Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. Je dobro dáno povinností? Teleologismus – cíl (telos) Deontologismus – povinnost (deon) Kantova etika – nejvýznamnější směr deontologismu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. Je dobro dáno povinností? Teleologismus – cíl (telos) Deontologismus – povinnost (deon) Kantova etika – nejvýznamnější směr deontologismu."— Transkript prezentace:

1 6. Je dobro dáno povinností? Teleologismus – cíl (telos) Deontologismus – povinnost (deon) Kantova etika – nejvýznamnější směr deontologismu

2 Norma Norma – pravidlo (měřítko) jednání Norma: a) právní – vynutitelnost silou b) mravní - motivace

3 Společnost Postavení na sdílení a obecném uznání určitých mravních norem Dva extrémy: a) extrémní individualizace mravnosti b) hypertrofie morálních předpisů

4 Odůvodnění norem Autoritou Osob Textů Tradice Práva Vědy Diskursem

5 Deontologismus Soustředění se na POVINNOST a ZÁVAZEK plnit ZÁKON, který říká, abychom dělali dobro.

6 Immanuel Kant (1724-1804) Königsberg (Královec, Kaliningrad) Zabýval se přírodovědou a filosofií Zpočátku racionalistický filosof Později „kopernikovský obrat“ (poznání není dáno vnější realitou, ale našimi poznávacími schopnostmi). „kritické období“

7 Co je to morálka? (Kant) Do oblasti morálního nepatří Motivace ziskem Motivace libostí Motivace poslušností Ve všech těchto případech jde o HYPOTETICKÉ IMPERATIVY. Nemůže to zakládat morálku.

8 Kategorický imperativ Nepodmíněný Povinnost bez podmínek JEDNEJ TAK, ABY MAXIMA TVÉ VŮLE MOHLA BÝT OBECNÝM ZÁKONEM.

9 Formalismus Nejde zde o „materiální“ obsah, ale o čistou formu příkazu. Motivace jednání není určena empiricky, ale rozumem.

10 jednání maximy idea obecného zákonodárství určující se ověřují

11 Vůle Podstatná pro rozhodnutí Nejde o výsledek, ale o dobrou vůli Dobro Není ve věcech Není v účelu Ale je ve vůli Dobro je dáno autonomním jednajícím rozumovým tvorem

12 Dobrá vůle Není závislá na okolním světě Je dána ryze formálně Rozumový tvor si dává autonomně zákon sám

13 Autonomie Vůle je od přírody obecně zákonodárná Člověk podřízen vnějšímu zákonu – morálka orientovaná na plnění nějakého zájmu Nebylo možné dospět k povinnosti (povinnost je něco odlišného od zájmu)

14 Autonomie Zájem – hypotetický imperativ – heteronomie Povinnost – kategorický imperativ – autonomie

15 Důstojnost Hodnota RELATIVNÍ – cena, účel pro něco jiného VNITŘNÍ – důstojnost, účel o sobě Hodnota se odvíjí od vůle, nikoli od výsledku Člověk – účast na obecném zákonodárství Osoba nemá důstojnost proto, že je podřízena zákonu, ale proto, že je mu podřízena jakožto zákonodárná.

16 Autonomie Autonomie vůle Nejvyšší princip mravnosti Heteronomie vůle Pramen všech nepravých principů mravnosti

17


Stáhnout ppt "6. Je dobro dáno povinností? Teleologismus – cíl (telos) Deontologismus – povinnost (deon) Kantova etika – nejvýznamnější směr deontologismu."

Podobné prezentace


Reklamy Google