Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z dějin práva Občanský a společenskovědní základ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z dějin práva Občanský a společenskovědní základ"— Transkript prezentace:

1 Z dějin práva Občanský a společenskovědní základ
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Občanský a společenskovědní základ Z dějin práva Autor: Mgr. Pavel Semerák

2 Obsah Úvod Chammurapiho zákoník Zákon dvanácti desek
Zákon sudnij ljudem Horní zákon Ordály Právní předpisy upravující státní organizaci Obecný zákoník český Použité zdroje

3 Úvod Těžko lze označit přesný okamžik, kdy právo vzniklo. Každá společnost si od počátku stanovovala určitá pravidla chování. (Zprvu bylo právo obsaženo v pravidlech náboženských a společenských – lišilo se podle stupně vývoje společnosti, její úrovně, kultury či tradic). Právo jako řád, jenž přiznává možnost chovat se určitým způsobem, nejprve existovalo pouze ve vědomí lidí - právo zvykové (obyčejové).

4 Chammurapiho zákoník K nejstarším známým zákoníkům patří kodex babylonského krále Chammurapiho (1800 př. n. l.). V 280 paragrafech obsahoval ustanovení práva občanského, trestního a obchodního. Zákoník byl vytesán do kamenné desky zasazené do země a vystaven na veřejném místě. Byl postaven na principu odvety (oko za oko, zub za zub). Obr. 1

5 Zákon dvanácti desek Značného rozkvětu doznalo právo v antice. nejznámějším soupisem práva, který vznikl v období století před. n. l. je římský Zákon dvanácti desek ( Lex duodecim tabularum). Desetičlenná komise zvolená lidem na dvanácti tabulích shrnula obyčejové právo rodinné, sousedské, dědické, správní a procesní. Základní zásadou byla nedotknutelnost soukromého vlastnictví.

6 Zákon sudnyj ljudem Za nejstarší slovanskou památku z oblasti práva je považován Zákon sudnyj ljudem (vznikl v druhé polovině 9. století) s předpisy trestního a rodinného práva, který jako překlad římského Zákoníku vytvořili pro Velkomoravskou říši Konstantin a Metoděj. Obr. 2

7 Horní zákon V počátcích českého státu se právo
stanovuje formou nařízení panovníků (např. Dekrety Boleslavovy). Významným právním dokumentem byl tzv. horní zákoník, který nechal v letech 1300 – 1305 sepsat Václav II. K rozvoji práva v českých zemích přispěl Karel IV., když se součástí jím založené Karlovy univerzity stala i právnická fakulta. Obr. 3

8 Ordály Ve středověku vedla často soudní řízení církev. Jako důkaz ji sloužily tzv. ordály – Boží soudy (např. přísaha na žhavé železo, potopení svázaného souzeného do vody – pokud vyplaval, byl nevinen). Ordály byly zrušeny až s posílením státní moci za Karla IV. Obr. 3

9 Právní předpisy upravující státní organizaci
Erb Ondřeje z Dubé V 16. století vznikaly první právní předpisy upravující státní organizaci (např. Zemská zřízení království českého). Soubory práv v minulosti často sepisovaly i soukromé osoby jako tzv. právní knihy (např. Práva zemská česká Ondřeje z Dubé, O práviech, sudiech a dskách země české knihy devatery Viktorina Kornela ze Všehrd). Obr. 5

10 Obecný zákoník občanský
V 18. století v období absolutismu a osvícenství se začaly objevovat právní normy v podobě, jak je známe dnes. Jsou vydány např. tereziánský a josefínský trestní kodex, tereziánský kodex soukromého práva a v roce 1811 císařský Obecný zákoník občanský (překlad Všeobecného zákoníku občanského vydaného císařem Františkem I.). Obr. 6

11 Použité zdroje Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd . Brno: DIDAKTIS, ISBN Bartoníčková, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, ISBN Obecný zákoník občanský z roku 1811. Rovnoprávnost.cz [online] [cit ]. Dostupné z:  Obr. 1: Obr. 2: Obr. 3: • Obr. 4: • Obr. 5: • Obr. 6: Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Z dějin práva Občanský a společenskovědní základ"

Podobné prezentace


Reklamy Google