Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevEmoce člověka AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotaceZákladní charakteristika a rozdělení lidských emocí Přínos/cílové kompetenceSeznámení studentů se složitostí a spektrem lidských emocí VY_32_INOVACE_54_17

2 Emoce (z lat. e-motio, pohnutí) psychologické procesy (vnímání, paměť), psychologické procesy (vnímání, paměť), které zahrnující subjektivní zážitky které zahrnující subjektivní zážitky nižší city, které jsou nám vrozené nižší city, které jsou nám vrozené

3 fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, rychlosti dýchání) rychlosti dýchání) motorickými projevy (mimika, gestikulace), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti změnami pohotovosti vyvolávají a ovlivňují pak další psychologické procesy vyvolávají a ovlivňují pak další psychologické procesy poměrně snadno se přenášejí na ostatní poměrně snadno se přenášejí na ostatní (panika, pláč na pohřbech, neutišitelný smích..) (panika, pláč na pohřbech, neutišitelný smích..) silné emoce mohou poškodit zdraví nebo dokonce silné emoce mohou poškodit zdraví nebo dokonce přivodit smrt přivodit smrt

4 Emoce a společnost Émile Durkheim zastával názor, zastával názor, že určité emoce že určité emoce (úcta, pocit povinnosti či závazku), vytvářejí či závazku), vytvářejí stabilnější sociální stabilnější sociální pouta, která v zásadě pouta, která v zásadě umožňují fungování umožňují fungování společnosti. společnosti.

5 subjektivita - na stejné situace mohou různí jedinci subjektivita - na stejné situace mohou různí jedinci odpovídat různými a různě intenzivními emocemi odpovídat různými a různě intenzivními emocemi - emoce se spouštějí samovolně, s nízkou spontánnost - emoce se spouštějí samovolně, s nízkou možností jejich ovlivnění rozumem možností jejich ovlivnění rozumem předmětnost - emoce se vztahují ke konkrétnímu zážitku předmětnost - emoce se vztahují ke konkrétnímu zážitku (tím se liší od nálady, která je spíše nezacílená) (tím se liší od nálady, která je spíše nezacílená) aktuálnost - emoce se odehrávají bezprostředně aktuálnost - emoce se odehrávají bezprostředně polarita - emoce lze zpravidla umístit na dimenzi polarita - emoce lze zpravidla umístit na dimenzi libost – nelibost libost – nelibost vliv na paměť - emoční stavy mají vliv na paměťové vliv na paměť - emoční stavy mají vliv na paměťové procesy procesy

6 aktivují psychiku, organismus aktivují psychiku, organismus tlumící – tlumí smutek a evokují starost o běžné dění tlumící – tlumí smutek a evokují starost o běžné dění regulační – čeho se bojím, toho se vyvaruji regulační – čeho se bojím, toho se vyvaruji organizující – mohou organizovat naše celé jednání organizující – mohou organizovat naše celé jednání příprava jedince k adekvátní reakci na konkrétní zážitek příprava jedince k adekvátní reakci na konkrétní zážitek napomáhají ke vštípení zážitku (strach má jedince napomáhají ke vštípení zážitku (strach má jedince připravit na nebezpečí a vtisknout danou situaci do připravit na nebezpečí a vtisknout danou situaci do paměti jako nebezpečnou) paměti jako nebezpečnou) vedou k vymezení a hierarchizaci hodnot člověka vedou k vymezení a hierarchizaci hodnot člověka

7 Zahrnuje pět základních složek: 1. Znalost vlastních emocí. 2. Ovládání vlastních emocí. 3. Schopnost sebemotivace. 4. Schopnost empatie. 5. Schopnost přizpůsobit své jednání na základě emocí jiných lidí. základě emocí jiných lidí.

8

9

10 emocepodnětreakce strach nebezpečíútěk (únik), boj hněv překážka, nepřítelútok, agrese radost zisk, úspěchuvolnění, úsměv smutek ztráta hodnoty, neúspěchpláč, apatie důvěra přátelství, přímé jednáníspolehnutí se na druhého znechucení nepříjemná věc nebo situaceodstranění zdroje znechucení, únik očekávání neznámá, nejistá situaceorientace, získávání informací překvapení nečekaná situacenástup další emoce podle situace

11 1. intelektuální - zaměřené na překonávání překážek a problémů: a problémů: - cit pro pravdu a hodnotu pravdy - cit pro pravdu a hodnotu pravdy - zvědavost - zvědavost - frustrace z nepochopení - frustrace z nepochopení 2. morální - vystupují ve vztahu k morálce společnosti: - stud - stud - altruismus - altruismus - empatie - empatie 3. estetické - hodnotí a vyjadřují vkus člověka

12 je emocionální stav je emocionální stav jednotlivé nálady nemusí mít jasný jednotlivé nálady nemusí mít jasný předmět, nebývají zacílené předmět, nebývají zacílené z biochemického hlediska je nálada z biochemického hlediska je nálada ovlivněna 2 neurotransmitery: ovlivněna 2 neurotransmitery: noradrenalinem noradrenalinem serotoninem serotoninem

13 jde o chybění slov pro vyjádření emoce jde o chybění slov pro vyjádření emoce jedná se o poruchu identifikace a schopnosti popisu jedná se o poruchu identifikace a schopnosti popisu vlastních emocí vlastních emocí často si stěžují na různé tělesné příznaky, kterými ale často si stěžují na různé tělesné příznaky, kterými ale vyjadřují své emoce vyjadřují své emoce P ř í č iny:  Asymetrie mozku  Porucha komunikace mezi hemisférami mozku  Porucha funkce limbického systému  Vegetativní nebo imunitní porucha

14

15

16 Pokus se odpovědět 1. 1. Co rozumíš pod pojmem nálada ? 2. 2. Kdo z významných sociologů se zabýval studiem a popisem emocí? 3. 3. Pokus se vyjmenovat základní emoce a reakci na ně. 4. 4. Rozděl emoce podle intenzity a délky trvání. 5. 5. Pokus se vyjádřit charakteristiku hněvu.

17 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emile_Durkheim.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emile_Durkheim.jpg 2.10.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emile_Durkheim.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mabel'sStrangePredicament-1.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mabel'sStrangePredicament-1.jpg 2.10.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mabel'sStrangePredicament-1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maori_Rugbyplayer_tatooed.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maori_Rugbyplayer_tatooed.jpg 2.10.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maori_Rugbyplayer_tatooed.jpg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google