Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emoce (city).  Psychické jevy, které hodnotí objekty našeho poznávání a naši činnost, její průběh i produkty  Součást prožívání osobnosti  Vyjadřují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emoce (city).  Psychické jevy, které hodnotí objekty našeho poznávání a naši činnost, její průběh i produkty  Součást prožívání osobnosti  Vyjadřují."— Transkript prezentace:

1 Emoce (city)

2  Psychické jevy, které hodnotí objekty našeho poznávání a naši činnost, její průběh i produkty  Součást prožívání osobnosti  Vyjadřují prožívání subjektivního stavu a vztahu k působícím podnětům

3 City jako psychické procesy - příklady  Příjemný prožitek z pohledu na pěknou věc  Prudký výbuch hněvu  Radost z dobré zprávy  Nával smutku

4 City jako psychické stavy - příklad  Nálada, která nás ovlivňuje třeba několik dnů

5 City jako psychické vlastnosti (mají trvalejší charakter)  Citový vztah k rodičům  Vztah k místu, kde žijeme  Vztah ke vzdělání

6 Charakteristické rysy citů  Polarita citů – mnohé city tvoří protikladné dvojice, např.: radost- smutek, láska-nenávist, libost- nelibost, …  Ambivalence citů – smíšené (protichůdné) pocity. Současně prožíváme kladné i záporné emoce, např.: mám radost, ale obávám se následků, …

7 Charakteristické znaky citů  Subjektivnost (prožívání citů je vždy individuální)  Spontánnost (jsou nezávislé na vůli)  Aktuálnost  Předmětnost (jsou spojeny s nějakou věcí, osobou, myšlenkou apod.)  Vliv na další psychické jevy

8 Dělení emocí  Nižší – vývojově starší, souvisí s uspokojováním biologických potřeb, prostřednictvím nich reagujeme na změny v prostředí (např. údiv, strach, hněv, radost)  Vyšší – city tzv. společenského vědomí, jsou výsledkem socializace

9 Dělení vyšších citů  Morální (etické) city – souvisí s hodnotou dobra, vyjadřují hodnocení činů podle morálních hodnot společnosti (např. smysl pro čestné jednání)  Estetické city – prožívání krásy (např. symetrie) člověka povznáší. Je zčásti vrozené, ale musí být také rozvíjeno.

10  Intelektuální city – hodnota pravdy a poznání (zvídavost a radost z objevování)  Sociální – hodnota vztahů, např. sdílení radosti a smutku s blízkými, láska, úcta, …

11 Další dělení emocí  Stenické – podněcující, posilující emoce, dodávají energii a chuť do činnosti, zvyšují sebevědomí a radost ze života  Astenické – oslabující emoce, snižují aktivitu, zvyšují nesamostatnost, závislost, neprůbojnost

12 Citové projevy  Pocity – jednoduché emocionální jevy (fenomény) – hlad, únava, … Výjimečně mají i širší význam, např. pocity viny.  Nálady – setrvávající (dlouhodobější) emocionální stavy. Chorobné nálady, např. euforie (rozjařenost, stále spokojená nálada), deprese (skleslost), úzkost (napětí, obavy).

13  Afekty – silné, bouřlivé, krátce probíhající emoce (např. zuřivost). Obecně se vyznačují ztrátou nebo snížením sebekontroly a vysokou intenzitou.  Vášně – silné, dlouhotrvající emocionální stavy (např. sběratelské vášně, milostná vášeň).

14 Citové poruchy  Citová labilita (nevyrovnanost)  Averze – silný pocit nelibosti  Fobie – úzkostí provázený chorobný strach (např. klaustrofobie – strach z uzavřených prostor)  Citová deprivace (strádání) – málo kladných citových vztahů v raném dětství, chladné chování matky

15 rušivě zasahuje do citového, ale i intelektového a charakterového vývoje jedince rušivě zasahuje do citového, ale i intelektového a charakterového vývoje jedince

16 Děkuji Vám za pozornost

17 Kontrolní otázky a úkoly 1. Jak se označuje bouřlivá citová reakce? 2. Jak se označují emoce, které snižují aktivitu, zvyšují nesamostatnost? 3. Jak se označuje silný dlouhotrvající emocionální stav? 4. Jak se označuje panický strach? 5. Čím se liší vyšší city od nižších?

18 6. Uveďte příklad ambivalence citů. 7. Uveďte příklad polarity citů. 8. Uveďte příklad vyšších sociálních citů. 9. Jak lze rozvíjet estetické city? 10. Co může být příčinou citové deprivace?


Stáhnout ppt "Emoce (city).  Psychické jevy, které hodnotí objekty našeho poznávání a naši činnost, její průběh i produkty  Součást prožívání osobnosti  Vyjadřují."

Podobné prezentace


Reklamy Google