Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Poslední přikázání z první desky desatera – příkazy vztahující se k Bohu.  Již ve SZ patřilo toto přikázání k identitě vyvoleného národa.  Židé světili.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Poslední přikázání z první desky desatera – příkazy vztahující se k Bohu.  Již ve SZ patřilo toto přikázání k identitě vyvoleného národa.  Židé světili."— Transkript prezentace:

1

2  Poslední přikázání z první desky desatera – příkazy vztahující se k Bohu.  Již ve SZ patřilo toto přikázání k identitě vyvoleného národa.  Židé světili sobotu, jako vrchol Božího stvoření (Bůh dle bible stvořil svět v šesti dnech).

3  V přikázání jsou obsaženy dva rozměry: STVOŘENÍxVYKOUPENÍ

4 STVOŘENÍ  Člověk vyšel z Božích rukou a k Bohu se má zase vrátit.  Vztah k Bohu dává jeho konání smyl a naplnění – směřuje k věčnosti.

5 VYKOUPENÍ  Křesťané slaví den Páně v neděli, kdy Kristus vstal z mrtvých a obnovil porušené stvoření hříchem.  Novým stvořením jsme se stali při křtu a nedělní bohoslužbou vztah k nebeskému Otci obnovujeme.  Účast na nedělní bohoslužbě vytváří identitu křesťana.

6 Z toho vyplývají dvě skutečnosti: 1. Svěcení nedělního dne klidem od těžké a výdělečné práce.  Práce některých profesí je potřebná i v neděli.  Dále mohou být nějaké nutné neodkladné práce, které je třeba vykonat i v neděli.  Dispens může udělit místní farář.

7 Z toho vyplývají dvě skutečnosti: 2. Účast na nedělní bohoslužbě (také v zasvěcené svátky 1.1. a 25.12.)  Účast na nedělní bohoslužbě je vážnou povinností.  Dispens může udělit místní farář.

8  První přikázání ze druhé desky desatera. 1. Rodiče jsou našimi největšími dobrodinci po Bohu. 2. Čtvrté přikázání vychovává ke správným vztahům mezi lidmi, bez kterých by byla anarchie a nemožnost lidského soužití.

9  Děti jsou vázáni k úctě k rodičům po celý svůj život.  V dětství je úcta spojena s poslušností. Kdy končí dětství a tím i poslušnost vůči rodičům?

10  Děti jsou vázáni k úctě k rodičům po celý svůj život.  V dětství je úcta spojena s poslušností. Kdy končí dětství a tím i poslušnost vůči rodičům?  Je to přerod kolem 18. – 20. roku, určitě je to den svatby. Jsou nějaké oblasti, kdy děti nemusí nebo dokonce nesmí poslechnout své rodiče, i když nejsou dospělí?

11  Děti jsou vázáni k úctě k rodičům po celý svůj život.  V dětství je úcta spojena s poslušností. Kdy končí dětství a tím i poslušnost vůči rodičům?  Je to přerod kolem 18. – 20. roku, určitě je to den svatby. Jsou nějaké oblasti, kdy děti nemusí nebo dokonce nesmí poslechnout své rodiče, i když nejsou dospělí? Ano. Nesmí, pokud je navádějí ke zlému a nemusí ve výběru povolání a životního partnera.

12  Děti jsou povinni se postarat o své staré a nemohoucí rodiče.  Toto přikázání zavazuje také rodiče, aby se dobře starali o své děti v jejich nedospělosti, dali jim správnou výchovu a vedli je k Bohu.  Výchova dětí je právo a povinnost rodičů, všichni ostatní to vykonávají s jejich posláním.  Děti jsou darem, rodiče na ně nemají právo.

13  Čtvrté přikázání odkazuje na respekt vůči přirozené lidské autoritě, bez které by nebyla lidská společnost myslitelná.  Kdy musím lidskou autoritu poslechnout?

14  Čtvrté přikázání odkazuje na respekt vůči přirozené lidské autoritě, bez které by nebyla lidská společnost myslitelná.  Kdy musím lidskou autoritu poslechnout? Kdy jedná ve své pravomoci ke společnému dobru.

15  Čtvrté přikázání odkazuje na respekt vůči přirozené lidské autoritě, bez které by nebyla lidská společnost myslitelná.  Kdy musím lidskou autoritu poslechnout? Kdy jedná ve své pravomoci ke společnému dobru.  Kdy nesmím poslechnout?

16  Čtvrté přikázání odkazuje na respekt vůči přirozené lidské autoritě, bez které by nebyla lidská společnost myslitelná.  Kdy musím lidskou autoritu poslechnout? Kdy jedná ve své pravomoci ke společnému dobru.  Kdy nesmím poslechnout? Pokud by porušovala Boží zákony.

17  Lidský život je největší pozemské dobro a je zaměřen k Bohu a k věčnosti.  Je povinností lidský život chránit od jeho začátku do přirozeného konce.  Jen v případě ochrany vyšších hodnot mohu obětovat svůj život nebo odvrátit útok i za cenu zabití útočníka. (sebeobrana i před znásilněním, spravedlivá válka??, poprava těžkých zločinů??)

18  Hřích je tedy vše, co je namířeno proti dobru lidského života (i sebevražda, potrat – exkomunikace a eutanazie)  Hříchem je také vše, co narušuje celistvost (zmrzačení, sterilizace) a zdraví nebo co s těmito hodnotami riskuje (adrenalinové sporty).  Zdraví není absolutní hodnotou – „člověk může mít něco ze života“.

19  MODERNÍ ZPŮSOBY OHROŽENÍ ŽIVOTA:  drogy  vědecké pokusy zaměřené proti důstojnosti osoby nebo mravnímu zákonu  transplantace orgánů nesmí být proti vůli člověka a způsobit jeho zmrzačení nebo smrt  genetické inženýrství, manipulace s lidskými zárodky (umělé oplodnění)


Stáhnout ppt " Poslední přikázání z první desky desatera – příkazy vztahující se k Bohu.  Již ve SZ patřilo toto přikázání k identitě vyvoleného národa.  Židé světili."

Podobné prezentace


Reklamy Google