Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrita bezúhonnost. INTEGRITA znamená být stejný ve své mysli, srdci i skutcích. Co je integrita?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrita bezúhonnost. INTEGRITA znamená být stejný ve své mysli, srdci i skutcích. Co je integrita?"— Transkript prezentace:

1 Integrita bezúhonnost

2 INTEGRITA znamená být stejný ve své mysli, srdci i skutcích. Co je integrita?

3

4 INTEGRITA znamená být stejný ve své mysli, srdci i skutcích. Co je integrita?

5 Marek 12,14 Ti šli a řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš; ty přece nebereš ohled na postavení člověka, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne? Máme dávat, nebo nemáme?“ Vzor integrity

6 Mysl: má přesvědčení Římanům 12,2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

7 Srdce: můj charakter Žalm 24,3-4 Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí. 1. Samuelova 16,7 Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.

8 Skutky: mé jednání Žalm 24,3-4 Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí. Matouš 7,21 „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ Matouš 5,37 Vaše slovo buď ‚ano, ano - ne, ne´; co je nad to, je ze zlého.

9 Workshop: Výzva integrity V čem je pro vás osobně nejtěžší udržet si integritu? Co vám může pomoci budovat svou integritu?

10 Integrita pod palbou Jób Jób 2,9 Jeho žena mu však řekla: "Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři."

11 Integrita pod palbou David 1 Samuelova 24,7 Svým mužům řekl: "Chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho ruku.

12 Integrita pod palbou David 2. Samuelova 11,2.4 Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu… David pak pro ni poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal.

13 Výzva integrity Jednou z největších výzev, před kterou stojí každý z nás, je udržet si svou integritu. Křesťané jsou povolání ke svatosti a k čistému životu. Pokud ztratíme svou integritu, bude to mít následky nejen pro náš život, ale i rodinu, službu a dokonce i církev a její dílo.

14 Jak integritu budovat Vykazatelnost Jakub 5,16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.

15 Jak integritu budovat Disciplína 1. Korintským 9,27 Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.

16 Jak integritu budovat Poslední soud Kazatel 12,13-14 Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.

17 Jak integritu budovat Pozor na maličkosti Jakub 2,10 Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.

18 Jak integritu budovat Oči upřené na Krista Židům 12,1-2 …odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.

19 Diskuse Napadá vás nějaký další prostředek, který nám může pomoci budovat integritu? Který z uvedených prvků ti teď může nejvíce pomoci?


Stáhnout ppt "Integrita bezúhonnost. INTEGRITA znamená být stejný ve své mysli, srdci i skutcích. Co je integrita?"

Podobné prezentace


Reklamy Google