Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KOUTENSKA_11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KOUTENSKA_11."— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KOUTENSKA_11 Tematická oblast:Psychologie a pedagogika Cílová skupina žáci školy Téma:City Anotace: City jako psychické procesy Autor:Mgr. Olga Koutenská Datum vytvoření:13.08.2012

2

3  Věci, které se dějí kolem nás hodnotíme jako příjemné, nepříjemné, dobré, špatné…..  Během života prožíváme radosti, starosti, zklamání… - to vše nás motivuje pokračovat v činnosti dál nebo nás naopak odrazuje → → jsou to procesy citové a volní neboli motivační procesy

4 „Ne ten člověk žil více, který se dožil vysokého věku, ale ten, který svůj život více procítil.“

5  Ke všemu máme (i podvědomě) nějaký vztah (k tomu co máme v paměti, o čem přemýšlíme, co poznáváme atd.)  City vyjadřujeme co se nám v okolním světě líbí, na co se těšíme, čeho se bojíme….  Jen málokdy je nám něco úplně lhostejné  Veškeré naše konání je ovlivňováno city

6  City (emoce) jsou psychické procesy, které hodnotí to, co poznáváme a co děláme. Hodnocení se přitom řídí našimi potřebami a cíli.

7  Uvědomte si, co cítíte právě v tomto okamžiku. Zda vás něco příjemně naladilo nebo vám zkazilo náladu a je příčinou tohoto citu.  Psych. a ped. Rozsypalová str. 108

8  Představte si tyto situace a vyjmenujte city, které budou tyto představy provázet:  V teplém slunném dnu ležíte u vody. Všude je klid, jen voda a stromy lehce šumí.  Vaše nejlepší přítelkyně (přítel) byla akutně odvezena do nemocnice.  Podařilo se vám vyřešit problém, který vás delší dobu trápil.  Je zimní podvečer, velké vločky sněhu poletují vzduchem a vy se procházíte osvětleným předvánočně vyzdobeným městem.

9  Někdy se v běžné řeči místo slova cit používá výraz pocit, ten má však několik významů: 1. Pocit jako vnitřní prožitek (Dnes jsem pomohla staré paní…mám z toho dobrý pocit) 2. Pocit jako fyzický prožitek (Mám pocit, že se ochladilo) 3.Pocit jako tušení (Mám pocit, že na mě „leze“ chřipka)

10  A) Kladný vztah – projevuje se jako radost, uspokojení, uklidnění … = příjemný, libý cit  B) Odmítavý postoj – projevuje se jako odpor, strach, rozčilení … = nepříjemný, nelibý cit  C) Smíšené city – mnoho citů je smíšených = ambivalentních

11  City jsou spojeny s činností vegetativní nervové soustavy  City vyvolávají změny, které se projevují :  Zrychlené nebo zpomalené dýchání, zrychlený puls, vyšší TK, zčervenání,zblednutí, nechutenství…..  City si však uvědomujeme a ovládáme díky mozkové kůře

12  Často se ztotožňujeme s city člověka, který je nám blízký. Vciťujeme se do jeho situace. Vciťování = empatie  Antipatie = neschopnost se vcítit do něčí situace. Příčinou bývá lhostejnost, nezájem, rasistický postoj

13  City jsou subjektivní, ale projevují se navenek slovním a mimoslovním sdělením:  Výraz tváře  Pohyby  Držení těla  Hlasové projevy

14  Představte si někoho ze svých blízkých nebo konkrétní situaci, která se odehrála a uvědomte si, podle kterých projevů jste poznali co váš blízký prožívá.  Jak se projevuje u dětí velká radost, smutek, zklamání, leknutí.

