Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_53_01 Škola
Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělání Vzdělávací obor Nauka o společnosti Tematický okruh Člověk a právo Téma Tematická oblast Název Pojem právo a jeho vývoj v dějinách Autor PaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročník Leden 2013,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník Anotace Obecná formulace práva jako pojmu a jeho historický vývoj Přínos/cílové kompetence Proniknutí do formování práva z historického hlediska

2 Právo jako pojem // Je to normativní soustava, tvořená
Pojem právo je možné vnímat jako soubor příkazů a zákazů, jako vzorec chování v daném státě. Plnění práva je vynucováno státní mocí. // Je to normativní soustava, tvořená souborem platných právních norem, tj. pravidel chování (příkazů, zákazů nebo dovolení), kterými se řídí lidské spolužití, a které jsou uznávané nebo přímo stanovené státem. //

3 Prvotnost morálního základu pro tvorbu práva
Morálka je souhrn určitých pravidel příkazů, norem, jimiž by se lidé měli ve svém životě řídit. Od právních norem se liší tím, že se nedá soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce (tresty). Morálka předchází právu.

4 Vznik právních norem V počátcích lidské společnosti neexistovaly
psané zákony. Lidská pospolitost si postupně vytvářela určité zásady chování, které se tradovaly ústně. Takovému právu se říká zvykové. V další fázi vývoje si lidé vynutili sepsání právních norem v antických Aténách a Římě. Je všem přístupné, nazývá se normativní.

5 Existují prakticky dvě formy takového práva
V anglosaských zemích je to právo soudcovské. V něm převažují soudní precedenty jako pramen práva, kterými je soud vázán (ve Velké Británii existuje dosud kolem takových rozhodnutí). Většina zemí dává přednost formě kodexového práva, kde právní norma pro určitou oblast je souhrnně sepsána v obecné rovině (například u nás Zákoník práce, Občanský zákoník atd.).

6 Historický vývoj práva
Východní despocie: Není možné určit přesný moment, kdy vzniklo právo. Již v prvních lidských společenstvích se objevovala určitá pravidla chování, kterými se lidé řídili. Původně to byla pravidla nepsaná (tzv. právo zvykové), předávaná ústní tradicí. Nejstarší zákony sepsali pravděpodobně Sumeřané v Mezopotámii kolem st. př.n.l.

7 Chammurapiho zákoník Kodex krále Chammurapiho je
babylonský zákoník, vydaný králem Chammurapim. Pochází přibližně z roku 1686 př. n. l. Staršími jsou jen zápisy o zákonech sumerského krále Urnammy z města Uru (zhruba 2050 př. n. l.) a další dva zákoníky z Mezopotámie. Tento kodex byl vytesaný do kamenné desky a vystavený na veřejném místě. V 282 článcích shrnul tehdejší právo a byl postaven na principu msty (oko za oko, zub za zub).

8 Kodex krále Chammurapiho

9 Spravedlivé zákony z Chammurapiho zákoníku
Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. 16. Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. 22. Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen. 109. Jestliže šenkýřka, v jejímž domě se scházeli zločinci, tyto zločince nezadržela a do paláce nepřivedla, bude tato šenkýřka usmrcena. 195. Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku. 196. Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko. 197. Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost. 198. Jestliže vyrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra. 205. Jestliže otrok jiné osoby udeřil příslušníka třídy plnoprávných občanů ve tvář, uříznou mu ucho. 233. Jestliže stavitel postavil někomu dům a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých vlastních prostředků.

10 2) Principy tvorby právních norem
Nejdokonalejší právní systém starověku vytvořili Římané Římské právo Principy: nepřípustnosti retroaktivity (zpětného působení práva) princip presumpce neviny (předpoklad o nevině až do rozhodnutí soudu) teze "co není zakázáno, je dovoleno„ princip určování rodičovství (matka jistá, otec nejistý) princip "při pochybnostech se rozhoduje ve prospěch obžalovaného"

11 Codex Theodosianus je sbírka zákonů z doby pozdní antiky, 438 jej vydal východořímský císař Theodosius II.

12 3) Středověk Corpus iuris civilis Zákon Sudnyj ljudem
Čtyřdílný občanský zákoník, který nechal v 6. st. sestavit byzantský císař Justinián I. Zákon Sudnyj ljudem Nejstarší slovanský zákoník, který pro Velkou Moravu vytvořili Konstantin a Metoděj. Statuta Konrádova napsal ve 12. st. kníže Konrád II. První psaný zákoník v českých zemích. Magna charta libertatum Anglický právní dokument z roku Omezoval pravomoci panovníka a vyjmenovával některá práva poddaných.

13 4) Novověk Osvícenství Code civil
V 18. a 19. st. se začaly objevovat právní normy svou podobou velmi blízké těm současným. ( Tereziánský a Josefínský trestní kodex, Tereziánský kodex soukromého práva a Obecný zákoník občanský z roku 1811). Code civil Občanský zákoník vypracovaný v roce 1804 za císaře Napoleona I., jenž se stal vzorem pro další evropské země.

14 Pokus se odpovědět Co rozumíš pod pojmem zvykové právo?
Kdo to byl král Chammurapi ? Pokus se formulovat pojem presumpce neviny. Odliš podobu soudcovského práva od práva kodexového. Znáš nějaký příklad středověkého zákoníku?

15 Zdroje a prameny Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M Knapp, V.: Teorie práva . 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."

Podobné prezentace


Reklamy Google