástupci: Freud, Jung, Adler, Fromm;

17 transpersonální psychologie navazuje na hlubinnou, navazuje na hlubinnou, zaměřuje se na rozšíření vědomí, na nevědomí, které ovlivňují zaměřuje se na rozšíření vědomí, na nevědomí, které ovlivňují bazální motivace, stavy a stresy, které poprvé zažíváme v prenatálním období a při porodu, mystické zkušenosti, prožitky, bazální motivace, stavy a stresy, které poprvé zažíváme v prenatálním období a při porodu, mystické zkušenosti, prožitky, alternativa k normální psychologii; alternativa k normální psychologii;

18 humanistická psychologie hlavní potřebou člověka je seberealizace a sebeaktualizace, hlavní potřebou člověka je seberealizace a sebeaktualizace, člověk musí vytvářet svoji vlastní identitu, člověk musí vytvářet svoji vlastní identitu, zaměřenost psychologie na člověka, zaměřenost psychologie na člověka, zástupci: A. Maslow; zástupci: A. Maslow;

19 otázky – směr psychologie ??? psychologie orientovaná na nevědomí psychologie orientovaná na nevědomí orientovaná na efektivní chování orientovaná na efektivní chování zdůrazňující schopnost vědomí vnímat věci jako celek zdůrazňující schopnost vědomí vnímat věci jako celek zdůrazňující seberealizaci a sebeurčení člověka zdůrazňující seberealizaci a sebeurčení člověka hlubinná psychologie hlubinná psychologie behaviorismus behaviorismus gestalt (tvarová) psychologie gestalt (tvarová) psychologie humanistická psychologie humanistická psychologie

20 otázky – disciplína psychologie ??? zabývají se vývojem jedince zabývají se vývojem jedince zabývají se narušenou lidskou psychikou zabývají se narušenou lidskou psychikou zabývající se psychikou v oblasti kriminalistiky zabývající se psychikou v oblasti kriminalistiky zabývající se psychikou v oblasti výchovného procesu zabývající se psychikou v oblasti výchovného procesu vývojová, ontogenetická psychologie vývojová, ontogenetická psychologie psychopatologie psychopatologie forenzní psychologie forenzní psychologie pedagogická psychologie pedagogická psychologie

21 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov01 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google