Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevDéjá vu AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotaceObjasnění tohoto pojmu v rámci současného vědeckého výkladu Přínos/cílové kompetenceSeznámení se diskutovaným pojmem Déjá vu VY_32_INOVACE_54_12

2 Záhadné slovo - Déjá vu Záhadné slovo - Déjá vu Jmenují se tak stovky tanečních klubů po celém světě, song zpěvačky Jmenují se tak stovky tanečních klubů po celém světě, song zpěvačky Beyoncé, film s Denzelem Washingtonem, počítačová hra, Beyoncé, film s Denzelem Washingtonem, počítačová hra, příběh Monty Pythonů atd. příběh Monty Pythonů atd. Pro vědce jde stále o oříšek, který není snadné vyřešit!

3 Pojem Déjá vu Pojem Déjá vu: v souvislosti se stavem Pojem Déjá vu: v souvislosti se stavem mysli použil poprvé francouzský mysli použil poprvé francouzský psycholog Emile Boirac v roce 1876. psycholog Emile Boirac v roce 1876. Odkazy na zkušenost podobnou Déjá vu Odkazy na zkušenost podobnou Déjá vu lze najít už v mnohem starší lze najít už v mnohem starší literatuře, takže nešlo o nový fenomén. literatuře, takže nešlo o nový fenomén.

4 PhDr. Émile Boirac (26. srpna 1851, Guelma, Alžír – 20. září 1917, Dijon) byl rektor univerzity v Grenoblu

5 Objektem seriózních psychologických výzkumů se ale stal pojem Déjà vu až koncem dvacátého století. Objektem seriózních psychologických výzkumů se ale stal pojem Déjà vu až koncem dvacátého století. Déjà vu znamená francouzsky „ již viděno“, vyslovováno [de ʒ a vy] a označuje také v psychologii jev uváděný v pojmu paramnésie. Déjà vu znamená francouzsky „ již viděno“, vyslovováno [de ʒ a vy] a označuje také v psychologii jev uváděný v pojmu paramnésie. Člověk má z ničeho nic intenzivní pocit něčeho už dříve prožitého, viděného nebo slyšeného. Člověk má z ničeho nic intenzivní pocit něčeho už dříve prožitého, viděného nebo slyšeného. V běžné řeči nebo např. v divadelní kritice může ale znamenat něco, co „jsme už viděli“, co není originální a původní. Současnost:

6 Ve vysvětlení tohoto prožitku se ovšem vědci rozcházejí Zatímco někteří jej považují za průvodní jev Zatímco někteří jej považují za průvodní jev psychických nemocí (jako je schizofrenie, stavy psychických nemocí (jako je schizofrenie, stavy úzkosti - fóbie, atd.), úzkosti - fóbie, atd.), další mluví o vedlejším účinku léčiv (déjá vu podle další mluví o vedlejším účinku léčiv (déjá vu podle nich může vzniknout třeba při kombinaci léků tlumících nich může vzniknout třeba při kombinaci léků tlumících příznaky chřipky amantadinu a fenylpropanolaminu). příznaky chřipky amantadinu a fenylpropanolaminu). Vysvětlením může být také určitá podobnost právě Vysvětlením může být také určitá podobnost právě prožívaného s tím, co jsme již v minulosti zažili, prožívaného s tím, co jsme již v minulosti zažili, ale nevěnovali jsme tomu příliš pozornosti. ale nevěnovali jsme tomu příliš pozornosti.

