Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojem, význam a historie práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojem, význam a historie práva"— Transkript prezentace:

1 Pojem, význam a historie práva
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín ÚVOD DO PRÁVA Pojem, význam a historie práva © Helena Plačková, 2012 VY_32_INOVACE_15-01-PK VY_62_INOVACE_27-01-SE

2 CZ.1.07./1.5.00/34.0473 - INTERAKTIVNĚ KE SVÉ BUDOUCNOSTI
METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU Název vzdělávacího materiálu Úvod do práva Číslo vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_15-01-PK Číslo šablony III/2 Autor Plačková Helena, Mgr. Studijní obory Čtyřleté obory Ročník 2., 3. a 4. dle zařazení v ŠVP Vyučovaný předmět dle ŠVP Společenskovědní předměty Téma Občan a právo Očekávaný výstup Porozumí právu a jeho vztahu ke státu, odliší morální a právní normu Anotace (způsob použití) Inovovaný výukový materiál slouží k seznámení žáků s nejdůležitějšími informacemi o právu, morálce a státní moci Datum vytvoření Červen 2012 Druh výukového materiálu Prezentace v PowerPointu Klíčová slova Právo, morálka, vztahy ve státě, státní moc Rozvíjené klíčové kompetence Komunikativní kompetence, kompetence k učení a k řešení právních problémů Použitá literatura a zdroje Viz poslední snímek + archiv autora © Helena Plačková, 2012

3 Pojem a význam práva PRÁVO - soubor závazných norem vydaných nebo uznaných státem Tyto normy regulují chování společnosti Odchýlení od těchto norem → SANKCE PRÁVNÍ VĚDA - teoretická vědní disciplína studující právní vědy - dělí se na různé podobory

4 Základní členění práva
SUBJEKTIVNÍ PRÁVO – oprávnění jedince chovat se určitým způsobem OBJEKTIVNÍ PRÁVO – soubor pravidel závazných pro všechny členy společnosti Normy HMOTNÉHO PRÁVA – předpisy stanovující pravidla chování a sankce

5 Dějiny práva PRÁVO ZVYKOVÉ (obyčejové) – existovalo pouze ve vědomí lidí PRÁVO PSANÉ – sjednocení a sepsání práva obyčejového

6 Z dějin práva 1 800 př. n. l.: kodex babylonského krále Šalamouna
5. století př.n.l. : Zákon dvanácti desek (Lex duodecim tabularum) 6. století př. n. l.: Corpus iuris civilis 9. století: Zákon sudnyj ljudem 12. století: Statuta Konrádova století: práva stanovována formou nařízení panovníků

7 16. století: první právní předpisy upravující státní organizace (např
16. století: první právní předpisy upravující státní organizace (např. Zemská zřízení,…) století: právní normy dnešního typu (např. tereziánský kodex soukromého práva, v roce 1811 císařský patent Obecný zákoník občanský) 1804: Code civil (občanský zákoník)

8 PRÁVNÍ VÝVOJ ČESKÝCH ZEMÍ
Nejstarší české zákoníky jsou: Dekreta Břetislavova (1039) a Statuta Konráda II. Oty (1189) 1348: právo městské, dvorské, církevní 1811: Všeobecný zákoník občanský (u nás platný od 2. poloviny 20. stol.) 1920: Ústavní listina nově vzniklého Československa 1948: Ústava 9. května 1960: Ústava z roku 1960 1993: Ústava České republiky, platná od

9 Právní vědomí, spravedlnost, zákonnost
Právní vědomí má dvě strany: 1) znalost práva – představy lidí o platném právu 2) názory na spravedlnost – co je a co není spravedlivé SPRAVEDLNOST / NESPRAVEDLNOST ZÁKONNOST (legislativa): stav společnosti, který je v souladu s právem

10 Použitá literatura: Odmaturuj ze společenských věd, kolektiv autorů, DIDAKTIS 2008 Občanský a společenskovědní základ, kolektiv autorů, COMPUTER PRESS 2011 Společenské vědy pro střední školy, 3. díl, Průvodce pro učitele,kolektiv autorů, DIDAKTIS 2011


Stáhnout ppt "Pojem, význam a historie práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google