Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhFilozofie TémaFilozofie Tematická oblastFilozofie NázevDělení filozofie a hlavní filozofické disciplíny AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkSrpen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 4.ročník AnotaceDělení filozofie, disciplíny, ZFO a základní filozofické přístupy v historii Přínos/cílové kompetencePochopení základních filozofických přístupů a vnímání ZFO VY_32_INOVACE_52_ 02

2 Při sledování dějin filozofie nás upoutá střet dvou velkých principů: HMOTNÉHO a DUCHOVNÍHO Objevuje se dvojí rozdílný způsob tázání o povaze jsoucna!!! Šíře otázek, kterými se filozofie zabývá, je značná.

3 Základní filozofická otázka ZFO: má dvě stránky: a/ CO JE PRVOTNÍ - HMOTA nebo IDEA b/ JAKÝ JE VZÁJEMNÝ VZTAH mezi H a I (vědomím)

4 Základní filozofická otázka Vystupuje jako celek a) SMYSLOVÝ ODRAZ b) RACIONÁLNÍ ODRAZ c) EMOCIONÁLNĚ -VOLNÍ ODRAZ /celá lidská psychika/

5 Dělení filozofie: Tři hlavní teoretické filozofické směry: 1) ONTOLOGIE: /nauka o BYTÍ/ tážeme se na to, co kolem nás existuje, jakou má svět povahu, co to znamená "BÝT" (Eleaté). 2) GNOSEOLOGIE: /teorie POZNÁNÍ/ jak poznáváme, jak je možné něco poznat, co je poznání? 3) Filozofická ANTROPOLOGIE: /nauka o člověku/ kdo je to člověk, jaké je jeho postavení ve světě, jaké jsou jeho cíle?

6 FILOZOFIE PRAKTICKÁ: 1/ ETIKA: Teorie lidské mravnosti, nauka o lidském chování z hlediska dobra a zla. 2/ POETIKA: Nauka o lidské tvořivosti/kreativitě/, do níž patří také ESTETIKA - nauka o tvořivém lidském vztahu ke světu z hlediska krásy a ošklivosti. 3/ MEZNÍ FILOZOFICKÉ DISCIPLÍNY: F. dějin, F. náboženství, F. umělé inteligence, Filozofické problémy biologie apod.

7 ZÁKLADNÍ TENDENCE FILOZOFIE: a)MONISMUS: /monos-jeden/ (jediná substance) v základu světa stojí jediný princip b) DUALISMUS: /duo – dva/ základ světa je tvořen dvěma neslučitelnými substancemi. c)PLURALISMUS: / pluralis – vícerý / Hovoří o více principech !!!

8 a) MONISMUS: MONISMUS: /monos-jeden/ míní, že v základu světa stojí jediný princip (jediná substance), z kterého se odvozuje veškerá realita. DVA ZÁKLADNÍ MONISTICKÉ PŘÍSTUPY: 1/ MATERIALISTÉ:považují za základ světa HMOTU, z které se vyvíjí veškerá realita včetně reality DUCHOVNÍ. 2/ IDEALISTÉ: považují za základní a určující prvek IDEU, MYŠLENKU, BOŽSKÝ PRINCIP. DĚLÍ SE: a/ OBJEKTIVNÍ: duchovní základ světa existuje nezávisle na našich myšlenkách a našem prožívání (Platón, Georg Wilhelm Friedrich Hegel). b/ SUBJEKTIVNÍ: bytí je odvozeno z našeho vědomí, naše vědomí formuje realitu(G. Berkeley).

9 DUALISMUS tvrdí: že základ světa je tvořen DVĚMA NESLUČITELNÝMI a na sebe nepřevoditelnými principy (R.Descartes), dvě základní substance na sobě nezávislé !!! Metafysický dualismu Descartův, tj. rozlišení dvou podstat, věci rozlehlé (res extensa) a myslící (res cogitans). Starověký dualismus Aristotelův (považován za tvůrce) nepokládal tvary či formy věcí za samostatná jsoucna. Vycházel z Platónových představ o nesmrtelné duši ve smrtelném těle. b) DUALISMUS:

10 c) PLURALISMUS: Hovoří o více principech !!! Pluralismus ve filozofii (z latinského pluralis, množný, vícerý) označuje směr, který zdůrazňuje neredukovatelnou mnohost a rozmanitost světa. V prvním případě hovoříme o pluralismu ontologickém, který tuto neredukovatelnou mnohost vidí ve skutečnosti samé. To spatřujeme v postoji řeckých filosofů Empedokla, Anaxagory a Démokrita. Ve druhém případě se pluralismus Leibnizův a Pascalův staví proti dualismu Descartovu, protože zdůrazňuje mnohost různých přístupů, pohledů a pojetí.

11 Pokus se odpovědět: Základní filozofická otázka se skládá? Který směr zdůrazňuje neredukovatelnou mnohost a rozmanitost světa? Jak se jmenuje směr, který se zabývá možností poznání? Co to je monismus? Z jakých disciplín se skládá praktická filozofie ?

12 Zdroje a prameny Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha 1990 Blecha, I.: Filosofie, Nakladatelství Olomouc 1998 Fürst, M.: Filozofie, Fortuna, Praha 1994 Jaspers, K,: Úvod do filozofie, Praha 1991 Kratochvíl, Z.: Mýtus, filozofie, věda. Praha 1993 Liessmann, K.-Zenaty, G.: O myšlení – Úvod do filosofie, Votobia, Olomouc 1994 Michálek, J.: Co je to filozofie, Oikúmené, Praha 1992 Osborne, R.: Filozofie, Portál, Praha 2006 Popkin, R.-Stroll, A.: Filozofie pro každého, Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2005 Petříček, M. Jr.: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1992 Sláma, M.: Kapitoly ke studiu základů filosofie. Praha 1991 Šmajs, J. – Krob, J.: Úvod do ontologie. Brno 1994 Störig, H.J. Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1996 Weischedel, W.: Zadní schodiště do filozofie, Votobia, Praha 1992


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google