Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Já i dům můj budeme sloužit Hospodinu - Jozue 24:15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Já i dům můj budeme sloužit Hospodinu - Jozue 24:15."— Transkript prezentace:

1 Já i dům můj budeme sloužit Hospodinu - Jozue 24:15

2 Genesis 2:15 Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.

3 Děti to je požehnání nebo prokletí? Žalmy 127:3 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.

4 Děti to je požehnání nebo prokletí? Deuteronomium 28:4 Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek tvého bravu.

5 Děti to je požehnání nebo prokletí? Deuteronomium 28:18 Prokletý bude plod tvého života i plodiny tvé role, vrh tvého skotu i přírůstek tvého bravu.

6 Chránit: 1 - Postit se a modlit se, aby se nestaly problémy. Jób 1:5 Když uplynuly dny hodokvasu, Jób pro ně posílal a posvěcoval Je. Za časného jitra obětoval oběti zápalné za každého z nich; říkal si totiž: "Možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu." Tak činil Jób po všechny dny.

7 Chránit: 2 - Přivolávat ochranu krve Ježíše Krista. Exodus 12:7 Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst.

8 Chránit: 3 - Žehnat při odchodu z domu a před spánkem.

9 Chránit: 4 - Hlídat si ústa – Žehnat a ne proklínat

10 Chránit: 5 - Zajímat se o život dětí

11 Obdělávat : 1 - Žít podle slova Božího Deuteronomium 28:1 Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země. Přísloví 20:7 Spravedlivý žije bezúhonně; blaze bude po něm jeho synům!

12 Obdělávat : 2 - Buď pro děti příkladem, aby chtěly jít za tebou. Genesis 14:14 Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými třemi sty osmnácti zasvěcenci, zrozenými v jeho domě, a sledoval útočníky až k Danu. V dětech je síla tvé služby.

13 Obdělávat : 3 - Trávit čas s dětmi – dokud to chtějí. Přísloví 22:6 Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Galatským 6:7 Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

14 Obdělávat : 4 - Snít o dětech a posvěcovat je Pánu. Židům 11:1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

15 Obdělávat : 5 - Sbírat duchovní MANU pro děti. - učit je být v Boží přítomnosti - učit je dostávat zjevení

16 Otázka: Rodiče jsou pro děti požehnání nebo prokletí?

17 Efezským 6:1-3 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. 2 `Cti otce svého i matku svou´ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: 3 `aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.´

18 Od vztahu dětí k rodičům závisí jejich: 1. Délka života na zemi

19 Od vztahu dětí k rodičům závisí jejich: 1. Délka života na zemi. 2. Požehnání na zemi.

20 Od vztahu dětí k rodičům závisí jejich: 1. Délka života na zemi. 2. Požehnání na zemi. 3. Vztah jejich dětí k nim.

21 Od vztahu dětí k rodičům závisí jejich: 1. Délka života na zemi. 2. Požehnání na zemi. 3. Vztah jejich dětí k nim. 4. Znásobení pomazání.


Stáhnout ppt "Já i dům můj budeme sloužit Hospodinu - Jozue 24:15."

Podobné prezentace


Reklamy Google