15  Nakažlivost citů – city mají i společenskou stránku. Plní určitou úlohu ve vztazích mezi lidmi. Mezi lidmi, kteří se smějí se také rozesmějeme, mezi smutnými je nám úzko.  Polarita = protikladnost citů – skoro každý cit má svůj protikladný cit př. příjemné X nepříjemné  Spontálnost – nelze naplánovat prožití nějakého citu

16  Ambivalence = smíšenost citů – je to smíšení příjemných a nepříjemných citů př. cit lásky, radosti X strach o milovanou osobu př. těhotenství v mladém věku – mít rád a milovat své děti X smutek až záporný vztah, protože nemohla dokončit studium, cestovat  Neopakovatelnost – jednoho prožitého citu v téže podobě. „ nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.“

17  Citová adaptace = přizpůsobení „Člověk si zvykne i na šibenici“ opakovaným prožíváním něčeho se cit prožívání zmenšuje  Subjektivnost – pokud si to člověk neprožije na vlastní kůži, pak má jen mlhavou představu o citu

18  A. Tělesné city – jsou to ty, ve kterých prožíváme stav našeho těla. Jak se cítíme.  B. Citové reakce – jsou to city, které prožíváme při náhlé změně rovnováhy v organismu. Velmi intenzivní citová reakce se nazývá afekt. Citové reakce trvají krátkou dobu. afekty – vztek, strach, bouřlivá radost… afekt člověku někdy pomůže k vynikajícímu výkonu. Dochází k mobilizaci všech sil v těle. Útok – útěk.

19 Při některých situacích je zapotřebí přemýšlet, jednat rozvážně- to znamená potlačit a ovládnou afekt. Plné podání se afektu – hněvu, vzteku nepříznivě působí na druhé lidi Afekty vznikají náhle a trvají krátce. Jsou vyvolány zevním podmětem. Intenzita vzplanutí často neodpovídá síle okamžiku podmětu Člověk v afektu může něco rozbít nebo napadnout jinou osobu Dlouhodobé potlačení afektu vede ke zhoršení duševního a tělesného zdraví Napětí se může uvolnit sportem, prací, zpěve m… Cv. Jaký máte svůj způsob uklidnění

20  C. Citové stavy – dlouhotrvající ne příliš intenzivní prožívání vlastního stavu. Do citových stavů řadíme náladu, flustraci, deprivaci, stres, trému Nálada –může trvat hodiny, dny, minuty. Nálada závisí na událostech, podmětech z prostředí, na zdravotním stavu. Nálada ovlivňuje naše hodnocení lidí, naše nálada můře působit na náladu okolnách lidí. Flustrace – nastává v důsledku blokování možnosti uspokojit potřeby nebo cíle

21 Deprivace – nastává při chronickém neuspokojování potřeb a cílů. Základní potřeby jsou uspokojovány na úrovni existenčního minima, vede to k chronickému psychickému napětí. př. chronický nedostatek výživy, spánku… Stres – tíha, tlak, nátlak, psychická zátěž vzniká působením nějakého rušivého elementu na člověka během uspokojování potřeb a cílů. př. stres ve škole, v zaměstnání, v dopravě Tréma – druh strachu, který trvá delší dobu př. zkoušení ve škole, před divadelním představením

22  D. Citové vztahy – některé city přetrvávají i leta, celý život. Vytvářejí se k předmštům, k lidem, k zvířatům. Velmi silný citový vztah se nazývá vášeň – vášnivý sběratelé. intenzivní citové vztahy jsou silným motivem k jednání – obětování života za určitou ideou, vražda z nenávisti…  E. Vyšší a nižší city – k vývojově starším a nižším citům patří afekty. Afekty můžeme pozorovat i u zvířat. Dále sem patří city libosti, nelibosti při uspokojování základních biologických potřeb.

23 mezi vyšší city se řadí ty, které vznikají v průběhu socializace člověka. Tyto city jsou vlastní poze člověku. Jejich úroveň závisí na stupni socializace člověka Intelektuální city –ty, které člověk prožívá při poznání Estetické city – ty, které člověk prožívá při hodnocení z hlediska krásy Etické city – ty, které člověk prožívá při dodržování nebo porušování morálních zásad Sociální city – ty, které člověk prožívá ve styku s druhými lidmi

24  PAULÍKOVÁ, Phdr. Lea. Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium Praha, 1998, ISBN 80-85427-30-0.  ČECHOVÁ, Phdr.věra; ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie. Obecná psychologie pro střední zdravotnické školy. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1992, ISBN 80-862-92.  ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena. Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium Praha, 2003, ISBN 80-7333-014-8.


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KOUTENSKA_11."

Podobné prezentace


Reklamy Google