Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON Mgr. Michal Oblouk

2 PRÁVNÍ NORMA závazné pravidlo jednání, které přejímá nebo vytváří stát a jehož dodržování je státem vynucováno pod hrozbou postihu má tuto strukturu: DISPOZICE – pravidlo chování (vyjádření příkazu, zákazu, dovolení nebo nároku), např. „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi.“ HYPOTÉZA – podmínka pro uplatnění, např. „Každý je povinen ztracenou věc, kterou nalezl, vydat vlastníkovi.“ SANKCE – následky nesplnění, právní postih

3 MORÁLNÍ (ETICKÉ) NORMY
vznikají přirozeně jako soubor nepsaných pravidel, které nám říkají, že nemáme hledět jen na svůj prospěch, ale brát ohled i na ostatní při jejich porušení nás netrestají soudy a policie, ale je to otázka našeho svědomí hlavní morální zásady – takt, ohleduplnost a úcta k jiným lidem

4 PRÁVNÍ NORMA / MORÁLNÍ NORMA

5 VZNIK PRÁVNÍCH NOREM cesta zvyku – zvykové, obyčejové (nepsané) právo, řídily se jím např. barbarské kmeny v době stěhování národů cesta rozhodování nestranného soudce – soudcovské (precedentní) právo, angloamerický systém (přikládá obecnému právu váhu precedentu na základě toho, že by přece nebylo spravedlivé nakládat při různých příležitostech s obdobnými fakty různě - soubor precedentů/„common law“ je závazný pro budoucí rozhodnutí, v případech, kdy se strany nedohodnou na právní kvalifikaci, bude se soud řídit posledním precedenčním rozhodnutím příslušného soudu, pokud již byl podobný spor rozřešen v minulosti, je soud povinen následovat logiku předchozího rozhodnutí, pokud však soud shledá, že současný spor se zásadně liší od všech předchozích případů, má soudce pravomoc a povinnost precedent vytvořit) cesta smlouvy – dohoda, hlavní pramen mezinárodního práva cesta zákonů – normativní, kodexové (sepsané) právo, evropské kontinentální právo

6 NÁBOŽENSKÉ PRÁVO právní systém založený výslovně na náboženských přikázáních židovské právo - založeno na nezpochybnitelných zásadách, které Bůh zjevil proroku Mojžíšovi, jejich prvotním pramenem je posvátná kniha Tóra a jejich interpretací se zabývá halacha, řídí se jím některé komunity v Izraeli křesťanské právo - založeno na nezpochybnitelných zásadách, které Bůh zjevil proroku Ježíšovi, jejich prvotním pramenem je posvátná kniha Bible a jejich interpretací se zabývá kanonické právo, řídí se jím samotné církve a také například Vatikán islámské právo/šaría - založeno na nezpochybnitelných zásadách, které Bůh zjevil proroku Mohamedovi, jejich prvotním pramenem je posvátná kniha Korán a jejich interpretací se zabývá fiqh, řídí se jím mnoho zemí, je třetím nejrozšířenějším právním systémem na světě hinduistické právo - založeno na textu Zákoník Manuův, uznávali ho za doby své nadvlády Britové, ale od založení sekulární Indické republiky ztratilo na významu

7 NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ!
ZÁKONY soubory právních norem, které mají psanou podobu obecně závazné předpisy přijaté parlamentem v právním státě upravují vztahy mezi občany porušení zákonů je trestné KAŽDÝ MŮŽE ČINIT, CO NENÍ ZÁKONEM ZAKÁZÁNO, A NIKDO NESMÍ BÝT NIKÝM NUCEN DĚLAT NĚCO, CO NEUKLÁDÁ ZÁKON. NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ!

8 PRÁVNÍ ODVĚTVÍ - např. Pracovní právo, Rodinné právo, Občanské právo, Trestní právo PRÁVNÍ PŘEDPIS - např. Zákoník práce, Zákon o rodině, Občanský zákoník, Trestní zákoník PRÁVNÍ NORMA - např. Právo na odměnu za odvedenou práci, Vznik manželství, Dědictví, Druhy trestů a ochranných opatření

9 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_norma
umysly-13z-/vztahy-sex.aspx?c=A100519_125505_ona_vztahy_ves


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google