Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Trestní právo Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Trestní právo Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad."— Transkript prezentace:

1 Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Trestní právo Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad 2013 Název:VY_32_INOVACE_16.1.14.OBN Anotace: Trestní právo, členění trestního práva, protiprávní jednání, dělení trestních činů. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky oborů technického zaměření. Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk výuky. Závěrečné otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako zdroj informací pro samostudium nebo k opakování. Učební materiál lze prezentovat pomocí dataprojektoru nebo použitím interaktivní tabule.

2 Trestní právo

3

4 soubor právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím jednáním vymezuje trestné činy a tresty za ně

5 Členění trestního práva trestní právo hmotné - určuje, co je trestný čin - určuje, jaký trest je za ně uložen trestní právo procesní - upravuje postup, kterým budou trestné činy zjištěny a pachatelé potrestáni

6 Protiprávní jednání Trestné činy společensky nebezpečné jednání, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně řeší je soudy sankce – odnětí svobody, peněžitý trest, apod.

7 Protiprávní jednání Přestupky nižší stupeň nebezpečnosti činu pro společnost řeší je – policie, obce, úřady sankce – napomenutí, pokuta, apod.

8 Dělení trestních činů trestní činy proti republice trestní činy hospodářské trestní činy proti pořádku ve veřejných věcech trestní činy obecně nebezpečné trestní činy hrubě narušující občanské soužití trestní činy proti rodině a mládeži trestní činy proti životu a zdraví

9 Dělení trestních činů trestní činy proti svobodě a lidské důstojnosti trestní činy proti majetku trestní činy proti lidskosti trestní činy proti brannosti a civilní službě trestní činy vojenské

10 Kontrolní otázky 1.Jaký je rozdíl mezi trestním právem hmotným a procesním? 2.Jaký je rozdíl mezi trestným činem a přestupkem? 3. Jmenuj některé trestní činy.

11 Odpovědi 1.trestní právo hmotné - určuje, co je trestný čin a jaký trest je za ně uložen trestní právo procesní - upravuje postup, kterým budou trestné činy zjištěny a pachatelé potrestáni 2. trestný čin je společensky nebezpečné jednání, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně, řeší je soudy, sankce – odnětí svobody, peněžitý trest, apod.

12 Odpovědi 2. Přestupek je nižší stupeň nebezpečnosti činu pro společnost, řeší je policie, obce, úřady, sankce – napomenutí, pokuta, apod. 3. trestní činy proti svobodě a lidské důstojnosti, trestní činy proti majetku, trestní činy proti lidskosti, trestní činy proti brannosti a civilní službě, trestní činy vojenské

13 Použité zdroje Cliparty – Dostupné pod licencí Microsoft Office 2003 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi...cz&CTT=114) na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ VALENTA, Milan. Občanská nauka pro SOŠ a pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 1999. ISBN 80-7235-080-3 DUDÁK, Vladislav a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy a studijní obory SOU. Dotisk 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2005. ISBN 80-7235-233-4 EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 80-86285-65-5 ŠÍMA, Alexander; SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 7., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-500-3


Stáhnout ppt "Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Trestní právo Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google