Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a právo TémaČlověk a právo Tematická oblastČlověk a právo NázevPrincip tvorby právních norem AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2013,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotaceTvorba právních norem a základní pojmy pro tvorbu práva v právním státě Přínos/cílové kompetenceZískání přehledu a orientace v legislativním procesu tvorby právních norem ve státě VY_32_INOVACE_53_02

2  Lidé mají nezcizitelné právo rozhodovat o svém osudu. Toto právo, formuluje čl. 2 první hlavy naší ústavy.  Naplněním tohoto práva můžeme hovořit o zákonodárné moci  Zvolení poslanci tak získají mandát provádět zákonodárnou moc (přijímat zákony, kontrolovat výkonnou moc atd.). Tvorba právních norem vychází ze zákonodárné moci

3 Vznik právních norem  V počátcích lidské společnosti neexistovaly psané zákony. zvykové normy,  Lidská společnost si postupně vytvářela zvykové normy, které se tradovaly ústně.  V další fázi dochází k sepsání právních norem, kdy hovoříme normativním právu o normativním právu (Atény, Řím). Existují dvě formy takového práva: soudcovské  právo soudcovské (Anglosaské země) kodexové  právo kodexové (platí ve většině zemí) ( právní norma je sepsána v obecné rovině)

4 Navrhnout zákon však může jen ten jednotlivec nebo instituce, která má ze zákona tzv. zákonodárnou iniciativu. V naší ústavě to jsou:  poslanci Parlamentu  Senát ČR  Vláda ČR  Zastupitelstvo vyššího správního celku (viz čl. 41 Ústavy) Postup při tvorbě zákonů a přijímání zákonů

5 Návrh zákona může být předložen ve formě zásad nebo paragrafovaného znění. parlamentních komisí 1) Návrh zákona se dostane nejprve do parlamentních komisí, kde jsou poslanci, kteří se specializují na určitou oblast veřejného života. Komise se k zákonu vyjádří a popřípadě navrhnou změny. jednání 2) Po tomto procesu přichází návrh zákona na jednání pléna Parlamentu. pléna Parlamentu. 3) Pokud je zákon schválen, je postoupen Senátu, pokud i ten vyjádří souhlas. 4) Je předložen prezidentu republiky k podpisu. vrátitParlamentu (Prezident má právo nepodepsat, a tím vrátit zákon Parlamentu).

6 Základní pojmy pro tvorbu práva ve státě:  Právo:  Právo: Souhrn obecně závazných pravidel chování a zachování vynucuje.  Právní řád:  Právní řád: Souhrn všech právních norem platných v určitém státě.  Právní norma:  Právní norma: Všeobecně závazné pravidlo pro chování lidí, jehož dodržování je vynutitelné státní mocí.

7 Právní síla:  Celý právní systém je tvořen pyramidou právních norem.  Jestliže existuje rozpor mezi dvěmi právními normami, norma obecnější pak se bere za základ norma obecnější. silnější  Mezinárodní normy jsou právně " silnější " než ústava a ústavní zákony.  Rozhodčím orgánem při případném porušení je Evropský soudní dvůr.

8  Právní vztahy:  Právní vztahy: jsou společenské vztahy upravené právními normami.  Právní skutečnost:  Právní skutečnost: je skutečnost, s níž právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.  Právní úkon: je právní skutečnost, která je projevem vůle založit, změnit nebo zrušit právní vztah.

9 Obecně závazné právní předpisy  Ústava  Ústava - schvaluje ji Parlament České republiky 3/5 většinou hlasů.  Zákony  Zákony - schvaluje je Parlament prostou většinou hlasů.  Vládní nařízení  Vládní nařízení - vydává vláda zmocněním ze zákona.  Vyhlášky jednotlivá ministerstva  Vyhlášky - vydávají je jednotlivá ministerstva. Samosprávné orgány - Samosprávné orgány (obce) = obecně závazné vyhlášky.

10 Manipulace se zákonem: Přijetí zákona 1.Novelizace 1.Novelizace - změní se jen určité části zákona. 2.Derogace 2.Derogace - zrušení některých ustanovení. 3.Zrušení zákona zákonnou formou zveřejnit  Veškeré právní předpisy se musí zákonnou formou zveřejnit.  Zákony, vládní nařízení, vyhlášky a některé směrnice všeobecného Sbírce zákonů České republiky. rázu se zveřejňují ve Sbírce zákonů České republiky.  Teprve zveřejněním nabývají platnosti.

11 Pokus se odpovědět 1. Co rozumíš pod pojmem právní síla? 2. Ve kterých zemí se uplatňuje soudcovské právo a pokus se ho charakterizovat. 3. Pokus se formulovat pojem zákonodárná iniciativa. 4. Dokážeš říci co znamená pojem – Derogace? 5. Co si představuješ pod pojmem zákonodárná moc ve státě?

12 Zdroje a prameny Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno 2003. Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M 1993. Knapp, V.: Teorie práva. 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha 1995. Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2004. Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha 1997 http://cs.wikipedia.org/wiki/Právo


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google