Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z dějin práva Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z dějin práva Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."— Transkript prezentace:

1 Z dějin práva Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488

2 2 Obsah Úvod Chammurapiho zákoník Zákon dvanácti desek Zákon sudnij ljudem Horní zákon Ordály Právní předpisy upravující státní organizaci Obecný zákoník český Použité zdroje

3 Úvod 3 Těžko lze označit přesný okamžik, kdy právo vzniklo. Každá společnost si od počátku stanovovala určitá pravidla chování. (Zprvu bylo právo obsaženo v pravidlech náboženských a společenských – lišilo se podle stupně vývoje společnosti, její úrovně, kultury či tradic). Právo jako řád, jenž přiznává možnost chovat se určitým způsobem, nejprve existovalo pouze ve vědomí lidí - právo zvykové (obyčejové).

4 Chammurapiho zákoník 4 K nejstarším známým zákoníkům patří kodex babylonského krále Chammurapiho (1800 př. n. l.). V 280 paragrafech obsahoval ustanovení práva občanského, trestního a obchodního. Zákoník byl vytesán do kamenné desky zasazené do země a vystaven na veřejném místě. Byl postaven na principu odvety (oko za oko, zub za zub). Obr. 1

5 Zákon dvanácti desek 5 Značného rozkvětu doznalo právo v antice. nejznámějším soupisem práva, který vznikl v období 5. století před. n. l. je římský Zákon dvanácti desek ( Lex duodecim tabularum). Desetičlenná komise zvolená lidem na dvanácti tabulích shrnula obyčejové právo rodinné, sousedské, dědické, správní a procesní. Základní zásadou byla nedotknutelnost soukromého vlastnictví.

6 Zákon sudnyj ljudem 6 Za nejstarší slovanskou památku z oblasti práva je považován Zákon sudnyj ljudem (vznikl v druhé polovině 9. století) s předpisy trestního a rodinného práva, který jako překlad římského Zákoníku vytvořili pro Velkomoravskou říši Konstantin a Metoděj. Obr. 2

7 Horní zákon 7 V počátcích českého státu se právo stanovuje formou nařízení panovníků (např. Dekrety Boleslavovy). Významným právním dokumentem byl tzv. horní zákoník, který nechal v letech 1300 – 1305 sepsat Václav II. K rozvoji práva v českých zemích přispěl Karel IV., když se součástí jím založené Karlovy univerzity stala i právnická fakulta. Obr. 3

8 Ordály 8 Obr. 3 Ve středověku vedla často soudní řízení církev. Jako důkaz ji sloužily tzv. ordály – Boží soudy (např. přísaha na žhavé železo, potopení svázaného souzeného do vody – pokud vyplaval, byl nevinen). Ordály byly zrušeny až s posílením státní moci za Karla IV.

9 Právní předpisy upravující státní organizaci 9 V 16. století vznikaly první právní předpisy upravující státní organizaci (např. Zemská zřízení království českého). Soubory práv v minulosti často sepisovaly i soukromé osoby jako tzv. právní knihy (např. Práva zemská česká Ondřeje z Dubé, O práviech, sudiech a dskách země české knihy devatery Viktorina Kornela ze Všehrd). Erb Ondřeje z Dubé Obr. 5

10 Obecný zákoník občanský 10 V 18. století v období absolutismu a osvícenství se začaly objevovat právní normy v podobě, jak je známe dnes. Jsou vydány např. tereziánský a josefínský trestní kodex, tereziánský kodex soukromého práva a v roce 1811 císařský Obecný zákoník občanský (překlad Všeobecného zákoníku občanského vydaného císařem Františkem I.). Obr. 6

11 11 Použité zdroje Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2004. ISBN 80-86285-68-5 Bartoníčková, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2631-8 Obecný zákoník občanský z roku 1811. Rovnoprávnost.cz [online]. 2007 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://www.rovnopravnost.cz/zpravy/obecny- zakonik-obcansky-z-roku-1811-1224 /http://www.rovnopravnost.cz/zpravy/obecny- zakonik-obcansky-z-roku-1811-1224 / Obr. 1: http://iuridictum.pecina.cz/images/thumb/b/b9/Chammurapi1.jpg/200px- Chammurapi1.jpghttp://iuridictum.pecina.cz/images/thumb/b/b9/Chammurapi1.jpg/200px- Chammurapi1.jpg Obr. 2: http://www.orthodoxia.cz/c_m/img/cyrmet.gifhttp://www.orthodoxia.cz/c_m/img/cyrmet.gif Obr. 3: http://www.lovecpokladu.cz/img/2008/viky/viky20080907-3.jpg Obr. 4: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Wasserprobe.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Wasserprobe.jpg Obr. 5: http://www.castrum.cz/data/editor/8cs_3_big.jpghttp://www.castrum.cz/data/editor/8cs_3_big.jpg Obr. 6: http://i.lidovky.cz/11/054/lnc460/APE3b781b_justzakonik.png Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Z dějin práva Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."

Podobné prezentace


Reklamy Google