Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevPsychologie a její obecné základy AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotaceVznik a obecné cíle psychologie jako vědy Přínos/cílové kompetenceOrientace žáků v představě psychologie jako vědy VY_32_INOVACE_54_01

2 Řecké písmeno Psí bývá občas používáno jako symbol psychologie

3 Úvod Člověk je biologicko-sociální bytost, což se odráží vždy určitým způsobem v jeho osobnosti. Člověk je biologicko-sociální bytost, což se odráží vždy určitým způsobem v jeho osobnosti. Od svého narození si klade nejrůznější otázky, na které pak se snaží odpovědět sám, či hledat odpověď od jiných. Od svého narození si klade nejrůznější otázky, na které pak se snaží odpovědět sám, či hledat odpověď od jiných. Jsou to otázky, na které mu může dát odpověď vědní disciplína psychologie. Jsou to otázky, na které mu může dát odpověď vědní disciplína psychologie.

4 Co je psychologie ? Psychologie Psychologie ( z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech ( z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a-λογία ( logia ) = věda, výzkum, nauka) je věda, a-λογία ( logia ) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí (souhrnně označované jako psychika), a interakcí (souhrnně označované jako psychika), snaží se jej popsat, vysvětlit a predikovat. snaží se jej popsat, vysvětlit a predikovat.

5 Cíl psychologie vychází z hlavních úkolů, jež si tato mladá věda klade před sebe: jež si tato mladá věda klade před sebe: Studovat podněty, které vycházejí z vnějšího Studovat podněty, které vycházejí z vnějšího prostředí a působí na organismus člověka prostředí a působí na organismus člověka v přímé i nepřímé interakci. v přímé i nepřímé interakci. Studovat centrální zpracování těchto podnětů. Studovat centrální zpracování těchto podnětů. Studovat v neposlední řadě také reakce, které Studovat v neposlední řadě také reakce, které z tohoto zpracování vyplývají a jsou aktivní z tohoto zpracování vyplývají a jsou aktivní odezvou člověka směrem k vnějšímu prostředí. odezvou člověka směrem k vnějšímu prostředí.

6 Psychologické poznatky jsou používány ke zlepšení Psychologické poznatky jsou používány ke zlepšení kvality života lidí. kvality života lidí. Psychologie svými výzkumnými zjištěními velmi často ovlivňovala vznik zákonů regulujících trestní právo, náhled na homosexualitu či podmínek, za nichž je člověk trestně zodpovědný. Psychologie svými výzkumnými zjištěními velmi často ovlivňovala vznik zákonů regulujících trestní právo, náhled na homosexualitu či podmínek, za nichž je člověk trestně zodpovědný. Většina psychologů pracuje v psychodiagnostických oborech, zabývá se léčením mentálních poruch a jiných potíží formou psychoterapie či poradenství. Většina psychologů pracuje v psychodiagnostických oborech, zabývá se léčením mentálních poruch a jiných potíží formou psychoterapie či poradenství. Nezastupitelné místo v psychologii má – Aplikovaná psychologie, která své poznatky využívá například v personalistice nebo marketingu. Nezastupitelné místo v psychologii má – Aplikovaná psychologie, která své poznatky využívá například v personalistice nebo marketingu. Psychologie má také své místo ve výzkumu, jež je převážně financován soukromými společnostmi nebo v rámci školství na univerzitách. Psychologie má také své místo ve výzkumu, jež je převážně financován soukromými společnostmi nebo v rámci školství na univerzitách.

7 Lidská duše – historický vývoj: Platón (427 – 342 př. n. l.) Lidská duše: netělesná, nesmrtelná, existuje od věčnosti existuje od věčnosti Objektivní idealismus ho směřoval k úvahám, že pokud lidská duše: pokud lidská duše: před narozením žijící ve světě idejí před narozením žijící ve světě idejí má schopnost prostřednictvím abstraktního má schopnost prostřednictvím abstraktního myšlení si na tento svět rozpomínat (Anamnézis) myšlení si na tento svět rozpomínat (Anamnézis)

8 Aristoteles

9 Za zakladatele psychologie je považován Aristoteles Aristoteles (384 – 322 př. n. l.) dílo „ Peri psyché “ (o duši) rozděluje vše živé na látku (tělo) a formu (duši), rozděluje vše živé na látku (tělo) a formu (duši), obě složky nemohou existovat odděleně, obě složky nemohou existovat odděleně, zaniká duše zároveň s tělem ? zaniká duše zároveň s tělem ? Základní filozofická otázka – Co je prvotní, duše nebo tělo? dualismus dualismus Otázka : Kde je zdroj těchto věd? Základem každé vědy je: údiv (vyvolává otázky, pochybnosti, nejistotu). (vyvolává otázky, pochybnosti, nejistotu). To vede k uvědomění smrtelnosti a hledání smyslu života. To vede k uvědomění smrtelnosti a hledání smyslu života. Aristoteles vždy tvrdil, že úžas to byl, co přimělo lidi k filozofování. k filozofování.Zapamatuj: Divit se, znamená směřovat k poznání, když se divím, uvědomuji si své nevědění.

10 Psychologie – dává odpověď: jakým způsobem získáváme zkušenosti jakým způsobem získáváme zkušenosti zkušenosti uvádíme do praktických soustav zkušenosti uvádíme do praktických soustav reagujeme (radostně, lhostejně, odmítavě) reagujeme (radostně, lhostejně, odmítavě) vyjadřujeme své myšlenky – řečí vyjadřujeme své myšlenky – řečí dokážeme se učit, vynalézat, zpracování informace dokážeme se učit, vynalézat, zpracování informace Psychologii - nesmíme přeceňovat nebo nedoceňovat.

11 Pokus se odpovědět 1. 1. Jaký podobor psychologie využíváme v marketingu? 2. 2. Kdo je považován za zakladatele psychologie? 3. 3. Pokus se formulovat hlavní úkoly psychologie jako vědy. 4. 4. Jak se nazývá dominantní dílo Aristotela pro utváření psychologie?

12 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Psi2.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Psi2.svg 9.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Psi2.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aristoteles_Louvre.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aristoteles_Louvre.jpg 9.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aristoteles_Louvre.jpg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google