Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KFI/NFILE 4 kredity Zkouška (písemná + ústní dozkoušení)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KFI/NFILE 4 kredity Zkouška (písemná + ústní dozkoušení)"— Transkript prezentace:

1 KFI/NFILE 4 kredity Zkouška (písemná + ústní dozkoušení)
FILOSOFICKÁ ETIKA KFI/NFILE 4 kredity Zkouška (písemná + ústní dozkoušení)

2 1. Co je to etika? základní pojmy předmět etiky rozdělení etiky
stručné dějiny etiky teorie a praxe mezilidské vztahy, morálka a etika

3 Základní pojmy – etika, morálka
Původně ethos (řec.) – způsob chování mos (lat.) – vůle (bohů, vládců) udělená člověku, tj. předpisy a zákony Dnes morálka – soustava pravidel chování etika – kritická reflexe morálky

4 Základní pojmy – norma původně v latině „pravidlo“
v etice pravidlo jednání morální norma má chránit hodnoty

5 Základní pojmy – hodnota
abstraktní skutečnost, která se nám nabízí jako žádoucí založena na kategorii „důležitosti“ axiologie – nauka o hodnotách

6 Předmět etiky Předmět disciplíny = to, na co se daná disciplína zaměřuje ETIKA Co? → lidské jednání Jak? → s ohledem na dobré a zlé

7 Rozdělení etiky Metaetika: logika etiky, význam morálních pojmů
Deskriptivní etika: sociologie etiky, popis morálek Normativní etika: obecné zkoumání principů dobrého a zlého jednání Aplikovaná etika: speciální zkoumání konkrétních oblastí života

8 Stručné dějiny etiky hlavní osobnosti hlavní pojmy a školy hlavní díla

9 Platón (5-4BC) dialogy dobrý život, spravedlnost
Ústava – dialog o spravedlnosti, ctnostech a ideální obci

10 Aristotelés (4BC) žák Platónův první pokus o systematickou etiku
eudaimonismus, ctnosti Etika Nikomachova Etika Eudémova Velká morálka

11 Epikúros (4-3BC) hédonismus materialismus

12 Stoikové (4BC – 4AD) důraz na božský řád ve světě (logos)
přirozený zákon (dosti rigidně chápaný) oproštění od vášní

13 Tomáš Akvinský (13AD) aristotelské východisko
eudaimonismus, ctnosti, přirozený zákon Suma teologická, Otázky o ctnostech, Komentář k Nikomachově etice

14 Vilém Ockham (13-14 AD) nominalismus voluntarismus
františkán s důrazem na chudobu

15 Thomas Hobbes (16-17 AD) společenská smlouva kontraktualismus
Leviathan

16 Jeremy Bentham (18-19AD) zakladatel utilitarismu
Jeho nástupce John Stuart Mill hodnocení jednání podle cíle z hlediska užitečnosti

17 Immanuel Kant (18-19AD) čistý praktický rozum kategorický imperativ
Kritika praktického rozumu, Základy metafyziky mravů

18 Friedrich Nietzsche (19AD)
vůle k moci destrukce etiky radikální kritika křesťanství Genealogie morálky, Soumrak model

19 Karel Marx (19AD) morálka jako „nadstavba“, funkce stavu výrobních prostředků revoluční řešení

20 Novopozitivismus (20AD)
snaha o vědecký světový názor opřený o přírodní vědu význam jazyka rozvoj metaetiky ztotožnění metaetiky s etikou vůbec

21 Jean Paul Sartre (20AD) existencialismus utváření sebe sama ateismus

22 Max Scheler (20AD) fenomenologický přístup filosofie hodnot
Formalismus v etice a materiální etika hodnot

23 Alasdair MacIntyre sociologické východisko
dříve marxista, pak neoaristotelik zahájil renesanci etiky ctností After virtue (česky Ztráta ctnosti)

24 Vztahy mezi lidmi tělesné vztahy → setkávání pracovní vztahy → směna
řečové vztahy → komunikace K čemu morální pravidla? Regulace těchto vztahů.

25 vztah těla práce řeči setkání směna komunikace násilí závist pohrdání
prostřednictvím těla práce řeči aby získal setkání směna komunikace hrozba násilí závist pohrdání pravidla mají zajistit bezpečí vzájemnost identita regulační morální hodnota úcta spravedlnost uznání legitimační etická hodnota solidarita rovnost láska


Stáhnout ppt "KFI/NFILE 4 kredity Zkouška (písemná + ústní dozkoušení)"

Podobné prezentace


Reklamy Google