Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevMotivační procesy u člověka AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePřehled v problematice motivace u člověka Přínos/cílové kompetenceSeznámení studentů se složitostí lidského motivačního procesu VY_32_INOVACE_54_11

2 Motivy jednání člověka Motivace - vychází z latinského Moveo = hýbám Hlavní je: máme-li proniknout do smyslu lidské činnosti, musíme odhalit její pohnutky = MOTIVY. musíme odhalit její pohnutky = MOTIVY. // Motivy jsou osobní příčiny určitého chování, jako // Motivy jsou osobní příčiny určitého chování, jako bezprostřední psychologické pohnutky, příčiny bezprostřední psychologické pohnutky, příčiny reakcí, činností a jednání, zaměřené na uspokojování určitých reakcí, činností a jednání, zaměřené na uspokojování určitých svých potřeb. // svých potřeb. // Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. určitého cíle.

3 Potřeby Z psychologického hlediska potřeby dělíme na: 1) Primární (biologický) stav motivace: jsou to motivy individuální, aktivní, pro uspokojení životních jsou to motivy individuální, aktivní, pro uspokojení životních potřeb ( stavy, pudy, hlas, sex, žízeň, sociální a nervové aktivity) potřeb ( stavy, pudy, hlas, sex, žízeň, sociální a nervové aktivity) 2) Sekundární (sociální) stav motivace: navozuje AKTIVAČNÍ STAV, navozuje AKTIVAČNÍ STAV, v tomto případě není činnost sama o sobě cílem, ale v tomto případě není činnost sama o sobě cílem, ale prostředkem k dosažení jiného účelu (souvisí se sociálními prostředkem k dosažení jiného účelu (souvisí se sociálními vztahy, kulturními potřebami, výkonem, prestiží a psychickými vztahy, kulturními potřebami, výkonem, prestiží a psychickými potřebami) je označována jako: potřebami) je označována jako: = NADSTAVBOVÁ MOTIVACE =

4 Abraham Harold Maslow (1. dubna 1908 – 8. června 1970) A.H.Maslow je tvůrce teorie, že člověk má pět základních potřeb (od nejnižších po nejvyšší - tvoří jakousi pomyslnou „pyramidu“): Maslowova pyramida potřeb potřeba seberealizace potřeba seberealizace potřeba uznání, úcty potřeba uznání, úcty potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti potřeba bezpečí a jistoty potřeba bezpečí a jistoty základní tělesné, fyziologické potřeby základní tělesné, fyziologické potřeby První čtyři kategorie Maslow označuje jako nedostatkové potřeby a pátou kategorii jako potřeby existence (bytí) nebo růstové potřeby.

5 Maslowova pyramida (potřeb)

6 Motivace může být posilována: 1. odměna, pochvala, trest 2. anticipace - předvídáním úspěchu 3. prožitky skutečných úspěchů 4. zvýšená aspirace Posilování chápeme jako systém: otevřený (připravenost k novým adaptacím a změnám v chování) otevřený (připravenost k novým adaptacím a změnám v chování) relativně uzavřen (vůči vnějším vlivům) relativně uzavřen (vůči vnějším vlivům)

7 Motivaci můžeme rozlišit i na: 1. Motivaci pozitivní - je to NAPĚTÍ = dosažení žádoucího předmětu. žádoucího předmětu. 2. Motivace negativní - vzniká očekáváním něčeho nepříjemného. něčeho nepříjemného. 3. Úkolová motivace - pocit povinnosti, zodpovědnosti (sociální determinace lidské motivace) zodpovědnosti (sociální determinace lidské motivace) = Člověk – Společnost =

8 Motivace // celek vědomých i nevědomých psycho-norem, faktorů, na jejichž základě se uskutečňuje naše chtění a jednání // Zahrnuje také sféru prožívání !

9 Motivace jsou : - vnější pobídky a cíle - vnitřní motivy - vnitřní motivy Cíl /motiv = to co je hodnotné (redukce potřeby) Zaměření a aktivace jedince: 1. biologické pudy (primární motivy) 2. získané potřeby 3. zájmy a ideály

10 Motivační faktory: Zájem Zájem Potřeba Potřeba Ideál Ideál City City Emoce Emoce Motivace je dynamický proces: a) vznik motivu b) posilování či tlumení b) posilování či tlumení Vědomá regulace (voluntarizace) je možná i nevědomá regulace ( z potlačených tendencí je možná i nevědomá regulace ( z potlačených tendencí a pocitů / může být evokován velký vnitřní psychický a pocitů / může být evokován velký vnitřní psychický rozpor) rozpor)

11 Pokus se odpovědět 1. 1. Co rozumíš pod pojmem motivace člověka? 2. 2. Vyjádři, čím může být motivace posilována? 3. 3. Pokus se vysvětlit Maslowovu pyramidu potřeb. 4. 4. Jaké znáš motivační faktory? 5. 5. Jak dělíme z psychologického hlediska potřeby člověka?

12 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maslow-pyramida_potreb.gifhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maslow-pyramida_potreb.gif 28.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maslow-pyramida_potreb.gif http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psychology_Barnstar_Hires.png?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psychology_Barnstar_Hires.png?uselang=cs 28.9.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psychology_Barnstar_Hires.png?uselang=cs


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google