Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast:Ekonomika Tematická oblast:Zaměstnanci Téma:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ročník:3. Datum vytvoření:listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast:Ekonomika Tematická oblast:Zaměstnanci Téma:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ročník:3. Datum vytvoření:listopad."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast:Ekonomika Tematická oblast:Zaměstnanci Téma:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ročník:3. Datum vytvoření:listopad 2012 Název:VY_32_INOVACE_09.3.19.EKO Anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, přijímání opatření k předcházení rizik Metodický pokyn: Inovativnost materiálu je zvýšena možností aktivního zapojení žáků pomocí interaktivní tabule. Při závěrečném opakování je použito animací. Prezentace je primárně určena pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3  zaměstnavatel stanoví v součinnosti s právními předpisy taková opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo dokonce poškození lidského zdraví v pracovním procesu

4 Zaměstnanec je seznámen s pokyny a informacemi o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:  při přijetí  při převedení na jinou práci  při změně technologie Zaměstnavatel je povinen vést dokumentaci o pokynech a informacích. Zaměstnavatel pravidelně organizuje pro zaměstnance školení. (první při nástupu)

5  náklady, které jsou nutné vynaložit na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je povinen uhradit zaměstnavatel  zaměstnanec při své práci nesmí být ohrožován na zdraví a životě => zaměstnavatel musí vytvářet bezpečné pracovní podmínky i pracovní prostředí

6 Prevence rizik – veškerá opatření (právní i ostatní), která zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci Cíl opatření – předcházet rizikům, odstraňovat je, neodstranitelná rizika se snažit minimalizovat Povinnosti zaměstnavatele –  vyhledávat rizika (nebezpečné činitele pracovního prostředí i pracovních podmínek)  zjišťovat jejich příčiny a zdroje  hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění

7 Povinnost zaměstnavatele  vést dokumentaci o vyhledávání, vyhodnocování rizik a přijatých opatřeních  přijmout opatření pro zdolávání mimořádných událostí (havárie, povodně, požáry), evakuace zaměstnanců  zajistit zaměstnance, kteří v případě nebezpečí organizují první pomoc, evakuaci, přivolají HZS ČR, Policii ČR

8  je povinen zajistit na své náklady úpravu pracoviště pro osoby se zdravotním postižením  je povinen zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pomůcky a kontrolovat jejich používání  je povinen objasnit příčiny, okolnosti pracovního úrazu, vést knihu úrazů, vyhotovovat záznamy a dokumentaci o úrazech

9  má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  může odmítnout práci, když se domnívá, že ohrožuje jeho život  má povinnost dbát o své zdraví a bezpečnost  má povinnost účastnit se školení  má zákaz požívat alkoholické nápoje a zneužívat návykové látky (na požádání je povinen se podrobit testu na zjištění alkoholu)

10 KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. EKONOMIKA pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Vydání páté. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2012 ISBN 978-80-87204-60-3. SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA – Zákoník práce, Vydání čtrnácté. Praha: GRADA, 2013 ISBN 978-80-247-4628-9 Klipart – dostupný pod licencí Microsoft Office 2003 na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ http://office.microsoft.com/cs-cz/images/


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast:Ekonomika Tematická oblast:Zaměstnanci Téma:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ročník:3. Datum vytvoření:listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google