Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filosofie úvod do problému.... Pojem filosofie: Pojem F. vzniká jako složenina řeckých slov: filein (= milovat), sofia (= moudrost) Filosofie = „láska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filosofie úvod do problému.... Pojem filosofie: Pojem F. vzniká jako složenina řeckých slov: filein (= milovat), sofia (= moudrost) Filosofie = „láska."— Transkript prezentace:

1 Filosofie úvod do problému...

2 Pojem filosofie: Pojem F. vzniká jako složenina řeckých slov: filein (= milovat), sofia (= moudrost) Filosofie = „láska k moudrosti“ Pojem F. poprvé použil Pýthagorás (580 – 500) –Vymezil se tak proti ostatním filosofům, kteří se nazývali sofos (= moudří) Pojem F. pak přesněji vymezil Sókratés (470 - 399) –viz Platón: Symposion, s. 203 – 204

3 Filosofické disciplíny: 1. Ontologie - nauka o bytí. Řeší problémy jsoucna, bytí, hmoty, substance /podstaty/, času, konečna, nekonečna, pohybu, změny, vývoje, kvantity, kvality... 2. Metafyzika - zkoumá, co je nepřístupné smyslům, co se nachází za fyzickým světem: Prazáklady vzniku světa, základní příčina všeho jsoucího, formy boží existence, nadpřirozeno atd. 3. Gnoseologie (noetika, epistemologie) – zabývá se teorií poznání 4. Logika - nauka o správném myšlení 5. Etika - nauka o správném chování, učí o morálních hodnotách a mravním jedná 6. Estetika - nauka o kráse a umění

4 Filosofie a speciální věda Filosofie speciální věda zkušenost Určitá dílčí oblast (tematická redukce) Určitá metoda (metodická redukce) Otázka na podmínky celku Předvědecké každodenní bytí ve světě

5 Filosofie a speciální vědy 1. Filosofie, teologie 2. Speciální vědy 1.Reálné vědy 1.Přírodní vědy (fyzika, chemie, astronomie, medicína, biologie) 2.Kulturní vědy 1.Duchovní vědy (humanitní) (historie, religionistika, jazykověda, uměnověda) 2.Sociální a ekonomické vědy 2.Formální vědy (formální logika, matematika)

6 Faktory podmiňující filosofické tázání Zkušenost Údiv –viz: Immanuel Kant: Kritika praktického rozumu Pochybování – ztráta samozřejmosti –viz: Augustin: O trojici –viz René Descartes: Principy filosofie Přístup bez předpokladů Augustin (354 – 430)Immanuel Kant (1724 - 1804) René Descartes (1596 – 1650)

7 Filosofie - definice Filosofie je kritická rozumová věda o podmínkách možnosti empirické skutečnosti jako celku

8 Základní otázky filosofie –viz Platón: Ústava

9

10 Základní otázky filosofie Platón kritizuje každodenní zkušenost a možnost smyslového poznání věcí Rozlišuje mezi zdáním a pravým bytím Zdání je oblastí smyslovosti, náleží materiálnímu, tělesnému světu Pravé bytí – je oblastí duchovního světa, jeho poznání se uskutečňuje duchem

11 Základní otázky filosofie Pokud vnímáme nějaký smyslový vjem – vidíme krávu – vnímáme ji jako jev

12 Základní otázky filosofie Jev se mění (barva, tvar, stavba těla) ale stále rozpoznáváme krávu

13 a tohle je taky kráva Základní otázky filosofie

14 Co je ale to, co nám stále dovoluje vždy rozeznat krávu? Je to esence (bytnost) krávy, která je neproměnlivou skutečností, kterou rozpoznáváme, ale smyslově nevnímáme Čiré esence o sobě, věčné a neměnné předobrazy věcí - ideje Nejvyšší idea je idea dobra a krásy, která je totožná s absolutnem. V podobenství o jeskyni je jejím obrazem slunce. Mýtus anamnése – duše je svou esencí spřízněna. Před vstupem do pomíjejícího světa nazírala na ideje. Při vstupu do těla to došlo k jejich zapomenutí. Očištěním od smyslového poznání může u člověka dojít k rovzpomenutí si a k pravému poznání Mýtus methexe – vesmír vznikl působením tvůrce světa. Ten vytvořil přírodní věci z pralátky podle idejí. Základní otázky filosofie

15 Absolutno Základní otázky filosofie – platónský trojúhelník Já, subjekt, duše Bytí, substance, svět anamnésis methexis zkušenost

16 Základní otázky filosofie Filosofie bytí Filosofie já Filosofie ducha


Stáhnout ppt "Filosofie úvod do problému.... Pojem filosofie: Pojem F. vzniká jako složenina řeckých slov: filein (= milovat), sofia (= moudrost) Filosofie = „láska."

Podobné prezentace


Reklamy Google