Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PŘEDMĚT ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PŘEDMĚT ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PŘEDMĚT ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

2 ÚVOD Slovo psychologie - Z řečtiny: LOGOS = věda, nauka; PSYCHE = duše PSYCHE = duše =>nauka o duši Počátky - Řecko, byla součástí psychologie - ve středověku byl pojem duše součástí teologie - jako samostatná věda se vyvinula až v 19. století - dnes: nauka o psychice člověka - zabývá se však člověkem jako jednotlivcem PSYCHIKA – 2 části: CHOVÁNÍ + PROŽÍVÁNÍ =>nauka o prožívání a chování člověka jako jedince Prožívání – soubor vnitřních (=přístupné pouze jednotlivci) subjektivních (=každý má své vlastní prožívání) jevů; např. pocity, nálady, vůle motivace Chování – soubor vnějších projevů - prožívání a chování spolu souvisí a vzájemně se ovlivňují - prožívání a chování spolu souvisí a vzájemně se ovlivňují

3 ZAŘAZENÍ PSYCHOLOGIE DO SYSTÉMU VĚD PSYCHOLOGIE - věda speciální - přírodní - kulturní - kulturní - patří do věd přírodně-společenských -> humanitní věda - je nejblíže 4 vědám:  Biologie(člověka) – nervová soustava  Sociologie – sociální psychologie = nauka o chování lidí ve společnosti  Kulturologie – sleduje, jak kultura působí na člověka, jak člověk kulturu ovlivňuje  Antropologie – věda, zabývající se člověkem všeobecně; jak se vyvíjí psychika člověka

4 DĚLENÍ PSYCHOLOGIE:  ZÁKLADNÍ (TEORETICKÁ) – chce postihnout celý obsah psychologie, odpovídá na základní psychologické otázky 5 disciplín psychologie: Obecná psychologie – základní otázky psychologie, podává celkový obraz člověka Vývojová psychologie (ontogeneze) – začíná početím Sociální psychologie – pomezí psychologie a sociologie Psychopatologie – duševní poruchy Psychologie osobnosti – snaží se vytvářet lidské typy, charakterizuje osobnost člověka, prolíná se s obecnou psychologií  SPECIÁLNÍ – zaměřená na určitá témata, která se týkají psychologie člověka - např. neuropsychologie, psychologie zdraví… - např. neuropsychologie, psychologie zdraví…  APLIKOVANÁ – poznatky z psychologie využíváme v jiných oblastech: pedagogika, zdravotnictví, poradenství, management, sport, soc. práce, politika…

5 DALŠÍ DĚLĚNÍ : Laická – používá každý člověk pří setkání s lidmi – hrozí určité omyly, ve kterých můžeme zůstat – hrozí určité omyly, ve kterých můžeme zůstat Vědecká – reprezentována vzdělanými lidmi – kritický přístup – podrobují své poznatky přezkoumání – kritický přístup – podrobují své poznatky přezkoumání SOCIÁLNÍ VĚDY a PSYCHOLOGIE se dělí na nejrůznější školy a směry - Sociální vědy jsou multiparadigmatické - Paradigma = vědecký názor, který je v daném oboru přijímán jako všeobecně platný -> jedno paradigma přijímané na všech školách : R = F (S O) R = reakce, S = situace, O = osobnost - reakce je funkcí vztahu mezi situací a osobností

6 METODY PSYCHOLOGIE POZOROVÁNÍ - Introspekce = sebepozorování - Extrospekce = pozorování okolí DOTAZNÍKROZHOVOR PSYCHOLOGICKÝ TEST KAZUISTIKA = popsání případu ROZBOR VÝSLEDKU ČINNOSTI EXPERIMENT

7 HISTORIE PSYCHOLOGIE Rozlišujeme 3 období podle tématu 1. Antika, středověk – duše 2. Nástup novověku – vědomí 3. prožívání, chování

8 1. Platon – duše pobývá v říši idejí Aristoteles – člověk má 3 části: tělo, duše, duch Aristoteles – člověk má 3 části: tělo, duše, duch – 3 typy duše: rostlinná, živočišná, lidská – 3 typy duše: rostlinná, živočišná, lidská Augustin – odpověď na otázky najdeme ve své duši Augustin – odpověď na otázky najdeme ve své duši Tomáš Akvinský – tělo + nesmrtelná duše; podle skutků dojdeme spásy; spojitost duše a přírody Tomáš Akvinský – tělo + nesmrtelná duše; podle skutků dojdeme spásy; spojitost duše a přírody Platon Aristoteles Augustin Tomáš Akvinský Platon Aristoteles Augustin Tomáš Akvinský

9 2. René Descartes – racionalismus John Locke – empirismus, člověk se rodí jak tabula rasa John Locke – empirismus, člověk se rodí jak tabula rasa G.W. Leibnitz – zabýval se stupni vědomí; náš život se odehrává ve vniternosti G.W. Leibnitz – zabýval se stupni vědomí; náš život se odehrává ve vniternosti John Locke René Descartes G. W. Leibnitz John Locke René Descartes G. W. Leibnitz

10 VZNIK PSYCHOLOGIE JAKO SAMOSTATNÉ VĚDY 1879 - V Lipsku vytvořil psycholog WUST 1. psychologickou laboratoř - Umělé laboratorní podmínky - Prováděl experimenty - Zakladatel experimentální psychologie

11 3. HLUBINNÁ PSYCHOLOGIE – nevědomí a) psychoanalýza S. Freud b) individuální psychologie – zabývá se individuem A. Adler c) analytická psychologie K. G. Jung BEHAVIORISMUS - sleduje chování, popírá dědičnost zakladatel J.B. Watson HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE - zaměření na člověka; potřeba seberailizace zakladatel A. Maslow GESTALT (TVAROVÁ, CELOSTNÍ PSYCHOLOGIE) – sleduje člověka jako celek zakladatel Wertheimer KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE – zabývá se pozorováním zakladatel Kelly na konci 20. století dochází ke spojení kognitivní psychologie a behaviorismu -> KOGNITIVNĚ BEHAVIORIÁLNÍ PSYCHOLOGIE - vedlejší směry: STRUKTURALISMUS – v osobnosti jsou struktury (části), zakladatel Titchener FUNKCIONALISMUS – fungování lidské osobnosti, zakladatel James

12 autor: VLADIMÍRA KUCHAŘÍKOVÁ PRAMENY: učivo 3. ročníku zsv ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, 4.C 2006/2007


Stáhnout ppt "ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PŘEDMĚT ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD."

Podobné prezentace


Reklamy Google