7 Věštecké sny Déjá vu dnes není nikterak výjimečným jevem. Déjá vu dnes není nikterak výjimečným jevem. S intenzivním pocitem něčeho už dříve zažitého, viděného nebo slyšeného se setkalo podle průzkumů určitě více než 70% lidí. S intenzivním pocitem něčeho už dříve zažitého, viděného nebo slyšeného se setkalo podle průzkumů určitě více než 70% lidí. // Člověk má většinou pocit, že to co vidí či slyší, prožil již jednou ve snu! ????? Někteří jedinci ale cítí, že to již v minulosti přímo i zažili, byť v mnohých případech to nebylo prakticky možné !!! //

8 Zatím, co druhý případ vysvětlují psychologové ! Tím: že jsme jednoduše zapomněli to, co už jsme jednou prožili Tím: že jsme jednoduše zapomněli to, co už jsme jednou prožili (nebo jsme tehdy měli krátkodobý výpadek pozornosti). (nebo jsme tehdy měli krátkodobý výpadek pozornosti). Prožitků jako ze snu se chytili věštci a psychotronici: 1) Pro ně je déjá vu jasným příkladem věšteckých snů. 2) Spojují je s vypjatými životními situacemi, během kterých je člověk schopen určitých průniků do nevědomých psychických člověk schopen určitých průniků do nevědomých psychických stavů. stavů. 3) Může jít například o vzpomínku z minulého života. // Mohli jste právě prožívané už jednou prožít v meditaci, vidět při bezduchém civění do prostoru nebo o tom opravdu snít. // // Mohli jste právě prožívané už jednou prožít v meditaci, vidět při bezduchém civění do prostoru nebo o tom opravdu snít. //

9 Alternativa vědeckého vysvětlení: Zpoždění přenosu informací Pro vznik pocitu již viděného existuje mnoho teorií. Můžete přijmout za své vysvětlení obyčejným zpožděním Můžete přijmout za své vysvětlení obyčejným zpožděním komunikace mezi pravou a levou hemisférou mozku. komunikace mezi pravou a levou hemisférou mozku. Každá z nich totiž zpracovává jednotlivé vjemy samostatně a jejich Každá z nich totiž zpracovává jednotlivé vjemy samostatně a jejich nepřetržitá vzájemná spolupráce vyvolává dojem, že fungují nepřetržitá vzájemná spolupráce vyvolává dojem, že fungují dohromady. dohromady. Podle některých vědců, ale mezi nimi může dojít ke krátkému Podle některých vědců, ale mezi nimi může dojít ke krátkému zpoždění přenosu informací, což má za následek to, že dominantní zpoždění přenosu informací, což má za následek to, že dominantní hemisféra později obdrží nějakou informaci dvakrát. hemisféra později obdrží nějakou informaci dvakrát. Vzhledem k tomu, že mozek nedokáže rozlišit, zda první informace Vzhledem k tomu, že mozek nedokáže rozlišit, zda první informace přišla před vteřinou, nebo před rokem, přišla před vteřinou, nebo před rokem, můžeme mít v určitý okamžik pocit, že jsme tu můžeme mít v určitý okamžik pocit, že jsme tu stejnou situaci už jednou prožili ! stejnou situaci už jednou prožili !

10 Déjá vu neboli paramnézie, může do značné míry zkomplikovat práci například : policejním vyšetřovatelům, protože si policejním vyšetřovatelům, protože si svědci trpící poruchou přesnosti a spolehlivosti svědci trpící poruchou přesnosti a spolehlivosti uložených vzpomínek mohou vybavovat falešné uložených vzpomínek mohou vybavovat falešné vzpomínky s pocitem absolutní jistoty, vzpomínky s pocitem absolutní jistoty, že se vše doopravdy odehrálo. že se vše doopravdy odehrálo.

11 Pokus se odpovědět 1. Déjá vu 1. Kdo se jako první z psychologů zabýval pojmem Déjá vu? 2. 2. Může tento typ paramnésie komplikovat nějaký výkon povolání? 3. 3. Pokus se nastínit vědecké vysvětlení tohoto pojmu v současné době. 4. 4. Použil se pojem Déjá vu i někde jinde mimo odbornou psychologii?

12 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Émile_Boirac_1.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Émile_Boirac_1.jpg 28.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Émile_Boirac_1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Beyonce_Knowles_with_necklaces.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Beyonce_Knowles_with_necklaces.jpg 28.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Beyonce_Knowles_with_necklaces.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Denzel_Washington_cropped.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Denzel_Washington_cropped.jpg 28.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Denzel_Washington_cropped.jpg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google